Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2005/01/16

Kriget mot terrorn?

”Kriget mot terrorn/terrorismen” pratas det ofta om, precis som om det är ”terrorn/terrorismen” som är problemet.

Kan "terrorismen" vara en fiende?
Terror är en metod för att uppnå ett syfte. Den som använder terror vill skrämmas för att få sin vilja fram. Men ”terror” är i sig inte en fiende.

Man för inte krig mot ”terror”. Man för inte krig mot bombanfall, mot artilleri eller mot kärnvapen. Terror, bombanfall, artilleri och kärnvapen är metoder. Metoder är inte människor.

Vem är fienden?
Man talar oftast inte ens om "krig mot terrorister", eftersom man då vore tvungen att vara mer specifik. Vilka terrorister?

Islam är fundamentalistisk
Ibland kallas fienden i och för sig för ”muslimska fundamentalister”, ”muslimska extremister” eller islamister.

Men det anses ofta alldeles för känsligt att vara så tydlig, eftersom alla som som är muslimer enligt koranen förväntas vara just ”fundamentalister”. Koranen ger inte muslimer någon rätt att tolka själva, utan hävdar gång på gång att en muslim helt enkelt förväntas följa exakt vad som står i Koranen, utan att välja bort något.

Annars är man helt enkelt en dålig muslim och förtjänar att straffas i detta livet eller nästa.

Fienden måste kallas fiende
"Krig mot terrorismen" är en löjlig term, det handlar förstås om "Krig mot fundamentalistisk islam", vilket tyvärr är samma sak som "Krig mot islam".

En muslim följer koranen utan att ifrågasätta något, och är alltså fundamentalist - punkt slut. Den muslim som ifrågasätter är inte en lika god muslim som den muslim som följer koranen ordagrant.


Krig/motstånd mot islam
Men om kriget alltså måste föras mot den egentliga fienden - islam. Hur för man då ett sådant krig, eller rättare sagt - hur uppnår man sina mål? Måste våld användas? Hur mycket våld i så fall? Vilka handlingsalternativ finns?

Angrip drivkraften
Rimligtvis borde militära hot bemötas militärt, men det på längre sikt mest effektiva sättet att minska risken för islamistisk terror och muslimsk expansion borde vara att angripa motståndare på den punkt som driver aggressionen, på den punkt som förenar våldsverkarna.

- Koranen
- Islam som religion och politisk filosofi
- Muhammed som person.

Koranen och Muhammed - islams svagaste punkt
Lyckligtvis är det också där som fienden är som svagast.

Koranen är fylld av motsägelser, bristande logik och sakliga fel. Islam är i sin kärna bräcklig och bristfällig och Muhammed är en dokumenterat avskyvärd person.

En pedofil, våldsverkare, krigsherre och mördare som inga människor med intellektuell heder och moralisk integritet borde kunna se som en auktoritet och ett föredöme.

Öppen, saklig kritik
Hänsynslös saklig kritik mot islam, Koranen och Muhammed borde alltså vara det bästa sättet att i framtiden slippa välja mellan:

- Storskaligt krig
- Underkastelse
- Död
- Omvändelse.

Västvärldens styrka ligger där islam är som svagast
Vi lever än så länge i ett någorlunda öppet samhälle med yttrandefrihet, där vem som helst skall ha rätt att föra fram sina argument och kunna få dem bemötta.

Rationellt tänkande, öppen kritik
Tankar kan prövas och värderas efter sina förtjänster. Felaktiga uppfattningar kan sorteras bort, och mer korrekta uppfattningar har större chans att sprida sig, åtminstone bland de som väljer att tänka självständigt.

Utnyttja vår styrka och deras svaghet
Västerländska samhället har bättre förutsättningar att vinna ett ideologiskt krig än ett kollektivistiskt samhälle där rationellt ifrågasättande av samhällets grundläggande värderingar är förbjudet.

Yttrandefrihet, en förutsättning
Västvärlden är alltså, eller har åtminstone förutsättningar att vara starka där fienden är som svagast. Åtminstone så länge som vi har yttrandefrihet och vägrar ge vika för hot om våld och övergrepp.

13 Comments:

 • At 10 april, 2006 11:00, Anonymous Anonym said…

  Vilken text du har lyckats skriva ihop. Jag har nog aldrig hittat så många fördomar och så mycket skitsnack på en sida förut. Du borde nog allvarligt tänka om lite innan du dömer ut islam och därmed alla muslimer som tror på sin religion. Ingen religion är perfekt, varken kristendomen eller islam. Jag tycker synd om dig som har sådana djupa fördomar, har du någonsin pratat med en troende muslim och sett din "verklighet" från den andra sidan? Läs boken "Bin Ladin i våra hjärtan" av Mattias Gardell, det kan du behöva!

