Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2005/05/07

Problem i Europa

Översättning av en amerikansk artikel av James Lewis, en retorisk överdrift kanske, men dock korrekt, och ett annat perspektiv än vad våra mainstream-media serverar.


29 april, 2005 Den europeiska unionen tror sig ha svaren på krig och fred och ändlös välfärd för alla. Det stora självbedrägeriet var briljant avfärdat av Alexis de Tocqueville, en fransman som inte blev lurad.


Otroligt nog har den europeiska unionen växt till ett kontinentalt imperium de sista trettio åren utan en enda röst från folket i Europa. EU har ingenting liknande de nya media som har dykt upp i USA de senaste två decennierna. Regeringars propagandamaskiner som BBC styrs av eliten, och topprider den allmänna opinionen. BBC:s ”nyheter” är bara den härskande klassen som talar till sig själv.


Europas eliter är så förälskade i sina egna briljanta idéer att de är döva för andra uppfattningar. Människor med sunt förnuft är tystade eller ignorerade. Baserat på EU-beslut, har Storbritannien gett upp sina traditionella fri- och rättigheter, som yttrandefrihet och habeas corpus. Snart släpper de kontrollen över sina gränser och parlamentets makt. Det finns ingen effektiv opposition.


Plötsligt, har Europas härskande klass drabbats av panik. Nya opinionsundersökningar visar till sist att Frankrikes befolkning kanske inte är så förtjusta i det föraktfulla sätt de har behandlats de senaste trettio åren. Mer än hälften av fransmännen säger att de kommer att rösta mot EU-konstitutionen.


Den groteskt överlastade konstitutionen, med storleken av en telefonkatalog, är utformad för att cementera EU-härskarnas permanenta makt, utan krånglet och besvären med allmänna val.


Nu överväger den holländska regeringen att ställa in folkomröstningen, för att hålla tillbaka ett väljaruppror. Schröders Tyskland bekymrar sig inte om en EU-folkomröstning alls, så tyska väljare kommer inte att tillåtas säga sin mening framöver. Tony Blair har just begärt ett snabbt val, uppenbarligen oroad över att britterna till sist börjat förstå att de blivit dragna vid näsan. Det största bedrägeriet i världen är plötsligt i fara, och härskarklassen slår tillbaka.


När den urgamla kärleken till frihet åter vaknade i hjärtat på fransmännen, hade de kommit att betrakta det ideala samhället som ett där aristokratin bestod uteslutande av statstjänstemän.. i vilket en allsmäktig byråkrati inte bara tog hand om Statens angelägenheter utan också kontrollerade människors privata liv.”

... skrev Alexis de Tocqueville för två århundraden sedan (sidan 167)


Detta är EU, beskrivet med perfektion.


Väljarna behandlas som bönder eller barn. Dess ändlösa lögner är ett offentligt skämt. I åratal, har media underblåst skräcken för Armageddon om inte EU reser sig för för att rädda planeten, månglat ut grandiosa fantasier om ett nytt europeiskt imperium, lovat ändlösa understöd till alla, och piskat upp ett xenofobiskt hat mot Amerika och Israel - allt för att få den nya eliten fastlåst med makten. De är nu på väg att lyckas.


Ändå har de europeiska härskarna begått en blunder efter en annan, utan att behöva ta ställning till sina egna misstag. Ta till exempel muslimsk invandring. Vanliga människor från Frankrike till Sverige är under angrepp från en ny underklass av arga, förbittrade och ofta våldsamma unga muslimer.


I Frankrike lever de i stora förstäder dit polisen är rädd att ta sig. De är beslutsamma motståndare mot demokrati och tolerans för andra. Istället vill de förvandla Frankrike till en islamisk teokrati. Med ökad immigration och höga muslimska födelsetal, kommer det att hända snart nog.


Fruktan har därför gripit tag i den franska medelklassen. När Chiracs regering försvarade Saddam Hussein i FN, gjorde de så till stor del för att de var rädda för sin egen muslimska befolkning.


Normala människor har förstått farorna med okontrollerad immigration sedan länge, men härskarklassen hånade dem. De förbjöd insamling av brottstatistik för olika etniska grupper, så att nordafrikansk ungdom idag kan härja i Paris tunnelbana, och råna sina offer utan rädsla. Polisen är oanvändbar.


De demografiska trenderna pekar nu mot ett utplånande av den etniskt franska kulturen inom bara några få decennier. Frankrike håller på att bli muslimskt, ändå åtalades Brigitte Bardot för att hon helt enkelt sade sanningen.


