Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2005/02/13

Vad är Dhimmi?


Posted by Hello
Skrivs ibland Zimmi, betyder på arabiska "beskyddad person".


Icke-muslimer i en islamisk stat
Att vara "beskyddad" kan ju låta trevlig..., men det "skydd" en Dhimmi åtnjuter har enligt Sharia vissa förbehåll.

Det rör sig först och främst om ett villkorligt skydd mot att utsättas för Jihad, och alltså dödas eller förslavas. Låter det fortfarande lika sympatiskt?


För Bokens folk
De som inte är judar eller kristna, kan inte vara Dhimmi, och saknar i princip alla rättigheter.

Deras rättsliga status beror helt av hur muslimerna väljer att tolka lagen.


Att köpa sitt liv
Dhimmi har enligt islam inte rätt att leva, utan köper denna rätt av herrefolket, muslimerna, genom att betala skyddsskatten, Jizya.

Denna skatt skall betalas "i ödmjukhet", och Dhimmi förväntas vara tacksam för att ha fått denna möjlighet att slippa dödas. I praktiken innebar "ödmjukheten" i regel att Dhimmi skulle förödmjukas.


Rätten att ta...
Islam är en nomadiserande stamkulturs politiska ideologi, utformad för att öka stammens rikedom genom att angripa andra stammar, ta slavar och tvinga andra att arbeta för dem som lydfolk, som Dhimmi.

En ideologi som erbjuder sina anhängare den moraliska rätten med våld tilltvinga sig rätten att leva av andras arbete, som ett priviligierat folk, som ett herrefolk.

Islamisternas iver att erövra världen kanske blir aningen mer begriplig ur det perspektivet? De och deras efterkommande får ju en påtagligt priviligierad tillvaro.


Utlämnade till godtycke
Reglerna om Dhimmi har tolkats mer eller mindre välvilligt gentemot icke-muslimerna genom historien.

Dhimmi är alltid att betrakta som en andra klassens medborgare, utlämnade åt den härskande klassens godtycke.


Exempel på villkor för beskydd
Dhimmi får "beskydd", under vissa villkor.

Nedanstående regler har under olika skeden tillämpats historiskt, och kan inte sägas strida mot Sharia.

- Dhimmi måste villigt, eller ödmjukt, betala "Jizya", en särskild skatt

- Dhimmi har begränsade juridiska rättigheter jämfört med muslimer

- Dhimmi kan inte i domstol bestrida något en muslim gör mot dem

- Dhimmi kan inte vittna mot en muslim i en domstol

- Att en muslim skulle våldta en Dhimmi-kvinna anses per definition omöjligt

- Att en muslim dödar en Dhimmi kan inte betraktas som mord, högst som dråp. En Dhimmi som fysiskt angriper en muslim avrättas

- Dhimmis måste kunna identifieras på sin klädsel, så att muslimer inte riskerar att besmutsas av deras orenhet. (Den gula stjärna som nazisterna krävde att judarna skulle använda är ett arv från den muslimska värden )

- Dhimmi kan inte äga något på samma sätt som en muslim, bara disponera tinget i fråga

- Dhimmi kan inte inneha offentliga befattningar

- Dhimmi får inte bära vapen

- Dhimmi får inte rida på kameler eller hästar

- Dhimmi får inte bygga kyrkor högre än moskéer

- Dhimmi får inte sörja högljutt


Alternativet till Dhimmi
Det skydd som Dhimmi åtnjuter kan dras tillbaka om:

- Dhimmi revolterar mot islamisk lag
- Dhimmi samarbetar med icke-muslimska stater
- Dhimmi vägrar betala Jizya
- Dhimmi förmår en muslim att överge sin tro
- Dhimmi skadar en muslim eller dennes egendom
- Dhimmi begår "Haraam", hädar, skändar islam, koranen eller Muhammed


Påven, Johannes Paulus kysser Koranen Posted by Hello


Inget beskydd - Jihad
När skyddet dras tillbaka, vidtar Jihad, och personen kan alltså dödas eller förslavas, eftersom han/hon redan sagt nej till att konvertera till islam.


Andalusien?
Det är intressant att det idag talas i lyriska ordalag om hur bra icke-muslimerna hade det i Andalusien under muslimskt välde.

