Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2004/09/21

Muhammed var pedofil
Ser man på, finns visst fler som vågar skriva att Muhammed faktiskt var pedofil. Medicallink dristade sig att plita några rader i förbifarten, men det finns ju gott om muslimska källor, mer följer...

Det hela hände strax efter att hans första hustru, Khadija dog.

Hon var betydligt äldre än honom, ville han kompensera sig?


Aisha, en sexåring
Det handlar förstås om Aisha. Han drömde om henne när hon var i fyraårsåldern, och gifte sig med henne år 626, när hon var sex år.

Han hade sex med henne när hon var nio år gammal, han var 52.


Sex med barn, inte lika OK nu för tiden
Muslimer i väst brukar värja sig mot allt detta och försöka hävda att hon var betydligt äldre när de hade sex.

Men det mesta talar för att han faktiskt hade fullbordat samlag med en prepubertal nioårig flicka.

En man som har sex med en nioårig flicka är pedofil.

I dessa sammanhang brukar muslimer påstå att flickor blev könsmogna tidigare då. Ett osannolikt och ogrundat påstående.

Dessutom är en nioårig flicka inte vuxen även om hon mot förmodan skulle ha fått mens.

Har du sett några klassfoton med nioåringar på senaste tiden, vill du ha sex med dem?

I så fall är du pedofil.


Fram med bevisen
När muslimer möter obehagliga påståenden hörs ofta favoritfrasen "Bevisa det". Deras beviskrav kan vara extrema. (I sådana fall kan det handla om Taqiah, al-Taqiyya, Al-takeyya, Al-taqiyah, kitman)

Vi kan studera nedanstående muslimska källor.


1. Hadith Sahih Bukhari, betraktas i den muslimska världen som den näst viktigaste religiösa skriften efter Koranen. Att de förlovade sig när hon var sex år och fullbordade äktenskapet när hon var nio skrivs entydigt i vol. 7 #65 och vol. 7 #88. Där berättas också att hon var med honom i nio år till, fram till hans död.

I vol. 5 #234 citeras Aisha när hon berättar hur hon var sex år gammal vid förlovningen, hur de flyttade till Medina och hur hon därefter bodde i tre år i ett annat hushåll. Hon drabbades av någon sjukdom och tappade håret.

Hon beskriver hur förvirrad och andlös hon var när hon var nio år och hennes mamma förde henne till Muhammed och de ingick äktenskapet.

I vol. 8, 73, #151: "Jag brukade leka med dockor i Profetens närvaro, och mina flickvänner brukade leka tillsammans med mig. När Allah´s apostel kom in brukade de gömma sig, men Profeten brukade ropa på att komma och leka med mig." (Fateh-al-Bari sid 143, Vol.13, min översättning från engelska).

OBS! Att leka med dockor och liknande avbildningar var förbjudet, men det var tillåtet för Aisha då, eftersom hon var en lite flicka som inte uppnått puberteten.


2. Hadith Sahih Muslim, vol. 2 #3309, här beskriver Aisha hur de gifte sig när hon var sex år, och fördes till hans hus när hon var nio.


3. Hadith Abu Dawud är den tredje mest respekterade inom islam, efter Koranen och Hadith Bukhari. I vol. 2 #2116 citeras Aisha när hon säger att Allahs apostel gifte sig med henne när hon var sju år gammal, (Sulaimann hävdar "eller sex år").

Hon säger där "Han hade samlag med mig när jag var nio år gammal".


4. Tabari skrev 39 volymer om islamisk historia. Han räknas som den störste muslimska historikern.

Enligt vol. 7, sid 7: ".. mitt äktenskap (med Muhammed) fullbordades när jag var nio ...".

Enligt vol. 9, sid 131. berättar hon hur "Männen och kvinnorna reste sig upp och gick. Guds budbärare fullbordade sitt äktenskap med mig i mitt hus när jag var nio år gammal. Vare sig en kamel eller ett får slaktades för min räkning". Det berättas också hur Muhammed gifte sig med henne tre år innan emigrationen till Medina, när hon var sju år gammal, och fullbordade äktenskapet när hon var nio, när de emigrerat till Medina, och att hon var 18 när han dog.


