Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2006/03/08

Islam kan inte reformeras


I vårt dhimmifierade västeuropa är den allmänna meningen att vi bör ”stödja moderata muslimer”, som förmodas vara inriktade på att ”reformera islam”.

Är då en sådan reformation av islam möjlig?

Koranen, guds rena ord..
Varje muslim förväntas betrakta koranen som guds rena ord, fullkomligt okorrumperade, ordagrant återgivna, formulerat utan förvrängningar eller brister. Islam är en ”perfekt religion” . Gud är felfri, koranen får inte ifrågasättas eller kritiseras, Muhammed är profet som skall efterliknas.


Ordagrann tolkning, religion=politik
Inom islam skiljer man heller inte på religion och politik, och koranen är fylld av verser som otvetydigt klargör att den skall tolkas ordagrant.


Politiska uppmaningar
Den är också fylld av direkta politiska uppmaningar, där det är varje muslims heliga plikt att genom Jihad, med alla nödvändiga och möjliga medel, inklusive våld, skall verka för att islam skall bli en dominerande religion.

Slutmålet är att muslimer blir ett herrefolk, icke-muslimer är döda, slavar eller Dhimmi, ett lydfolk som köper sin rätt att leva av muslimerna, som i princip disponerar all egendom.

Islam är alltså politik. Islam är en totalitär politisk rörelse, man kan kalla det för islamofascism.


Muhammed, den förste islamisten
Alla dessa slutsatser som kan dras av koranen och hadither, beläggs också om man studerar Muhammeds liv och handlingar.

Muhammed, muslimernas, eller ”Muhammedanernas” förebild, var den förste islamisten. Ändå vill vi så gärna tro att en god muslim inte är en islamist. Ett önsketänkande, ett farligt självbedrägeri.

"Verkligheten är det som inte försvinner när man slutar tro på det. "
Philip K DickDogmen i väst – ”anti-islamism, inte anti-islam”
Det är fullkomligt mainstream, en allmänt accepterad dogm i Sverige och västeuropa att vi bör göra motstånd mot islamism, men att islam i sig inte är ett hot.


Islamism, en konsekvens av islam
Men islamism är en integrerad del av islam, islamism är en konsekvens, och islam är grundorsaken. För att göra motstånd mot islamism, det som konkret hotar oss, måste vi angripa det som driver den, islam.


Clausewitz, fiendens kraftcentrum
Ett effektivt angrepp bör riktas mot fiendens kraftcentrum (Clausewitz). När det gäller hotet från radikal islam och islamister så är detta kraftcentrum uppenbarligen just islam, koranen och Muhammed.


Redigera i koranen?
Det är en absurd tanke att islam skulle kunna reformeras, det skulle innebära att ynkliga människor, guds slavar skulle redigera i koranen, välja bort vilka av guds uppmaningar som skall åtlydas och vilka som skall bortses från.

Inom koranen finns inte något tolkningsutrymme, och det kritiska tänkandet är direkt och uttryckligen förbjudet.

"Fear not those who argue but those who dodge."
Marie Von Ebner-Eschenbach

"Error of opinion may be tolerated where reason is left free to combat it."
Thomas Jefferson


Islams främsta säljargument
Islam marknadsför sig själv med att den är den ”okorrumperade” religionen, i kontrast till judendomen och kristendomen som korrumperats av människor, där inte ens judar och kristna förnekar att det är människor som författat och redigerat deras religiösa urkunder.

Skulle den okorrumperade religionen, med guds rena ord plötsligt ”reformeras”, omtolkas i direkt strid med vad gud med sina egna ord själv kräver av människorna?


Att sätta sig själv vid guds sida
Den muslim som tar steget att välja bort verser i koranen, eller omtolka dem på uppenbart felaktiga sätt, i strid med vad koranen och haditherna kräver sätter sig själv vid guds sida, och begår då ett brott mot själva monoteismen, islams trosbekännelse, Shahadah. En oerhörd, oförlåtlig synd.

Tanken är absurd, muslimer kan självklart bli mindre religiösa, men islam kan inte reformeras, och våldet kommer alltid att följa islam som en skugga.