Man bortser då gärna från att de trots allt var Dhimmi, deras rättigheter var inte garanterade, och deras villkor försämrades fortlöpande.


Skulle du...
Skulle du rekommendera någon att utelämna sitt liv och sin säkerhet till andras eventuella välvilja?

- Någon som följer en Koran som är fylld av uppmaningar till våld och övergrepp mot icke-muslimer?

- Någon som följer en profet som var krigsherre, våldtäktsman, mördare, pedofil, avtalsbrytare, rekommenderade lögner?

- Någon som följer en Gud som väljer vilka som skall bli muslimer, och sedan straffar de som inte blir det?

- Någon som förkastar förnuftet, vägrar all diskussion, och undviker all intellektuell konfrontation?

- Någon som följer en religion som tillåter slaveri? Idag?

Listan kunde vara längre, men om du godtar att vara Dhimmi är du utlämnad åt dessa människor.

Låter det bra?

13 Comments:

 • At 04 augusti, 2006 10:52, Anonymous Anonym said…

  Det är ett sätt att se på saken. Ett annat är att Muslimernas heliga skrift utryckligen lämnar utrymme för tolerans av kristna och judar. Kan du hitta en motsvarighet i Bibeln?

  Din blogg gör mig illamående. Ett mer trångsynt och propgandapräglat perspektiv får man leta efter.

  Läs Rumi, Attar, Ibn' Arabi, Gunnar Ekelöf, Ivan Aguéli, Eric Hermelin och Mohammed Omar och se om du inte upptäcker att det finns en sympatisk islam, vid sidan om medias "Mullah med maskingevär"-islam. Och skriv sedan åtminstone ett inlägg om det du finner, så kanske jag omvärderar dig, och ser dig som en människa som har förmåga att se nyanserat på verkligheten.

  blogg.passagen.se/henrythehorse

   
 • At 04 augusti, 2006 12:51, Blogger Runnymede1215 said…

  Snabbt skrivet detta, risk för slarvfel, sorry..

  Vad bibeln och kristendomen nu hittar på har inte med saken att göra, det är ett simpelt Tu Quoque-argument som det närmast är pinsamt att du tar upp.

  Du mår illa, jaha.., trevligt att du berättar om dina känslor, hur är det med dina tankar?

  Hittar du några felaktigheter i mina resonemang eller deras belägg?

  Hittar du några felaktigheter i dina egna?

  Gör en jämförelse och kom ihåg att känslor är ett resultat av tankar, oftast någon annans tankar, som mycket väl kan vara felaktiga även om man nu lärt sig att acceptera dem som sanna.

  Tror du verkligen att du inte är påverkad av just mainstreamsamhällets propaganda? I så fall är du mycket naiv, som de flesta människor.

  När du nu nämner denna ”tolerans” så menar du alltså att vi skall vara tacksamma för att islam inte föreskriver att icke-muslimer skall dödas eller förslavas direkt? Självklart är det inte så det fungerar.

  Du har missat poängen. Islam är en imperialistisk erövrarreligion, eller snarare en politisk ideologi med klara enkla påbud för muslimer att följa, utan att de ens får ifrågasätta.

  Att icke-muslimer får behålla sin religion under förutsättning att de blir ett lydfolk vars arbetsresultat och ägodelar principiellt tillhör det muslimska herrefolket innebär förstås att det inte ligger i herrefolkets intresse att göra dessa inkomstbringande dhimmis till muslimer, som ju då inte längre kan utnyttjas för arbetsfria inkomster. Detta kallar du således för "tolerans".

  Tolerans förutsätter ömsesidighet, och denna tolerans som du så berömmer är helt och hållet på herrefolkets villkor, de kan när som helst komma fram till att dhimmi inte längre är underdåniga nog, och utlysa eller hota med Jihad.

  Vilket också ligger i deras eget, så att säga ”religiösa” intresse, eftersom just våldsam jihad är det säkraste sättet att slippa helveteselden.

  Tack för boktipsen, men nu är den här bloggen och dessa analyser inte inriktad på muslimers eventuellt dåliga eller goda egenskaper, inte heller på vad muslimer ”tycker” eller säger sig tycka, inte heller på vad diverse apologeter har fått för sig och vill propagera för.

  Den är inriktad på islam, vad islam egentligen säger, och strävar efter att konsekventa slutsatser av detta.