5. "Encyclopedia of Islam", under "Aisha", publicerat av E.J. Brill, som räknas som det bästa uppslagsverket om islam på engelska. Det är en muslimsk produktion. (Min översättning): "En tid efter Khadijas död, föreslog Khawla Muhammed att han antingen skulle gifta sig med Aisha, den 6 år gamla dottern till hans andreman, eller Sawda Zama, en 30-årig änka, som hade rest som muslim till Abessinien och vars man dött där. Muhammad sade till henne att ordna så att han kunde gifta sig med båda. Det hade redan överenskommits att Aisha skulle gifta sig med Djubayr Mutim, vars far, fast han fortfarande var hedning, var vänligt inställd till muslimerna. Enligt ömsesidigt överenskommande ändrades detta avtal, och Muhammed trolovades med Aisha. Äktenskapet fullbordades inte förrän några månader efter Hidrja, (i april 623, 624). Aisha flyttade för att bo i ett rum i Muhammeds hus, senare Medinas moské. Hon kan inte ha varit mer än tio år gammal vid tidpunkten och tog med sig sina leksaker till sitt nya hem."


6. "Women in islam", av Said Abjullah Seif-Al-Hatimy, publicerad Islamic Publications i Lahore, Pakistan. "Hon var den yngsta av hans fruar. Det sägs att hon var nio år gammal när han gifte sig med henne." (Min översättning).


Entydiga uppgifter, från då till nu
Man kan alltså se att alltifrån de äldsta dokumenten till nutida muslimska historiker hävdar att hon var nio år när han hade sex med henne. Detta upprepas i text efter text, hon citeras upprepade gånger och samma ålder återkommer ständigt. Ingenstans nämns någon annan ålder.


Penetration
För att undvika missförstånd om uttryck som "fullborda äktenskapet", i Hadith Bukhari används ordet "dakhala" som betyder att "gå in", "penetrera", "ligga med en kvinna", "fullborda ett äktenskap". Tydligare än så går det inte att vara utan att det närmar sig det pornografiska.


Dåtida traditioner
Enligt vad vissa säger hade Aisha fått sin första mens när hon var nio år gammal, och enligt islamisk tradition är en kvinna då vuxen. Detta är givetvis helt enkelt fel.

En nioårig flicka är fortfarande ett barn, även om det handlar om en annan kulturell tradition.

Att något är accepterat enligt en lokal sedvänja gör det inte moraliskt rätt.

I så fall kan vi ju acceptera nazisterna rasfantasier och judeutrotning som ett uttryck för deras nazistiska kultur.

Kannibalism var säkert helt rätt i vissa kulturer också, men borde vi idag tro på att en kannibal skulle vara en guds budbärare? Vill vi i så fall ha något med en sådan gud att göra?


Barbariska sedvänjor var aldrig moraliska
Muhammed följde sin lokala barbariska tradition och begick ett sexuellt övergrepp på en prepubertal flicka.

Bara det faktum att hon lekte med dockor visar att hon var allt annat än vuxen, sådant var också förbjudet för vuxna kvinnor.

Om vi nu säger att en flicka är fjorton år och fortfarande leker med dockor, skulle du säga att hon var mogen för ett sexuellt förhållande med en man i femtioårsåldern?

Och om hon var nio år?


Övergrepp är övergrepp - alltid
Det han gjorde var enligt nutida normer var omoraliskt, ett övergrepp på en människa som inte hade någon möjlighet att själv hade själv fatta rationella beslut om vem hon skall ha sex med.

Om det var Gud som vägledde honom, borde inte då inte hans handlande även kunna uppfattas som moraliskt även idag? Om nu denna hypotetiska Gud godtog detta, hur kan du vara så säker på att det inte istället är rörde sig om en ondskefull demon?