Men kristendomen då?
Apologeter (icke-muslimer som försvarar islam) brukar hänvisa till att kristendomen genomgått en reformation, och att samma sak kan hända inom islam.


Tolkningsutrymme, kritiskt tänkande
Men inom kristendomen skiljer man på religion och politik, det finns tolkningsutrymme, det kritiska tänkandet i förhållande till bibeltexterna närmast uppmuntras, och ses som en del av ett normalt missioneringsarbete.


Vår blodiga historia
Dessa apologeter bortser då också från att den kristna reformationen, avkristningen av västvärlden, var en blodig och långvarig process, där otaliga människor offrade sina liv.

Ändå tror de att islam kan genomgå samma förlopp, trots att islam är en så oerhört mycket mer dogmatisk, tydlig och enkel, eller kanske snarare primitiv religion.

Till skillnad från kristendomen, som predikade för en fred som den aldrig uppnådde, kom islam utan att skämmas med ett svärd
Steven Runciman (1903-2000), brittisk historiker, specialicerad på medeltiden.


En väg - bakåt
Islam är en statisk religion, som när den utsätts för prövningar inte kan gå någon annan väg än bakåt. Tyvärr, alla vägar framåt är blockerade.


Framtidsperspektiv
Demografi och demokrati kommmer att göra sin verkan, det kommer att bli förändringar, och för slutresultatet spelar det ingen större roll om dessa förändringar skett fredligt eller krigiskt.

Instruktionerna är fastställda med guds egna ord, vilket en rättrogen muslim måste acceptera utan ifrågasättanden.

Vad har våra efterkommande att se fram mot om 50-150 år?

22:42 Dem, som förrätta bönen och giva allmosan, påbjuda det tillbörliga och förbjuda det otilllbörliga, om vi giva dem makt på jorden; ja, av Gud beror alltings utgång.

Vi talar här om att införa Sharia.

Skall vi gratulera oss själva för den värld vi verkar inställda på att lämna efter oss till kommande generationer?

Till deras liv som Dhimmi, med uppgiften att försörja det muslimska herrefolket, en värld där slaveri är tillåtet och praktiseras, där pedofili är lagligt? Där de när som helst kan utsättas för Jihad om de inte är tillräckligt "ödmjuka" och prövar gränserna för den berömda muslimska toleransen?

Välkommen till Eurabien, tacka våra politika ledare, våra massmedia och våra medborgares brist på intresse, engagemang och beredskap att hantera verkligheten.

När troligen allt som krävs är att vi börjar kritisera islam för vad den faktiskt är, och slutar bekymra oss om att visa tolerans, hänsyn och vara respektfulla mot något som inte är tolerant, hänsyns- eller respektfullt.


Stöd till "moderata muslimer" är stöd till islam
Fenomenet att muslimer säger sig vilja "omtolka", "anpassa" eller som icke-muslimer gärna säger, "reformera" islam är ett uttryck för att allt fler muslimer faktiskt vill lämna islam men inte vågar ta steget fullt ut. Att ge dem stöd är att förlänga islams dödskamp, vilket mycket väl kan resultera i att islam behåller sin livskraft och överlever som ett politiskt hot.

De muslimer som talar om en "reformation" av islam kommer i vilket fall som helst inte att bli muslimska fundamentalister, vi kan lika gärna pressa dem att öppet överge islam, och sluta kalla sig för muslimer, när "apostater" vore ett mer passande ord. Det vore ett bättre sätt att skada islam, och öka vår civilisations överlevnadsmöjligheter.

De som önskar ge upp frihet för att uppnå säkerhet, kommer inte att få, och inte heller förtjänare de, någondera
Benjamin Franklin (1706-1790)

"Den som gör sig till ett får blir äten av ulven "

"Fear has its use, but cowardice has none. I may not put my hand into the jaws of a snake, but the very sight of the snake need not strike terror into me."
Mahatma Gandhi

"He who dares not offend cannot be honest."
Thomas Paine

19 Comments:

 • At 08 mars, 2006 18:18, Anonymous Anonym said…

  Bra sammanfattning Runnymede1215! Jag önskar att varje vuxen svensk läste ovanstående text åtminstone en gång den närmsta veckan! Du borde skicka den till journalister och politiker eller trycka den som ett manifest :) Klistra årminstone in den på diverse debattforum, SPD, flashback etc.