  För övrigt behöver du inte omvärdera mig, jag är oerhört osympatisk, whatever.

  Tror du bara på folk du bestämmer dig för är "trevliga", sådana som gör dig glad? Löjeväckande.., och givetvis ännu en simpel bedräglighet, eller självbedräglighet, i detta fall ett vanligt Argumentum ad Hominem.

  Det avgörande är om jag har rätt, eller om du kan påvisa att jag har fel. Om du är en intellektuellt hederlig person.

   
 • At 06 augusti, 2006 00:34, Anonymous Anonym said…

  Jag missförstår mycket, precis som du och som alla andra. Men en sak är jag fullständigt på det klara med: Islam är en religion, och religioner aldrig homogena. Du skriver om islamistisk fundamentalism, men hävdar att du skriver om islam. Att som ickemuslim värdera hadither hit och dit är meningslöst - det är bara att visa att man inte förstår vad olika strömningar inom en religion innebär.

  Du har missat poängen. Islam är inte en imperialistisk erövrarreligion och politisk ideologi. Däremot finns det sådana inriktningar inom Islam. Likväl som det finns fromma, mystiska, fredsivrande inriktningar.

  Självklart finns de muslimer du skriver om. Hizbollah som skriker om judeutrotelse i Allahs namn, och Bergsmullor som uppmanar stackars obildade att spränga sig i luften för guds skull. Muslimer som sett våldsamma kolonialherrar vilja utrota den arabiska kulturen och blivit militanta som reaktion.

  Men det finns också islam som är anpassad till västerlandet. Muslimer som utövar sin religion inom ramen för vad som är accepterat i Sverige. Men dessa människor kommer i skymundan. Nyhetsvärdet i någon som sköter sig är inte särskilt stort.

  Däremot är den pascifistiska islam välrepresenterad i litteraturen.

  Jag tycker inte att det är irrelevant vad Bibeln säger, med tanke på att Sverige är ett kulturellt kristet land, och det är den svenska kulturen du konstant jämför islam med.

  Din blogg är alltså inte inriktad på muslimer, utan på islam. Vad islam vill vara. Berätta för mig hur en religion manifesterar det, utan att göra det genom sina utövare? Och vem som är den enda talesmannen, den enda vilja.

  Du skriver att det är avgörande är om du har rätt. Det har du inte. Du stirrar på fundamentalister som visas i TV, och tror att de är representativa för en hel religion. Det är det inte. Den genomsnitlige svenske muslimen är lika lite terrorist som den genomsnittlige svenska kristna är korsfarare. Försök att se en helhet. Försök att se islams nyanser, och inte bara det svartaste svarta.

  Och än en gång - läs Ekelöf och Aguéli, och fundera på vad det var de såg i den religion som du utmålar som genomond, som var så fantastiskt att de vände väst ryggen och konverterade.

   
 • At 06 augusti, 2006 13:33, Blogger Runnymede1215 said…

  Suck.., av någon anledning tycks du tro att dina mainstream-banaliteter som upprepas till leda, är originella, att jag aldrig mött dem tidigare. Borde vara förvånande, men tyvärr, mest sorgligt.

  Hinner inte bemöta detta inom de närmaste dagarna dock, läs gärna på lite om islam så länge.

  Exempelvis på den här bloggen, frågan om islam är en våldsam eller fredlig torde vara av intresse.

   
 • At 07 augusti, 2006 15:51, Anonymous Anonym said…

  Tack, jag har läst religionshistoria på universitetet, och vet preics vad du vill säga, och precis vilka delar av islam det handlar om. Om du nu är så van att höra kritiken jag kommer med, hur kommer den sig då att du inte läser på om islams andra sidor? I mina ögon skulle du bli betydligt mer trovärdig om du medgav att du kritiserade de majoriteten av de muslimska inriktningarna, eller åtminstone nämnde att det finns undantag: fredlig islam.

   
 • At 07 augusti, 2006 22:09, Blogger Runnymede1215 said…

  Jaså, du vet vad jag vill säga? Det var ju tämligen förmätet uttryckt av dig, även om du nu tycks finna det betydelsefullt att du minsann läst religionsvetenskap, som då tydligen inte skulle kunna vara propaganda. Sicken auktoritetstro...