Är du i själva verket djävulsdyrkare?


Muhammed som moraliskt föredöme, också idag
Enligt Koranen 33:21: "I Guds apostel haven I nu fått ett härligt föredöme för den, som hoppas på Gud och den yttersta dagen och flitigt åkallar Gud".

Tydligt nog - muslimer skall se Muhammed som ett föredöme.

Enligt Koranen är det alltså inte fel för muslimer att ha sex med nioåriga flickor.

Khomeini hade rätt när han sade att det var OK att ha sex med små barn?

Tacka Muhammed för det, guds så kallade profet.


Frågestund.., för den moraliskt intresserade..Några enkla frågor följer:


- Är det rätt att ha sex med en nioårig flicka?

- Har det någonsin varit rätt att ha sex med nioåriga flickor?

- Hur kan någon idag i väst välja att följa en man som hade sex med en nioårig flicka?

- Vilka muslimer i väst tycker att man får ha sex med en nioårig flicka?

- Kan den som haft sex med en nioårig flicka vara Guds talesman

- Vill du följa en gud som uppmuntrar, eller ens godtar att hans budbärare har sex med en nioårig flicka?

- De som tycker att det är OK med den sortens sex, förtjänar de respekt?

- Borde den som tycker det är OK att ha sex med en nioårig flicka skämmas?

- Bör man lita på moraliska utlåtanden från den som haft sex med en nioårig flicka?

- Om det var rätt då att ha sex med en nioårig flicka, varför skulle det vara fel nu?


- Om det är fel nu att ha sex med en nioårig flicka, varför skulle det ha varit rätt då?

2004/09/18

Islamisk fascism?


Fasces, Fascio=spöknippe. Ett yxskaft förstärkt med tunna vidjor. Symboliserar den kollektivets förstärkande effekt för den romerska magistratens makt att bestraffa. Posted by Hello


Islamisk fascism?
"Islamisk fascism" eller "Islamofascism" är en term som ofta dyker upp för att beskriva faran med den växande muslimska fundamentalismen.

Är det korrekt att beteckna muslimska fundamentalister som en sorts fascister?

Eller är det en pejorativ fras, en nedsättande term som används för att markera ogillande.


Den italienska fascismen - Staten
Begreppet fascism härstammar från Mussolinis Italien, och innebar där att staten var allt.

Alla medborgares syfte var att tjäna staten, staten fattade alla beslut. Målet var statens bästa - inget annat.

I övrigt hade fascisterna ingen sammanhållande genomarbetad ideologi. De var till exemple inte bekymrade om raser.

Precis som romarna dyrkade de sitt samhällssystem och bekymrade sig inte om mycket annat än att förfölja oliktänkande, erövra och paradera.

Staten som en utveckling av det patriarkala klansamhället.


Nazismen - Rasen
Nazisterna, nationalsocialisterna, kallas ofta för fascister.

Om vi ser nazismen i relation till den italienska fascismen så är termen tveksam eftersom deras högsta ändamål inte var staten, utan rasintresset.

Däremot var nazismen en ytterst kollektivistisk våldsrörelse, vilket gör den symboliska termen "fascio" meningsfull.

Dessa förmodat överlägsna människor ville avla fram en ny gudaras.

Rasen som en ockult religion.


Socialismen - Folket
Kommunisterna, eller socialisterna hävdar att det är "folkets" intressen som är det primära.

Deras credo är resultatet av ett judiskt/kristet arv, där "folket" har ersatt Gud som auktoritet.

Socialisternas mantra är att "alla är lika mycket värda". För detta krävs någon eller något som alla kan vara lika mycket värda inför. (Det är därför som socialister är fientliga till rasism, som gärna kallar "fascistisk", att göra rasåtskillnader strider mot deras tes att alla är lika mycket värda). De har valt "folket" till denna roll.