  Man skulle också kunna säga att för oss icke-muslimer är det inte särskilt intressant om islam måhända lyckas reformera sig självt i en avlägsen framtid genom att ge upp allt det för närvarande står för. (Vem vet, om femhundra år, efter fjorton världskrig kanske det finns en fredlig religion kallad islam där koranen inte ens är en helig bok. Men vad rör det oss, våra barn och våra barnbarn?) Tänk på Buddhas brinnande hus! Om hela Europa börjar brinna måste elden släckas, det räcker inte att flytta ut det
  mest brandfarliga materialet.

  Tänk också på att alla historiska reformationsförsök varit misslyckade och att de (få) muslimer som i dagsläget motsätter sig sharia ALDRIG tar en teologisk koranbaserad diskussion om saken. De svävar på målet och säger att vi "lever i andra tider".

  Vidare är de reformationsförsök som framläggs "inom sharias ramar" minst sagt... patetiska. En muslim jag hade det tvivelaktiga nöjet att diskutera med föreslog att man inte skulle skära av tjuvens hand, bara skära lite i den eftersom det arabiska ordet i koranen var tvetydigt. Detta exempel är mycket bra eftersom det visar med exakt hur mycket eller rättare sagt lite bättre en reformerad sharia vore för oss icke-muslimer (och även för muslimerna själva).

  Tack för tipset om FOMI förresten, en jättebra sida som jag inte kände till, alla borde titta in där någon gång!

  Sekularist

   
 • At 09 mars, 2006 10:29, Anonymous Anonym said…

  Oerhört klarsynt beskrivning av islam och islamismen. Mycket upplysande.

  I nuläget är det inte militanta islamister som är det största hotet mot den demokratiska västvärlden - tvärtom är det opportunister inom det politiskt korrekta styrande skiktet i vårt samhälle.

  Hittade även mängder av belysande information om koranen och islam på länken till FOMI, som verkligen har öppnat mina ögon för vad religionen islam egentligen står för.

  Sådan information kan man aldrig hitta i våra vanliga media, eftersom de hela tiden tycks vilja hålla en politisk korrekt linje.

  Majoriteten av svenska media vågade exempelvis inte publicera Muhammed-karikatyrerna från Jyllands-Posten. Inte heller har man vågat ta något större ansvar för att försvara vår demokratiska yttrandefrihet i samband med detta. Tvärtom har man i många fall fördömt karikatyrerna - trots att dessa uttrycker förhållanden med starkt realistisk anknytning.

  Tack Runnymede1215!

   
 • At 13 mars, 2006 20:06, Blogger awake said…

  Tack för dina kommentarer på min blogg och för materialet här. Hinner inte läsa allt nu men återkommer senare. Kommer att länka hit från min blogg också och kanske tittar in på FOMI senare. Brukar läsa där ibland men har inte orkat fixa något användarkonto.

  Angående artikeln så håller jag med, det är mycket svårt att reformera något som sägs vara Guds ord. Det kommer alltid att finnas starka krafter som motsätter sig detta med alla medel. Men jag tror ändå inte att det nödvändigtvis behöver vara till skada att en sådan process fortgår i bakgrunden, då den ytterligare kommer att belysa den inre problematiken inom religionen.

  Tror inte heller att alla är mogna att helt lämna religionens inflytande på en gång, utan behöver nån slags övergångsperiod. Kortsiktigt är det dock som jag ser det oerhört viktigt att vi i västvärlen vaknar upp och ser islam för allt den är och orsakar. Vi måste med alla medel stödja de som söker rätten att kritisera religionen, vilket inte är fallet nu. Vi hörs!

   
 • At 14 mars, 2006 04:17, Blogger Runnymede1215 said…

  Hej, kul att se dig här!

  Nåväl, det är sant, det är inte till skada om det pågår en reformeringsprocess, men gör det verkligen det?

  Vad som ofta tolkas som en reformation av islam, är inte det helt enkelt det naturliga faktum att vissa muslimer blir allt mindre rättrogna, finner sin religion allt mindre attraktiv och konkurrenskraftig?