Nu planerar den europeiska unionen att upphöja Turkiet till fullt medlemsskap, vilket skulle ändra en stadig ström av immigranter till en flod som är omöjlig att stoppa. Gränskontrollen kommer att försvinna.


Även om de flesta muslimer är bra människor, så kan en våldsam minoritet alltid terrorisera en passiv majoritet. I amerikansk historia, när italienska immigranter började komma i stora antal, var de flesta fredliga och hårt arbetande, de bidrog stort till vår nation. Men med dem kom också maffian, som aldrig helt har försvunnit. Så är det med de våldsamma fanatikerna inom Islam.


I blind arrogans har Europas härskande klass fört sitt eget folk till gränsen för utplåning. Vill människor verkligen ha denna arroganta elit cementerad vid makten för alltid? Minns franska väljare fortfarande den ”urgamla kärleken till frihet”, med de Toucquevilles ord. Eller har cynism och förtvivlan förslappat deras intelligens?


Kommer britterna och holländarna fortfarande att värdera sin orubbliga individualitet? Tror irländarna och italienarna verkligen att de gyllene understöden kommer att flöda deras väg för evigt? Vill tyskarna verkligen understödja de som inte vill arbeta? Eller har den härskande klassen mutat, hunsat och demoraliserat bort allt motstånd?


En folkomröstning mot konstitutionen kan signalera en ny början. Men inte ens ett allvarlig bakslag vid röstbåsen kommer att stoppa det ökade intrånget från den nya maktklassen. För många karriärer, för många rovgiriga ambitioner ligger i vågskålen.


Även om konstitutionen nedröstas, har överklassen en reservstrategi. Det är i EU:s reglerande byråkrati, redan djupt nedgrävd i varje större ekonomi. Hälften av alla inrikes lagar och regler I Storbritannien rullar nu i en våg, omöjlig att hindra, från Bryssel. Om konstitutionen besegras, kommer EU helt enkelt att härska med diktat. Det har redan börjat ske.


Vad som behövs är därför mycket mer än bara ett “Nej!”; människors makt i Europa kommer att kräva ett demokratiskt uppror, med nya media som webben, satellitradio och till och med mobiltelefoner. Skeptikerna fäster sina förhoppningar vid nya media. Om de misslyckas, räkna med en lång skymningsstrid mellan härskarna och människorna i Europa.


Som före detta slav, hade Frederick Douglas inga illusioner om de härskande klasserna. Hans ord från 1857 gäller än idag:
“Makten ger inte upp något frivilligt.. har aldrig gjort det .. och kommer aldrig att göra det.. Ta reda på vad folket kommer att gå med på, och du har funnit exakt hur mycket orättvisa och övergrepp som kommer att begås mot de; och dessa kommer att fortsätta till de möter motstånd med antingen ord eller slag, eller med båda. Tyrannernas gränser sätts av tålamodet hos de som förtrycks.” James Lewis


Några citat från Alexis de Toucqueville:

"Demokrati och socialism har inget gemensamt förutom ett ord, jämlikhet. Men notera skillnaden: under det att demokratin söker jämlikhet i frihet, söker socialismen jämlikhet i begränsningar och underkastelse"


"Den amerikanska republiken kommer att bestå, tills politikerna inser att de kan muta folket med deras egna pengar."

"Inom politiken är delat hat nästan alltid basen för vänskap"

"Muhammed tog ned från himlen och satte i Koranen inte bara religiösa doktriner, utan också politiska maximer, brotts- och civilrättsliga lagar, och vetenskapliga teorier. Evangelierna, å andra sidan, handskas bara med de allmänna relationerna mellan människa och Gud och mellan människa och människa. Utöver det, lär de inte ut någonting och förpliktigar inte människor att tro någonting. Om så bara detta, bland tusen skäl, är nog för att visa att Islam inte kommer att kunna behålla sin makt länge i en tid av upplysning och demokrati, under det att kristendomen är förutbestämd att härska i en sådan tid, som i alla andra."

"Jag studerade Koranen en hel del. Jag lämnade detta studium med övertygelsen att det i stort sett har varit få religioner så dödliga för människor som Muhammeds. Så vitt jag kan se, är det den principiella orsaken till den dekadens som är synlig i den muslimska världen och, om än mindre absurd än den gamla tidens polyteism, så är dess sociala och politiska tendenser något att frukta, och jag ser den som en form av dekadens snarare än framsteg i förhållande till hedendomen själv."


Alexis de Tocqueville, 1805-1850 Posted by Hello