Annars tycker socialisterna att det är "orättvist" (orättvist=en diminutivform av "orätt", används av de som vill hävda att något är omoraliskt men inte kan motivera sig. Man skulle kunna använda ordet "orättaktigt", eller lite modernare "typ orätt alltså.. ")

Socialism är barnslig avundsjuka behandlad som religion. Vänstermänniskor är infantila.


Islam - Gud
De muslimska fundamentalisterna hävdar att Guds intressen är viktigare än allt annat.

Islam kräver att alla skall vara slavar under Gud, där muslimerna skall vara de värdefullaste slavarna.

För muslimerna är Gud definitionsmässigt god eftersom han är mäktig.

Den enskilda människan har för den rättrogne inget annat värde än det Gud ger honom.


Godtyckliga storheter
Vilken storhet som prioriteras av dessa kollektivister är godtyckligt.

- Fascismen: "Staten framför allt"
- Nazismen: "Rasen framför allt"
- Socialismen: "Folket framför allt"
- Islam: "Gud framför allt"

Samtliga lämnar avgörandet av individens värde till en fiktiv, ytterst obestämd storhet.

En storhet utan tankar, känslor eller uppfattningar i mänsklig mening.


Mammas och pappas fel
Detta behov av en yttre, objektiv värdesättare är ett resultat av uppväxten.

Barn får lära sig att de inte är till för sin egen skulle, att deras värde bestäms av hur de lyckas tillfredsställa sina föräldrar eller sin omgivning.

Närhelst de i vuxen ålder märker att de gör något för egen del upplever de skuldkänslor, de skäms när de värderar sina handlingar utifrån hur de gynnar deras egna möjlighter till välbefinnande.

De har blivit överuppfostrade, översocialiserade, och kommer för att kunna erkänna sitt värde alltid att behöva någon yttre, förmodat objektiv värdemätare på sitt eget och andras värde.

Det kan bli vilken auktoritet som helst.


Fiktiva storheter - individers rättslöshet
Dessa gruppers prioriterande av fiktiva storheter leder lätt till förfärande konsekvenser för enskilda individer, vars intressen automatiskt är underordnade.


Olika storheter, likartade resultat
Vare sig det rör sig om fascism, nazism, socialism eller en dogmatisk religion blir följderna ofta likartade.

Enskilda människor förlorar sina rättigheter så snart dessa bedöms stå i konflikt med den prioriterade enheten - Staten, Rasen, Folket eller Gud.


Svaret på frågan..
Nåväl . Är muslimsk fundamentalism en sorts fascism?

Om vi ser till den symboliska innebörden av ett spöknippe kombinerad med en yxa, kollektivism som medel för våldsutövning - så är termen islamofascism berättigad.

Precis som termen då kan användas för nazism och förmodligen socialism.

Men på det sätt ändelsen "-fascism" tanklöst används är det att betrakta som en pejorativ term, speciellt om den används av sådana som själva kvalificerar sig till samma nedsättande benämning.

Då blir uttrycket lika motiverat som att säga "nazistisk fascism".

2004/09/15

Tolerans, nihilism, likgiltighet och okunskap

Man stöter ideligen på folk som berömmer sig om att vara toleranta.

Det brukar ses som en fin egenskap, som karaktäriserar "fina" människor.

Men den tolerans de är så stolta över kanske bara är slapphet?


Varför är moral svårt?
Att handla moraliskt rätt är svårt, helt enkelt eftersom de moraliskt felaktiga alternativen är så många fler. Att välja rätt kräver tankearbete där inget kan tas för givet.


Lättare att känna igen det omoraliska
Men de felaktiga valen är lättare att känna igen. Om det inte är logiskt så är det fel - alltid och utan undantag. Inget som är sant kan vara ologiskt.


Värdenihilisterna - slöa och likgiltiga
Modern tolerans är ett uttryck för värdenihilism, att det inte finns något som är objektivt rätt eller fel, och att det inte är någon idé att försöka ta reda på det.

En värdenihilist är aldrig säker på något, och bryr sig över huvud taget inte om att försöka ta reda på sanningen om något heller.