  Dessa muslimer försöker låta bli att låtsas om vad islam egentligen innebär. De vill inte veta och vägrar ta konsekvenserna av sina ståndpunkter, som till exempel att koranen skulle vara guds ord, eller att Muhammed skulle vara guds profet, värd att respektera och försöka efterlikna.

  De har inte modet eller den intellektuella hederligheten att bryta sig loss.

  Och varför skulle de göra det? Det är till stor del vårt fel. Vi tävlar med varandra om att berömma dem, intyga vilken underbar religion islam "egentligen" är.

  Vilket givetvis är direkta lögner, mot bättre vetande och tydliga belägg både i de religiösa skrifterna, historisk praxis, och vad vi ser runt omkring oss idag.

  Att de vill distansera sig från islam är inte så konstigt med tanke på hur mycket västerlandet egentligen presterat i form av välstånd och enorma framsteg i mänsklig livskvalitet, och vilka erbarmliga misslyckanden och mänskliga tragedier den muslimska världen har att visa upp.

  Tyvärr är det ytterst få muslimer som vågar ta steget fullt ut och bli apostater, och de behöver ju heller inte göra det när ingen kritiserar deras religion, när deras religion är socialt acceptabel.

  Vilket den inte borde vara med tanke på dess upphovsmans karaktär, dess innebörd och substans.

  Islam är och bör betraktas som en religion som varje person som vill göra anspråk på att vara tänkande borde skämmas för. Allt annat är fullkomligt absurt.

  Samtidigt ser vi ju snarare en allt intensivare religiositet bland muslimer i både väst och deras traditionella hemländer, och så snart de får möjlighet så tenderar den uppåtsträvande medelklassen i regel att rösta på islamistiska partier, för en minskad sekularisering. Kan man då tala om en reformeringsprocess?

  Andra och tredje generationens muslimer i Västeuropa är i regel mer religiösa, mer dragna åt fundamentalism än sina föräldrar, kan man då tala om en reformeringsprocess?

  En reformering förutsätter en omtolkning och ett kritiskt ifrågasättande av skrifterna, ett belysande av deras motsättningar. Det krävs en intellektuell process.

  Mycket av sådant har vi inte sett till, om ens något. Det kritiska tänkande som krävs är dessutom direkt förbjudet i koranen. Gud har alltså förbjudit att hans ord granskas och ifrågasätts. Hur skulle en reformation då kunna ske? Utan ärlig intellektuell verksamhet? Omöjligt.

  Dessa tankar om en reformering är framför allt farliga för västerlandet. Det är självbedrägliga icke underbyggda förhoppningar som leder till inga eller kontraproduktiva åtgärder.

  Till exempel att vi håller tyst med våra invändningar mot islam för att inte provocera, eller att vi ivrigt letar efter ”moderata” muslimer, ger dem maktpositioner och förhastat stöd.

  Vi riskerar att utsättas för taktiken "Good cop - Bad cop", och har bara oss själva att skylla.

  Ett bekvämlighetens självbedrägeri som leder till att islam inte kritiseras, vilket gör att de muslimer som undviker den intellektuella konfrontationen kan stanna i sin komfortzon, rabbla sina mantra om att "islam är fredens religion", "islam är tolerans" eller vad de nu lugnar sig med.

  Ingen vågar ifrågasätta dem, tvinga dem att ta ansvar för sina ståndpunkter, till exempel att de stödjer en totalitär politisk ideologi, som kräver att icke-muslimer skall förslavas, dödas, eller bli dhimmi, att de respekterar och följer en pedofils instruktioner. Vi är visst livrädda att de skall bli terrorister om de provoceras.

  Jaha..., så mördande effektivt är alltså hotet om våld på oss lättskrämda européer. Vi är militärt starkare, bättre organiserade, varför är vi då så rädda? Är inte detta ynkligt?

  Varför är vi förvånade över att vi inte blir respekterade?

  Vi bör inte bekymra oss alltför mycket om detta med att omvända muslimer, den processen har vi i vilket fall som helst mindre inflytande över än vad vi inbillar oss.

  När så sker är det deras eget val, som inte vi skall berömma oss av.

