Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2005/02/13

Dhimmikrati - något för SAOL?

"Dhimmikrati", "Dhimmikratisk", "Dhimmikrater". Ord jag borde ha kommit på själv, men någon hann visst före. Kommer från "Dhimmi", skrivs ibland också Zimmi


En kollektiv villfarelse
Dhimmikratiska beslut kan man vänta sig när massmedia, den stora allmänheten och vår styrande elit är övertygade om att islam är en fredlig religion, och att västvärlden inte bör konfrontera islamister.


Framåt mot Eurabien
Istället arbetar de för att öka respekten för islam, lovprisa islamiska värden, skapa acceptans för muslimsk invandring och en integration mellan Europa och den muslimska världen.

De verkar i praktien för att skapa ett Eurabien.


Välstånd löser alla problem?
Förhoppningen är att problemen försvinner så snart välståndet sprider sig till den muslimska världen.

Den traditionella sättet för våra politiker att lösa ett problem är ju att kasta pengar på det tills det försvinner.


Fattiga eller rika
Men är det inte troligare att västvärlden skaffar sig rika fiender istället för fattiga fiender, varför skulle den muslimska världen ändra sig om deras grundfilosofi verkar fungera?


Frihet ger välstånd, ger välstånd frihet?
Västerländska värderingar och individuell frihet leder till välstånd.

Men välstånd leder inte automatiskt till västerländska värderingar och individuell frihet.


Frihet för alla=>individuell kreativitet=>kollektivt välstånd
Välstånd skapas när människor får arbeta, skapa och uppfinna fritt, när de för sin egen skull samarbetar med andra och utnyttjar sin kreativitet för att öka sina individuella livsmöjligheter.

Välstånd ger en individ ökad frihet, men varför skulle han/hon bry sig om andras frihet när målet redan är uppnått?

Orsakssambandet kollektivt välstånd=>kreativitet=>frihet för alla, kan jag inte se.


PS. SAOL=Svenska Akademins Ordlista