En vägran att värdera alternativen
De flesta toleranta människor vägrar använda sig av sin logiska tankeförmåga för att förkasta moraliskt felaktiga alternativ.

Det finns påfallande ofta något omoraliskt hos den som berömmer sig om att vara tolerant.


Självvald okunskap
Toleransen är ett uttryck för likgiltighet, som är ett uttryck för okunskap.

Vem kan vara likgiltig när han hör någon påstå något som han vet är felaktigt?


Självgodhet
Den tolerante rycker bara på axlarna: "Jag vet inte och jag bryr mig inte heller".

Sen vill han ha beröm.

2004/09/14

Tillåter islam slaveri?


Borde vara en enkel fråga som en ärlig muslim skulle kunna svara på med ett "Ja", eller ett "Nej".


Muhammed hade slavar
Och enkelt är det ju.

Slaveri är inte förbjudet i islam. Muhammed hade slavar. Han hade sex med sina kvinnliga slavar och enligt uppgift var han snäll mot dem.

Enligt muslimerna var Muhammed en underbar person, men han hade ju slavar..


Sedan blir det visst mer komplicerat...
Letar man på nätet efter besked från muslimska lärda så blir det genast mer komplicerat, verkar det som.

Långa utläggningar om att det "egentligen" är förbjudet idag, att slaveri förstås är omöjligt när alla väl är muslimer, att en slav kan bli fri genom att bli muslim, att islam är en så fantastisk religion eftersom den har så fina regler för hur snäll man måste vara mot slavar, att det bara är krigsfångar som får vara slavar och att de otäcka kristna minsann hade slavar och var mycket elakare mot dem, att slaveri försvunnit inom den muslimska världen (lögn) och att det beror på islam (?) och bla bla bla. ...

Långrandiga, osammanhängande och tämligen desperata försök att dölja sanningen.


Ärliga muslimer om slaveri
Men de finns ju de muslimer som redogör för islams inställning till slaveri på ett ärligt sätt.

Enligt dem så är slaveriet en välsignelse för slaven

Slaven kan lära sig förstå makten hos en mänsklig härskare, och på det viset lära sig förstå makten hos den sanne, gudomlige härskaren. Slaveriet skall alltså ses som en akt av nåd.

Det är förstås logiskt för den som vill vara slav under Gud.


Men.. Muhammed hade ju slavar..
Saken kan inte vara enklare.

Muhammed hade slavar och därför är slaveri tillåtet, även om det nu "bara" skulle röra sig om krigsfångar.

Men eftersom islam nu predikar krig mot alla som inte vill underkasta sig deras dominans så är ju vem som helst hotad av slaveri.


Koranen - öppen för alla
Eftersom Koranen skall vara enkel och lättfattlig så finns det ingen auktoritet inom islam som kan säga till den muslim som vill ha slavar att det är förbjudet.

Han kan ju själv enkelt dra slutsatsen att det är tillåtet genom att läsa om Muhammeds egna slavar i Koranen och Hadith.

Det är därför som ytterst få muslimer vill kritisera sudaneserna när de förslavar svarta afrikaner.


Bäst att hålla tyst?
Istället håller de tyst, förnekar det eller försöker låtsas som ingenting. De vet att de inte uppriktigt kan fördöma slaveri utan att häda.

Att hävda att slaveri skulle kunna vara förbjudet i ett rättroget islamiskt samhälle skulle vara en lögn, vilket skulle kunna motiveras med Taqiaa, en taktisk lögn för att gynna islam.


Varför kan slaveri inte förbjudas?
Inom islam är det lika illa att förbjuda det tillåtna som att tillåta det förbjudna.

För en rättrogen är detta att sätta sig själv någon, något eller sig själv vid Guds sida, Shirk, den värsta formen av synd.

7.31 Säg: "Min Herre har blott förbjudit skändlighet, både uppenbar och hemlig, synd och otillbörlig förhävelse, så ock att vid Guds sida sätta sådant, varom han ej nedsänt något bemyndigande, och att påbörda Gud vad I icke veten."