  Det är då viktigare att västerlänningarna själva tvingas att acceptera att vi står inför långsiktiga, icke förhandlingsbara krav på dominans, att vi inte kommer någon vart med eftergiftspolitik, att vi inte kan köpa oss fria utan måste börja säga nej och visa oss beredda att försvara våra rättigheter och propagera för dem.

  Vi bör vara mer inriktade på att göra situationen klar för oss själva, snarare än för muslimer.

  Oops, det här blev visst längre och mer pompöst än jag tänkt mig.., sorry..

   
 • At 15 mars, 2006 20:12, Blogger WestOfTheMoon said…

  Hei Runnymedel1215
  Som det allerede har blitt skrevet her, dette var et bra inlegg og en fin og klar beskrivelse av Islam.
  Det er veldig skremmende og vi må bare håpe at våre medborgere i Skandinavia og resten av den frie verden skjönner alvoret.

   
 • At 16 mars, 2006 00:19, Blogger awake said…

  Hej igen!

  Jo, det blev ett långt svar, men bra. Och jag kommer inte att försöka att argumentera emot dig, för det är tämligen meningslöst då min egen uppfattning är i princip likadan. :)

  Men det jag menar med en reformerad muslim är inte en övergång till något slags europeisk islam-light variant, utan mer en helt sekulariserad person som kanske ändå väljer att beteckna sig som kultur-muslim. Helt enkelt såna som troende muslimer själva anser inte längre är riktiga muslimer.

  Att stödja såna tycker jag inte är fel, då de är sådana som verkligen kan ändra på anhängarna inom religionen och hjälpa andra ut. Detta till skillnad från såna som aldrig varit inne i den själva, som "by definition" är sedda som fiender.

  Nåväl, såg att du lagt upp min sida på Open Directory. En liten detalj bara. När det gäller beskrivningen så kanske du skulle kunna ändra till något i stil med: "Mot kulturrelativism och totalitarism, inkluderande fundamentalistisk och politisk islam".

  Passar bättre med min ide för bloggen, då jag inte primärt tänkt prioritera islamkritik. Det kommer liksom mer med på köpet, om du förstår... ;)

  Ha det tills nästa gång!

   
 • At 17 mars, 2006 22:11, Blogger Runnymede1215 said…

  Hmm.., det där är ju ett väldigt populärt och vanligt ställningstagande, detta att man skall stödja "sekulariserade", "moderata" eller "demokratiskt inriktade" muslimer, eller vad man nu skall kalla dem.

  Jag har aldrig riktigt förstått vari detta "stöd" skulle bestå, vart det rent konkret skulle syfta, eller vad poängen med det skulle vara, men visst låter det trevligt och fint..

  "Stödet" i fråga brukar mest vara bedyranden om att dessa "reformerade" muslimer praktiskt visar att islam inte alls är så farligt trots allt, att den är "kidnappad" och "korrumperad" av jihadister, och liknande direkta felaktigheter eller snarare lögner, i alla fall när det handlar om folk som ändå vet hur det förhåller sig. Diverse populära islamologer till exempel.

  Vad annars brukar "stödet" gå ut på? Att man skriver välvilliga artiklar om favoritmuslimen för dagen? Att man ger dem någon form av officiell maktposition, att man använder dem för att lugna ned icke-muslimer så att de tror att allt är i sin ordning, att islam kommer att reformera sig själv utan att vi behöver göra något, eller bekymra oss om vår framtid?

  Rent konkret innebär detta "stöd" alltså uppmaningar till fortsatt passivitet, artig tystnad och naiv ogrundad tillförsikt. "Hopp" skulle man väl kunna kalla det, som ju är den "svages vilja", vill jag minnas.

  Du skriver att du med en "reformerad muslim" inte menar en övergång till en europeisk "muslim light", ändå är det väl det du sedan beskriver? Jag förstår inte vad du menar riktigt, verkar bara vara olika ord för samma sak.

  Nåväl, om vi nu säger att man skall stödja "reformerade muslimer", då stödjer man väl ändå människor som intar ståndpunkten att koranen är guds ord? Som intar ståndpunkten att Muhammed är hans profet? Var finns då poängen?

  Om du "stödjer" dem så "stödjer" du också deras ståndpunkter, i någon sorts förmodan att de "inte menar det egentligen", kan man anta. Nåväl, det kvittar om det "menar det" eller inte, deras ord har verkningar och räknas.

