Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2004/10/23

Respekt för kulturer?

Etnicitet och respekt
De flesta skulle hålla med om att man inte bör förakta någon på grund av etnisk härkomst, och självklart är det riktigt.


Vi väljer inte
Man väljer inte sin ras och ingen skall behöva skämmas för att vara asiat, afrikan, europeisk eller arab. Det är ingen prestation.


Ingen skam - ingen respekt
Det leder förstås också till att man inte bör respektera någon på grund av etnisk härkomst. Om något skall kunna bedömas som bra måste det också kunna bedömas som dåligt.


Kan man vara stolt över sin kultur?
Rimligtvis inte.

En kultur är en samling idéer och uppfattningar, den enskilde individen är inte upphovsmannen, och inte ens upphovsmannen kan hävda äganderätt.


Inget för utomstående?
Den som hävdar att man måste vara född in i sin kultur för att kunna "förstå", antyder att denna kultur är baserad på motsägelsefulla och ologiska uppfattningar, att den i själva verket inte är något att bli imponerad av.


Kulturer och kritik
Som med alla idéer och tankesystem kan man entusiastiskt hävda dess fördelar.

Men om man inte kan stå ut med kritik, utan reagerar med ilska och aggression är det antagligen för att man inte har några sakliga logiska argument att försvara sin uppfattning med.

Din kultur är inte din, den är ett verk av andra.


Kritik av en kultur är inte ett brott
När din kultur kritiseras bör du inte reagera som om någon försöker stjäla något från dig.

Man kan bara bli bestulen på det man äger.


Man har rätt att kritisera religioner
Alla idéer och uppfattningar om verkligheten bör kunna kritiseras, om de inte kan försvara sin plats i en öppen diskussion bör de förkastas.

Kultur är idéer, religion är idéer och måste kunna ifrågasättas och kritiseras.


Kritisera kulturer, kritisera människor
Vi kan klandra någon för att han är kristen, för att han är jude, för att han är muslim.

Liksom vi kan klandra Lars Ohly för att han är kommunist och Adolf Hitler för att han var nazist.


Personligt ansvar
De kristna, muslimerna, judarna, kommunisterna och nazisterna är ansvariga som individer för sina idéer.

De kan själva välja att tänka kritiskt eller vägra att använda sitt förnuft till annat än rationalisering, undvikande och bortförklaringar.


Hitta hellre fel än förtjänster
För att komma fram till vad som är rätt är det mer konstruktivt, enklare och effektivare att leta efter fel än att påstå sig ha hittat den enda sanningen.


Lättare att hitta fel
Ett logiskt fel är lättare att fastställa, fakta och förnuft är tillgängligt för alla.


Den approximativa sanningens förtjänster
Sanningen är svårare, något vi gradvis försöker komma närmare. Men den som kommer närmast, handlar klokast och vinner spelet.


En kultur utan självkritik, människor utan tänkande
Enligt koranen är all kritik av islam, allt ifrågasättande av religionen och allt kritiskt tänkande förbjudet.

Varför är det så? De kanske inte har något annat försvar än förnekande och aggressivitet.


Skadliga memer måste bekämpas
Det rör sig om felaktiga uppfattningar om verkligheten som måste kritiseras och bekämpas om deras skadeverkningar skall kunna begränsas.


Lämna dem inte ifred
Den som tillåter sitt medvetande att innehålla motsägelsefulla, ologiska och destruktiva tankekomplex har inte någon självklar rätt att lämnas ifred.


Smittsamma idéer
Alla tankekomplex, alla memer vill infektera nya mänskliga medvetanden. Om idéerna är farliga är det i vårt intresse att bekämpa dem.


Islam måste kritiseras
Kort sagt, idéer är inte likvärdiga, kulturer består av idéer, religioner består av idéer.

För vår egen skull får det inte finnas några fridlysta zoner i idévärlden.

Islam är en farlig och destruktiv religion och måste kritiseras.

Välkommen till Eurabien - New York Times


Eurabien Posted by Hello


En intressant artikel jag hittade i New York Times, referat och lite egna utvikningar

"Det romerska imperiets nedgång och fall"
1788 spekulerade Edward Gibbon i "The Decline and fall of the Roman Empire att
"om inte fransmännen hade besegrat den muslimska invaderande armén i slaget vid Poitiers 732 så skulle hela Europa ha varit under muslimsk välde."


Spanien 1492, Wien 1684
På den tiden framstod sådana tankar som fantasifulla.

De sista muslimska erövrarna hade drivits ut från Spanien 1492, och de Ottomanska arméerna hade stoppats vid Wiens portar 1683.