Om slaveriet inte uttryckligen förbjuds i Koranen är det alltså tillåtet.


Varför finns inte slavar i alla muslimska länder?
Enda anledningen till att slaveri faktiskt inte är tillåtet i de flesta muslimska länder idag, är att de vet att det inte skulle tolereras av en västerländskt dominerad värld.

De politiska konsekvenserna skulle bli alltför besvärande, och muslimer har rätt att tillfälligt ge vika inför övermakten.


Slutsats, slaveriet måste återinföras
Varje muslim måste när så är möjligt verka för att Sharia skall gälla fullt ut.

Varje muslim måste om så är möjligt verka för att återinföra slaveriet.

Samuel Huntington

Ny civilisationsartikel av Huntington (970130)

Tja, vad kan man säga. Den allmänt förhånade Huntington har förstås rätt.


"Clash of civilizations.." var i alla fall en väldigt bra bok. Jag kunde i alla fall inte komma på några allvarligare invändningar, men vänsterfolket (98 % av svenskarna) slår knut på sig själva för att avfärda honom.


Man kan ju förstå dem i deras iver att avdramatisera och bortförklara hotet från islam. Om vi nu envisas med att behålla individuell frihet, yttrandefrihet, mänsklig värdighet och individuella mänskliga rättigheter så verkar det ju inte finnas något många andra alternativ än att se fram mot ett blodigt, vidrigt krig. Och det verkar ju inte så kul förstås.


Då kan det ju verka mer tilltalande att hoppas på det bästa och acceptera ett gradvis maktövertagande, med kanske uthärdliga villkor som lydfolk.


Dessutom så är ju klassiska västerländska värden idag mest förknippade med miljöförstöring, kolonial utsugning, kvinnoförtryck, rasism och andra inslag i vänstermytologin. Vem vill försvara sånt?


Och vem vet, islam kanske leder till någon sorts mysig "andlighet" med såna där snurrande dervisher och sånt? Lite New Age över det hela?

Arabiska siffror och vem uppfann nollan?

Kunskapsbanken - Stockholms universitet

"Araberna uppfann nollan!" brukar det förtjust utropas.


Ett sätt att markera tolerans
Och så har någon fått visa sin allmänbildning, tolerans och uppskattning för andra kulturers bidrag till mänsklighetens samlade kunskapsmassa.


Andra upphovsmän
Nåja, araberna har säkert uppfunnit både det ena och det andra. Men nollan hör inte till deras bidrag i alla fall.


Den vediska kulturen
Nollan kommer som så mycket annat från det vediska Indien, en förislamisk kultur.


0, 1, 2, 3...
Det vi idag kallar arabiska siffror 0, 1, 2, 3.. etc, är i själva verket indiska siffror, inlånade av araberna och importerade av västerlandet omkring tusen år senare.


Så var det med det.

Myten om Andalusien

I det klimat som råder i västeuropa verkar det ofta som om den muslimska tiden i Spanien var någon sorts guldålder.


Europeiska intellektuella talar lyriskt om den muslimska medeltida toleransen som om den vore överlägsen den humanistiska liberala tradition vi tar för självklar i väst.


Det medeltida kristna Europa var inget att beundra, och det är inte uteslutet att den muslimska världen på den tiden kunde klassas som mer civiliserad.

Men sedan dess har inget positivt över huvud taget hänt inom den muslimska världen, samtidigt som västvärlden i allt väsentligt avskaffat religionen.


Istället för att avsäga sig kontrollen över sina liv till någon låtsaskompis i skyn anser de flesta västerlänningar idag att de är fullt kapabla att själva ta ansvar för sina handlingar. Man är fri att göra som man vill, och man får själv ta ansvaret.


- Det är fel att jämställa det medeltida kristna Europa med dagens sekulariserade Europa

- Det är inte fel att jämställa den medeltida muslimska världen med den nutida muslimska världen.