  Man stödjer således, eller undviker att kritisera, en politisk linje som innebär ett direkt hot mot individuella mänskliga rättigheter och icke-muslimer. Inte bra, skulle jag säga.

  Man visar tolerans för att någon, om än motvilligt, ställer upp på att en lagtext (koranen) som hävdar att slaveri bör vara tillåtet skall vara guds ord. Bara för att ta ett enkelt exempel.

  Om nu en muslim är "reformerad" och alltså inte så engagerad i sin religion längre, varför då inte ta tillfället i akt att konfrontera personen med dessa obehagliga fakta och göra vad man kan för att tvinga fram ett ställningstagande?

  Det kan ju jämföras med hur västeuropa innan murens fall eftersträvade någon sorts "samexistens" med det kommunistiska imperiet, och till och med närmast ville "stödja" Sovjetunionen för någon sorts "stabilitets" skull.

  Då var det den så hatade Reagan som helt enkelt konstaterade att det var dags att göra slut på besten, istället för att tolerera dess överlevnad, när något sådant faktiskt inte var nödvändigt. Kan man undanröja fienden så är det bäst att passa på, istället för att låta honom vila sig och hämta nya krafter.

  Varför lämna dessa muslimer som nu rent konkret börjat tvivla och distansera sig från sin vedervärdiga religion kvar i sin komfortzon, varför skulle de då någonsin lämna den helt och hållet?

  För givetvis är det så att de eller deras barn, som så ofta sker, helt plötsligt kan besluta sig för att istället bli mer religiösa, att istället faktiskt läsa på i skrifterna och börja ta dem på allvar. Då har vi inte uppnått ökad säkerhet, utan tvärtom en minskad sådan.

  För givetvis är det så att denna "islam light" som du nu faktiskt förespråkar som en väg ut ur islam, lika gärna, och troligen betydligt oftare blir en väg in i islam, och ett sätt att hålla sig kvar i den fast man mycket väl kunde ha slutat vara muslim och förkastat religionen.

  Slutresultatet av detta "stöd" blir alltså snarare helt enkelt betydligt fler muslimer än vad vi skulle ha haft annars, och betydligt svagare ansträngningar från oss för att marknadsföra våra värderingar som överlägsna, eftersom vi ju då avstått från att öppet konstatera deras värderingar som underlägsna. Det är nu kanske inte muslimer vi bör bemöda oss om att övertyga, utan kanske mer oss själva, om att vi bör vara beredda att försvara våra värderingar åtminstone ideologiskt.

  Om vi inte ens är beredda att försvara dem ideologiskt lär vi knappast vara beredda att göra det med våld, och då har vi lämnat fältet helt öppet för våldsverkarna att få sin vilja fram.

  Din "taktik" (om man nu skall kalla den för det när den är så uppenbar och allmänt känd) här leder alltså snarare till mycket allvarliga bakslag, är den då så listig eller ändamålsenlig?

  Det enda "sluga" med den är så vitt jag kan se att den är bekväm som ett svepskäl för att man "nog kan ta det lite lugnt och låta tiden ha sin gång".

  Men så vitt man kan se är inte tiden på vår sida i den här konflikten mellan två oförenliga tankevärldar.

  Muslimerna blir fler, vi blir färre, vi lever i en demokrati, de tar över om vi inte börjar tala öppet om saken och ser till att islam inte längre betraktas som en socialt rumsren religion.

  För inte tusan förtjänar den att ses som rumsren?

  Allt som krävs är att människor slutar hålla tyst, vara artiga och försiktiga, och att säga sin motiverade mening i frågor som faktiskt har betydelse är trots allt hederligare, och därför mer moraliskt riktigt, än att hålla tyst på grund av någon sorts förmodat slug taktik, som faktiskt är fullkomligt baserad på spekulationer.

  Oj, nu lät jag visst arg eller något, det blir så ibland.., inget illa ment, det tarvades invändningar..

   
 • At 18 mars, 2006 01:47, Blogger Runnymede1215 said…

  Hmm.., du skrev att du hellre ville ha texten "Mot kulturrelativism och totalitarism, inkluderande fundamentalistisk och politisk islam" än nuvarande "mot kulturrelativism och islam som en totalitär politisk ideologi" på Open Directory.