  Att det finns olika inriktningar inom islam är väl känt, och tas inte upp här eftersom det är betydligt mindre viktigt än vad som faktiskt står i koranen, och hadither om Muhammeds liv.

  Givetvis fantiserar och önsketänker många muslimer och icke-muslimer ihop egna varianter, något annat har aldrig påståtts här.

  Sådana mer eller mindre personliga versioner tillbakavisas utan större svårighet av den som följer islams bud och håller sig till vad som faktiskt står i koranen, utan att ifrågasätta eller tänka kritiskt. Det råkar nu vara guds ord, vilket varje muslim trots allt förväntas acceptera.

  Man kommer inte ifrån att det endast är koranen själv som har auktoritet inför den enskilde muslimen. Den finns där, tillgänglig för varje person som är beredd att läsa de enkla förhållningsregler den erbjuder.

  Problemet med muslimsk våldsutövning kan alltså inte försvinna genom någon central ledning.

  Den "fredliga" islam du fått för dig existerar är i så fall helt enkelt en sämre islam, en uppenbart korrumperad människoskapad religion vilket givetvis måste bekämpas av muslimer, när så är lämpligt.

  Det ger dem ännu ett tillfälle att utöva jihad och få en garanterad plats i himmelriket. Tillbaka i våldsutövandet således.

  Visst, du kan hoppas och tro att dessa förmodat fredliga varianter skall vinna fler anhängare. Men snarare är de en riskfaktor, ett verktyg för vilseledning och Taqiah.

  Dina flumversioner av islam kan locka in nya adepter som sedan, om de tänker själva, snabbt inser det uppenbara, att islam inte är en fredlig religion, utan påbjuder aggression, tvång och våldsutövning.

  Övriga punkter i vad du tog upp hinner jag inte bemöta nu, du får ge dig till tåls.

   
 • At 13 november, 2006 17:03, Anonymous Anonym said…

  kan tänka mig att det tog jävligt lång tid för påven att torka rent munnen efter att han bokstavligen kysst skit. koranen dvs

   
 • At 22 januari, 2007 16:22, Anonymous Anonym said…

  Bra att blogginlägget inleddes med påpekandet att dhimmi är ett begrepp i sharia, den av rättslärda muslimer utformade religiösa lagen, som sedan medeltiden finns i fyra sunnitska skolor plus en shiitisk.

  Ty det är viktigt att komma ihåg att dhimmi inte grundar sig på Koranen, där lyser begreppet med sin frånvaro.

   
 • At 22 januari, 2007 19:38, Blogger Runnymede1215 said…

  Grottis..

  Det påståendet är både felaktigt och missvisande.

  Stämmer inte att dhimmi-begreppet "lyser med sin frånvaro" i Koranen.

  Qur'an 9:29:

  Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold forbidden that which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizyah with willing submission, and feel themselves subdued.

  Koranen kan för övrigt inte bli begriplig utan att man studerar Muhammeds handlingar och liv, eftersom verserna måste sättas in i sitt sammanhang.

  Principerna bakom sharia-lagarna rörande dhimmiskapet är därför ytterst uppenbara i Hadither.

   
 • At 15 juni, 2008 10:05, Anonymous Anonym said…

  Man kan tjaffsa fram och tillbaka i oändlighet om islams verkliga andemening och intentioner. Men det som alla påhejare av islam som en fredlig lära bör tänka på är att om de har fel så kommer det att bli svårt att städa upp efteråt. Jag hoppas verkligen att islam är den fredliga och toleranta tro som förespråkarna ger sken av. Om inte, så kommer åtskilliga av våra efterkommande att förbanna oss för vår naivitet.

   
 • At 07 september, 2008 10:51, Anonymous Anonym said…

  Hur kan man ta dessa Pedofil älskare på allvar?Gift sig med en 6åring och ha sex vid 9års ålder.
  i rest my case

   
 • At 06 november, 2008 12:22, Anonymous Anonym said…

  Jag skall fatta mig mkt kort utan alltför intellektuella utvikningar.

  Islam är SKIT, och skall förpassasa till sophögen snarast, och om så behövs med VÅLD !!

   
 • At 21 april, 2018 11:58, Anonymous Anonym said…

  Matheus Evangelium 22 : 37-40 !

   

Skicka en kommentar

<< Home