Europa idag - eftergivenhet ...
Idag är sådana tankar allt annat än verklighetsfrämmande.

Det europeiska ideologiska klimatet är alltmer inriktat på eftergivenhet mot den muslimska världen och opposition mot USA.

Kritik av islam likställs av de flesta med rasism, eller som "islamofobi".


... somatisering och en falsk verklighetsbeskrivning
Man somatiserar, sjukdomsförklarar, den som ifrågasätter den allmänt proklamerade uppfattningen att islam är en missförstådd och fredlig religion.

Man hävdar att alla problem som förknippas med den muslimska världen skulle försvinna om de så kallade palestinierna fick "återvända" till "sitt" land, och levnadsstandarden höjdes i mellanöstern.


... och önsketänkande
Ett önsketänkande, grundat på rädsla för framtiden och den aggressivitet mot västvärlden bland gemene man som vem som helst dagligen kan uppleva i nyhetsinslag från mellanöstern och muslimska länder.


Europas befolkningsandel - igår, idag, imorgon
För hundra år sedan bidrog de länder som nu ingår i EU till 14 % av världsbefolkningen. Idag är motsvarande siffra 6 %. 2050 bedöms det vara 4 %.


Ett tidningstånd i London Posted by HelloEn åldrande befolkning och välfärdssystemen
Medianåldern bland greker, italienare och spanjorer kommer att vara över 50 år 2050.

Antingen kommer de européer som föds idag att få betala 75 % av sin inkomst i skatt för att försörja den äldre generationen, eller så måste våra sociala trygghetssystem med "gratis" sjukvård och allmän pension avskaffas.


Demokratin och de äldre
Eftersom större delen av de som röstar kommer att vara i närheten av pensionsåldern vore något sådant inte politiskt genomförbart i ett demokratiskt samhälle.

Det är svårt att se en annan trolig utveckling än en ökad immigration.


Våra unga grannar
Varifrån skall immigranterna komma? Våra grannar är i den muslimska världen, med en snabbt växande befolkning.

Länderna söder och öster om medelhavet kan nu realistiskt börja tänka i termer av att kolonisera Europa.


Islamisering?
En långsam, eller snabb, islamisering av Europa är en möjlig händelseutveckling.

Som verkar alltmer sannolik med tanke på den entusiasm som muslimsk fundamentalism väcker ofta väcker bland unga, välutbildade muslimer från en växande uppåtsträvande medelklass i muslimska länder. Både unga män och kvinnor.


Sekularisering?
Det kan förstås också hända att sekularisering och tankar om individuella fri- och rättigheter sprider sig till muslimska världen.

Men verkar det sannolikt? Finns det många tecken som pekar på det?


Västvärldens credo
Inte ens i västvärlden verkar det idag finnas något större engagemang för enskilda människors rätt att leva sina liv som de själva finner bäst.

Man talar hellre om vad som är "bäst för samhället", "vad som är bäst för miljön", "alla folks rätt till självbestämmande" och andra kollektiva begrepp.


Individerna och kollektivet
Närhelst en enskild individs intressen står i konflikt med ett kollektiv ser man det i Europa det som alltmer självklart att det är "bättre" att individen får ge vika.

Vad som skulle vara moraliskt rätt ses som ovidkommande eller omöjligt att avgöra.

Vi är ju alla socialister idag, till och med Moderaterna har inordnat sig i ledet.


Den europeiska nihilisten
Europén är idag nihilist och erkänner ingen annan definition på rätt eller fel än vad som för tillfället råkar vara på modet. Det som är rätt idag kan vara fel imorgon, det som är rätt för en är fel för en annan.

Man kallar det gärna för "tolerans".

I själva verket är det likgiltighet, en likgiltighet som förutsätter okunnighet, och en okunnighet som kräver ett förnekande av verkligheten, och ett förnekande som skapas av rädsla, en rädsla som är irrationell och destruktiv och därför är feghet.


Ingen äger något
Vi har gett upp den privata äganderätten, kollektivet anses i Sverige fritt kunna disponera individens ägodelar. "För att det blir bäst så".

Vuxna människor behandlas som barn som inte själva kan avgöra vad som blir bäst för dem.

Sverige har blivit ett dagis, och vi styrs av dagisfröknar.

De flesta tycker att det känns tryggt och bra.


Credo mot credo
Unga européers sätt att tänka går alltmer hand i hand med islams förkastande av individens rätt att själv leva sitt liv, för sin egen skull.

Västvärlden håller på att förlora sitt credo. Den muslimska världen har aldrig förlorat sitt, och nu när de börjar bli rikare stärks deras självförtroende.

Islamister ser chansen att ta makten för att genomdriva sina intressen, gradvis, eller snabbt.