  Innebär det att du inte har några invändningar mot islam i sig?

  Tolkade det som att du hade det eftersom de flesta av dina artiklar var inriktade på händelser förknippade med islam, om du inte har några "motsatta åsikter" gentemot islam kanske du inte borde vara med alls, skall jag ta bort dig?

  Alternativt att texten förtydligas, är du kritisk till islam eller islamism?

  Är din ståndpunkt att islamism är något helt skilt från islam?

   
 • At 30 april, 2006 01:18, Blogger Sliver said…

  http://www.observatoriodajihad.blogspot.com/

   
 • At 28 juli, 2006 20:26, Anonymous Anonym said…

  Varför har ni behov av att LJUGA om Islam om era väderingar är bättre?

   
 • At 29 juli, 2006 00:45, Blogger Runnymede1215 said…

  Jaha Turkeli, vilka lögner har du hittat här?

  Har du ens hittat något över huvud taget som du sakligt kan invända mot som felaktigt?

  Berätta det gärna i så fall.

  Försök vara konkret

  Jag väntar.

   
 • At 30 juli, 2006 01:41, Anonymous Anonym said…

  Vad jag vet så har icke muslimer ALDRIG setts som SLAVAR,tvärtom då som nu har de religionsfrihet fullt ut.

  På Osmanernas tid hade dem t o m eget rättsväsende.

  Muslimerna skickade iväg fartyg för att hämta ut judar från kristnas förföljelse till friheten i muslimisk mark, HUR TOLKAR NI DET SOM att ICKE MUSLIMER SES SOM SLAVAR!!!!?

  Nej,Islam behöver inte reformeras, utan all form av judisk tradition bör rensas bort från muslimers
  vardag, vilket pågår för fullt.

   
 • At 30 juli, 2006 03:47, Blogger Runnymede1215 said…

  Jaha, Turkeli.., "Vad du vet.."

  Du verkar just inte veta något om din av en pedofil skapade religion.

  I denna blogg har aldrig påståtts att icke-muslimerna "ses som slavar", däremot förväntas de vara Dhimmi, som köper sin rätt att leva av det muslimska herrefolket.

  Först när de inte accepterar att vara lydfolk under muslimsk dominans, där det muslimska herrefolket bestämmer över deras liv och egendom utsätts de med automatik för Jihad och då beroende på vad muslimerna finner lämpligt antingen dödas eller blir just slavar.

  Men visst, skyll på judarna du.., inget kan ju någonsin vara muslimers eget fel.

  Du följer en vedervärdig religion, tycker du att du förtjänar respekt?

   
 • At 30 juli, 2006 03:57, Blogger Runnymede1215 said…

  För övrigt var frågeställningen inte huruvida islam "behöver" reformeras, du felciterar mig, troligen avsiktligt. En direkt bedräglighet, eller ren dumhet, välj själv.

  Vad jag hävdade var att islam inte kan reformeras.

   
 • At 16 augusti, 2007 20:46, Anonymous Anonym said…

  Turkeli lever i förnekelse och skyller allt på judarna, som vanligt...

  Intressant egentligen:

  Enligt muslimer är allting judarnas fel.

  Allah är allsmäktig och bestämmer allt.

  Altså är Allah... jude!

  Shalom!

   
 • At 07 september, 2007 21:07, Anonymous Anonym said…

  "Islam, en totalitär politisk ideologi"

  Å fan - jag trodde det var en religion!

  *suck*

   
 • At 11 januari, 2008 23:18, Anonymous Anonym said…

  ahhahhahhahhahhahhahahaha

  fuck shit man!!! va e det för jävla site???

   
 • At 18 maj, 2008 02:22, Anonymous Anonym said…

  Många har ifrågasatt om det verkligen var så många som sex miljoner som dog i koncentrations läger i Tyskland under andra världskriget. Men även om sex miljoner dog där, judar eller ej, så kan man fråga sig varför det aldrig talas om de sextiosex (66) miljoner som dog i judarnas gulag, tvångsarbetslägren. Dessutom har många nazistiska krigsförbrytare jagats och blivit förda inför rätta för sina påstådda brott mot mänskligheten.