- Med dagens mått kan inte det muslimska medeltida Spanien kallas tolerant. Det var ett terrorvälde där Dhimmi var utsatta för godtycke från de härskande muslimerna.


På många håll är nutida muslimska länder värre än medeltida muslimska länder, och har drivits till det tillståndet med starkt folkligt stöd, från en befolkning vars idévärld är direkt styrd av islam.


Demokrati är inte på något vis en garanti för en anständig tillvaro för den som tillhör en minoritet. Demokrati är inte en garanti för en anständig tillvaro för någon om större delen av befolkningen har felaktiga uppfattningar om verkligheten.


Är ett liv som Dhimmi verkligen något eftersträvansvärt, bara för att vissa fått för sig att muslimerna var toleranta under medeltiden?

Är hädelseparagrafen på väg tillbaka

Är hädelseparagrafen på väg tillbaka?

Vill vi ha ett samhälle där man får säga vad man vill, så länge det är betydelselöst?

Ett kollektivistiskt samhälle där man ser milt på grova övergrepp på enskilda individers rättigheter, men ytterst allvarligt så fort någon större grupp människor anser sig ha blivit kränkta.

Hädelseparagrafen upphävdes 1948, Lagen om trosfrid avskaffades 1970. Men nu hotas yttrandefriheten av Lagen om hets mot folkgrupp:

"Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Lag (1988:835)."

Det är en gummiparagraf, som kan tolkas allt vidare.

Det finns starka krafter i Sverige och internationellt för att begränsa yttrandefriheten för att ge religiösa människor någon form av kollektiva rättigheter, vilket ofelbart går ut över enskildas rättigheter att föra fram och argumentera för sina ställningstaganden.

Allt detta baseras på en missuppfattning.

Det finns inga kollektiva rättigheter, rättigheter kan bara innehas av en individ.

Kollektiv består av enskilda individer som sluter sig samman för att det gynnar medlemmarnas individuella intressen.

En handling blir vare sig mer eller mindre moraliskt rätt för att den utförs av flera individer i ett kollektiv än för att den utförs av en enskild person.

Religion är bara idéer och måste kunna ifrågasättas och kritiseras, hur mycket människor än såras.

Det får inte vara olagligt att såra människors känslor, speciellt inte om deras känslor baseras på en religion som innehåller kraftfulla uppmaningar till våld.

2004/09/13

Profeten Muhammeds relation till våld och krig

Profeten Muhammeds relation till v�ld och krig

Tyvärr kommer den mesta kritiken mot islam från kristet håll, vårt vänsterdominerade samhällsklimat tillåter inte något som kan liknas vid intolerans.

Men det som förs fram av de kristna är vare sig mer eller mindre fel eller rätt på grund av deras tro eller deras avsikter. Det är trots allt argumenten som räknas, inte skälen bakom dem.

2004/09/11

Judehat inom islam - inget nytt fenomen

Det kan finnas anledning att tala om fientlighet mot judar och mot Israel från många muslimer, både i väst och i muslimska länder. Många muslimska länders ledningar har en israelfientlig politik som officiell linje, med ett starkt stöd från den allmänna opinionen i den muslimska världen.

I väst förklaras det oftast med konflikten mellan Israel och palestinierna, och man menar att allt detta skulle avta eller försvinna om Israel fortsatte "fredsprocessen" och lät alla palestinier flytta tillbaka till sitt så kallade hemland.

Men judehatet är inte ett nytt fenomen inom islam. Muhammed var, speciellt i verserna från Medina, uttalat hatisk mot judarna. Han hade ursprungligen förhoppningen att omvända dem till islam, men istället drev de med honom för hans bristfälliga kunskaper om judendomen och för hans klumpiga argumentation.

I islamisk tradition och med tydligt stöd i Koranen kan ett besegrat folk med rätta föraktas, och behandlas som "Dhimmi".

Det innebär att vara föremål för en godtycklig behandling, i vissa fall kunde det innebära vissa privilegier, och i andra fall regelrätta förföljelser och massmord.