Äntligen verkar det möjligt att införliva Europa i "Dar al Islam".


Fundamentalisen och rikedomen
Den muslimska fundamentalismen beror inte på de muslimska ländernas fattigdom - utan på deras rikedom.

Nya oljeinkomster, demografi, vår svaghet, och den tekniskt militära utvecklingen där massförstörelsevapen kommer att neutralisera västvärldens traditionella militära övermakt.


När konflikter dras till sin spets
När en konflikt dras till sin spets förlorar obevekligen den som till sist inte är beredd att ta till våld, oavsett vem som har rätt eller fel.

Dagens européer är pacifister, de har förkastat möjligheten att försvara sig med våld.

De är därför dömda att få se sina värden ersättas av nya, om de inte vill och kan omvända sina opponenter till sin egen uppfattning.

Men för att omvända någon måste man åtminstone veta vad man tycker, och framför allt varför.


Demografi - en realitet
För att kunna påverka situationen så att vi får det samhälle vi vill ha i framtiden, måste man ta hänsyn till de faktorer vi kan se idag.

Demografi kan man inte bortse från.


Immigration och ideologisk kamp
Vi behöver en ökad immigration, men vi måste börja välja vilka som skall få komma hit.

Vi bör inte välja utifrån ras.

Men vi bör försöka locka till oss så många kapabla unga människor som möjligt, människor som stödjer västerländska ideal om individuella fri- och rättigheter, vare sig de är araber, afrikaner, asiater eller ryssar.

En meritbaserad invandring.


En anställningsintervju - inte välgörenhet
När någon vill immigrera till Europa bör vi se det som en anställningsintervju.

Visst bör vi hjälpa den som är förföljd, om den förföljde har kämpat för individuella fri- och rättigheter och mot kollektivistiskt förtryck.

Sådant stärker våra intressen.

Men viktiga frågor till en immigrant är:
"Vad kan du bidra med?"
"Vilket samhälle vill du verka för?"


Västerländska värden är attraktiva
Situationen är inte så hopplös som den kan verka.

Individuell frihet är något underbart och attraktivt, det är ideal med en universell dragningskraft, som genom historien har visat sin förmåga att attrahera vem som helst, var som helst, när som helst.

Människor har kämpat och dött tillsammans för att försvara dessa värden, och de kan göra det igen.

Och vi bör göra vårt yttersta för att stärka dessa värden närhelst vi kan, och bekämpa dess fiender, militärt och ideologiskt.


Västerländska värden är universella
Den som inte är beredd att försvara andra individers rätt till frihet, kan inte med någon trovärdighet hävda sin egen.

Idéer om individuell frihet är universella.

Om jag inte erkänner din rätt till frihet kan jag inte kräva min.

2004/10/22

Islamofobi - varför kallas det så.

Islamofobi är en vanlig och retoriskt praktisk term i ett samhällsklimat där uppfattningen att islam är en fredlig religion är en icke uttalad dogm.

Den är praktisk eftersom alla som invänder mot denna dogm kan avfärdas som lidande av någon form av psykologisk störning.

Man somatiserar motståndaren och ifrågasätter dennes trovärdighet utan att behöva presentera några särskilda argument.


Europeisk konsensus - islam är fredlig
Det råder i Europa konsensus om att Islam är en fredlig religion egentligen. Terroristerna är galna, liksom alla som inte befinner sig i den förmodade mittfåran.

Koranens våldsamma budskap, understött av hadither, den muslimska världens blodiga historiska expansion och den despoti som nu råder i de flesta muslimska länder antyder att så inte är fallet.

Men det verkar inte spela någon roll.

Den som påstår motsatsen är islamofob.


Islam är fredlig - Argumentum ad Consequentiam
Den dogmatiska uppfattningen att islam är fredlig är resultatet av ett logiskt felaktigt argument.

En hänvisning till konsekvenserna av sanningshalten i ett påstående.


Risk för provokation
Om vi uppfattade islam som krigiskt skulle det provocera muslimer, vilket skulle leda till krig.

Därför är det enligt detta felaktiga sätt att resonera bäst att vi kommer överens om att islam är fredlig.

Och visst, om vi provocerar muslimer blir de säkert arga och mer aggressiva.

Men det påverkar inte sanningshalten i påståenden rörande islams inneboende aggressivitet.


Spelar provokationen någon roll?
Dessutom, om det nu är sant att islam faktiskt är en farlig religion spelar det ytterst liten roll om vi provocerar muslimer eller inte.

Islams grundtexter och credo leder då ändå till övergrepp, att undvika provokationer skjuter möjligtvis upp en oundviklig konfrontation.