  MEN HUR KOMMER DET SIG ATT INTE EN ENDA SIONISTISK JUDE HAR LAGFÖRTS FÖR DET BROTTSLIGA GULAG-SYSTEMET? VARFÖR?

  I nästan sextio år har man i världens alla länder predikat för tyskarna. Man har skuldbelagt dem för ett folkmord som hände innan de var födda, Tyskland får fortfarande betala skadestånd till staten Israel och man har påmint dem om de fruktansvärda brott deras nazistiska föregångare begick. Det vore nu inte mer än rätt, om vi synade kommunisternas dödsläger litet mer, att vi avslöjar judarnas roll i dessa avskyvärt hemska brott och påminner judarna om vad DERAS kriminella förfäder gjorde mot dessa sextio miljoner oskyldiga offer, av vilka de flesta var kristna.

  Det vore också på sin plats att bygga ett och annat kristet förintelsemuseum, jämte det skattebetalda institutet Padeia och de skattebetalade lokaler som används för Förintelsekonferensen med dess banketter, på fjärde året sedan år 2000 bara i Stockholm.
  Eller är det bara judarnas förintelse som är värd att kommas ihåg?

  Skall vi då bara glömma all den smärta och allt det lidande som så många andra etniska och religiösa grupper utsattes för under den judisk-bolsjevikiska eran? De ryska och östeuropeiska kristna? Förtjänar inte alla dessa människor att bli ihågkomna, som blivit den judiska kommunismens offer och torterats och mördats i namnlöshetens mörker? Förtjänar de ingen uppmärksamhet alls?

  Här nedan följer en lista på några av de värsta judiska kommunistmördarna, kommissarierna, spionerna, lönnmördarna och propagandisterna (alias inom parantes). Denna lista är på intet sätt fullständig. För att katalogisera alla judiska kommunister skulle krävas hundratals sidor. Sovjetunionen är på svenskt maner och av utrymmesskäl angivet som Sovjet.

  Tyska handlingar under andra världskriget måste ses mot bakgrund av att tyskarna verkligen ansåg att världens öde stod på spel och att någon måste göra något åt kommunismen. De hade sett den judiska kommunismens fruktade och otäcka gärningar mot de kristna i Ryssland och Östeuropa, och många i Tyskland förstår än i dag, att nazisterna bara var en reaktion, fast obalanserad och utsvävande, till det judiska, kommunistiska folkmordet av kristna och bönder i Ryssland, där inte mindre än 137 miljoner dödades totalt, med krig, artificiell svält, osv. inberäknat, mellan åren 1917-1991.

   
 • At 15 oktober, 2016 12:17, Anonymous Anonym said…

  Judarna... Gulag var ett resultat av den brutala kommunistiska ideologin och främst då Stalin den galen kommunistdiktatorn, och inte något som judarna är ansvariga för.

  I såna fall är katolikerna ansvariga för Hitlers och Nazismens förbrytelser eftersom Hitler var Katolik från början, att han sen ville utplåna kristendomen i sitt rike då han blivit ateist som alla andra övertygade socialister spelar väl ingen roll då enligt dig...

  Ni antisemiter är så horribla i era resonemang, sionistkonspirationer och ert judehat att man undrar om inte många av er borde spärras i i en madrasserad cell. Karl Marx var inte heller jude utan kristen och blev döp vid 6 års ålder, han pappa hade varit jude men konverterat till kristendomen men Karl Marx var inte jude utan avskydde judar och ansåg dem ansvariga för kapitalismen så socialister är inte bara ateister utan antisemiter med och Nazismen är en nationalistiskt variant av socialismen till skillnad från kommunismen som var en internationalistisk variant.

  Kommunismen och Nazismen är bägge olika varianter av socialismen så socialismen är ansvarig för bägges folkmord och inte judarna.

  Sen har vi den svenska socialdemokratin som är ytterligare en variant men som blivit rätt urvattnad de senaste 25 åren eftersom sovjetunionens fall visade på socialismens misslyckande så de har blivit tvungna att rebranda sig för att skydda sina feta välbetalda politiska karriärer.

  http://www.samuelsiren.com/marx.php

   

Skicka en kommentar

<< Home