Om islam är fredlig spelar det då ingen roll heller, i så fall räcker det om till exempel väl insatta muslimer kan förklara det för oss som inte riktigt förstått, och för muslimska terrorister.


"Islamofobi" - ämnesbyte genom personangrepp
De som skräms av sanningens konsekvenser undviker att diskutera sakfrågan. De övergår till personangrepp och etiketterar motståndaren.

Att ta till personangrepp och byta ämne är ett klassiskt grepp från den som inte har några riktiga argument till stöd för sin sak.

Den som använder termen "islamofob" om en opponent förfaller till personangrepp, Argumentum ad Hominem, ett argumentationsmässigt fel.


Fakta finns i Koranen - enkelt och tydligt
För att avgöra om islam är fredlig eller inte bör det räcka med att läsa Koranen och värdera innehållet.

Det är ju vad de muslimska fundamentalister gör, mer än andra.

Borde de inte veta vad de talar om?

Vilka slutsatser bör vi dra av Koranen, när vi tar hänsyn till den kronologiska ordningen?

Vilka slutsatser bör vi dra av Muhammeds eget liv?


Ändelsen "-fobi" beskriver en frekvent återkommande irrationell rädsla, oro eller ångest inför något.

Att vara rädd för något, eller påvisa egenskaperna hos något, som är eller kan vara farligt innebär inte att man lider av en fobi.

Eurabien och gaullisterna

Rötterna till den växande antiamerikanismen, den europeiska fientligheten till västerländska värden, hatet mot Israel och de missriktade sympatierna för palestinierna.


De Gaulle - en antiamerikan
De Gaulle hatade USA, han var en besynnerlig person, besatt av Frankrikes ära. Det slog an en nerv bland många fransmän.

Inte så konstigt kanske med tanke på deras sårades självkänsla och bittra militära erfarenheter alltsedan Napoleon.

Det här sättet att tänka slog inte bara rot bland den franska allmänheten, utan kanske ännu mer bland deras politiska elit.

Frankrike är ett mycket elitistiskt land.


Fransmän som inte bryr sig
Den franska allmänheten intresserar sig inte för vad deras politiska ledning gör utomlands och vare sig förväntar sig eller begär något etiskt beteende av dem, så länge det "bara" rör sig om utlandet.

Franska utrikespolitiska äventyrligheter som väckt uppseende i andra länder ger inte någon reaktion i Frankrike.

Fransmän anser sig alldeles för sofistikerade för att tro på några särskilda universella etiska principer.

Sådana barnsligheter får amerikaner hålla på med.


Frankrike - mot väst
I officiell fransk utrikespolitik ingår det uttryckligen att det ligger i Frankrikes nationella intresse att försvaga USA, eftersom Frankrike då skulle få större chanser att spela en vågmästarroll och verka för sina intressen.

Frankrike är en fiende till USA, om än inte militärt.

Men Frankrike har verkat och kommer under överskådlig tid att fortsätta verka mot amerikanska intressen närhelst de ser en möjlighet.

USA är grundat på upplysningstidens idéer, och är idag den främsta, om inte enda som faktiskt är beredd att försvara västerländska värden.

Frankrike är idag en fiende till väst.


Oljekrisen, europeiskt-arabiskt samarbete
I samband med oljekrisen inledde på franskt initiativ EG:s dåvarande nio medlemsstater samarbete med arabvärlden.

Det var grunden till den växande fientligheten mot Israel och den nuvaranda situationen, där de flesta européer ser det som självklart att vi skulle uppnå världsfred om Israel gav efter.

Tätare band med arabvärlden, kyrkans förräderi
Europa solidariserar sig alltmer med arabvärldens misslyckade diktaturstater, och ignorerar hotet från islam inom sina egna länder.

Det här gör de i samarbete med allehanda religiösa institutioner som ju ändå håller på att tyna bort på grund av europeernas minskande religiositet.

Kyrkan i väst samverkar gärna med "moderata" muslimer. Islam och kristendomen har ju sekulariseringen som gemensam fiende.

Man ser bilden av ledsna präster med tomma kyrkbänkar som gärna hoppas att en "andlig förnyelse" skall genomströmma Europa tack vare tokiga islamister här och var.


Rädsla och anpasslighet
Den europeiska allmänheten låter sig styras av sin rädsla för ett förmodat krig mellan civilisationer och har redan bestämt sig för att det är bäst att inte tänka på saken.

De inriktar sig på att anpassa sig så att de själva och kanske deras barnbarn kan leva i en förhoppningsvis fredlig samexistens med islam - på islams villkor.

Som Dhimmi då förstås.