   
 • At 11 april, 2006 02:10, Blogger Runnymede1215 said…

  Påfallande ospecifik kritik det där. Vilka "fördomar" är det du syftar på? Vilket "skitsnack"?

  Jag har goda skäl att just "döma ut islam" som en icke reformerbar, totalitär, våldsam politisk rörelse - med det överordnade målet att göra muslimer till ett herrefolk och icke-muslimer till Dhimmi.

  En "religion" som förordar slaveri, och som hjärntvättar sina anhängare till att se en pedofil som ett moraliskt föredöme.

  Allt det jag hävdar har jag underbyggt grundligt, således är det inte "fördomar" det handlar om, utan sakligt baserad kritik.

  Kristendomens påstådda brister är inte på minsta sätt ett försvar för de vidrigheter islam leder till, det är ett simpelt ämnesbyte, ett Tu Quoque-argument på sandlådenivå. Helt irrelevant. Oärligt eller enfaldigt av dig att ens ta upp det.

  Jag har diskuterat med många djupt troende muslimer, liksom med mer "moderata", vilket bara bekräftat allt jag hävdar i denna blogg.

  Mattias Gardell är en vänsterapologet, en islamofil syndikalist som anser islamismen vara "folklig" och därmed värd att försvara och förespråka. Varför i all sin dar skulle man lyssna på den förvirrade personen eller någon vänsterideolog över huvud taget?

  Du, liksom övriga självmordsbenägna önsketänkande européer behöver läsa på mer om islam, och acceptera enkla fakta. Att Islam ovillkorligen kräver av sina anhängare att de skall eftersträva dominans över icke-muslimer, med alla nödvändiga medel.

  Sedan spelar det ingen roll hur "snälla" eller "sympatiska" enskilda muslimer nu råkar vara. Du är naiv och manipulerad.

   
 • At 03 maj, 2006 08:53, Anonymous Anonym said…

  Jag har aldrig hört så mycket skit. Du kan inte mena att islam är en våldsam politisk rörelse. Jag tycker det låter som du har allför många fördomar och förutfattatde meningar, ja rentav låter du främlingsförjäntlig. Ransaka dig själv, islam är lika mycket religion som kristendomen och inget annan.

   
 • At 08 januari, 2007 14:13, Anonymous Anonym said…

  Du ?
  Du kan inte allvarligt mena att kriget mot terrorism är krig mot Islam? Terrorister över hela världen är idioter, som är extremister av alla olika slag. Menar du att du bara sett terrorism av muslimer? Bush och hans far då ? dom måste ha dödat över en miljon tillsammans. Är inte dom två Terrorister ? dom för fram sin vilja med våld, lika mycket som alla andra terrorister. Men det nämner ingen ? Är terrorism ett krig mot kristendomen då ? NEJ , de är ett krig mot IDIOTER!

   
 • At 09 januari, 2007 00:24, Blogger Runnymede1215 said…

  Mattias...

  Att islam är en politisk rörelse är självklart, den är ju en ”komplett” vägvisare för hur man skall leva och verka, och gör anspråk på att täcka in ”hela tillvaron”. Då inbegrips givetvis just politik, och för icke-muslimer är det också just denna politik som drabbar dem.

  Nämligen genom att islam kräver att icke-muslimer skall reduceras till lydfolk, dhimmi, med muslimerna som dominerande härskarfolk som sedan skall leva av deras arbete.

  Ställer icke-muslimerna inte upp på det vidtar jihad med automatik, varefter icke-muslimerna antingen dödas eller blir slavar. Mycket enkelt således, och i allra högsta grad just politik.

  Det har inget med främlingsfientlighet att göra, utan det rör sig om motstånd mot en totalitär politisk rörelse som hotar oss.

  Kristendomen har inte med diskussionen att göra, men några klara regler om hur det politiska systemet skall se ut eller exakt detaljreglering av hur de kristna skall leva finns inte i Nya Testamentet, inte heller något inslag av tvång, vilket däremot Koranens senare (och därmed betydelsefulla) verser är fulla av.

   
 • At 09 januari, 2007 00:38, Blogger Runnymede1215 said…

  Daffie..

  Beklagar, terrorister är inte "idioter". Islamistiska terrorister vet betydligt mycket mer om vad Koranen faktiskt säger och hur Muhammed faktiskt levde än de flesta ”moderata” muslimer, som ju har sin egen fantasiversion av islam (om de inte bara ljuger om saken, enligt Taqiah-principen)

  Inte så konstigt kanske, dessa terrorister riskerar ju trots allt livet, och borde rimligtvis vara intresserade av att motivera sina våldshandlingar. De är mer pålästa, har gjort sina hemläxor.

  Mot att de skulle vara ”idioter” talar ju också att deras metoder fungerar rätt så bra. De uppnår ofta sina politiska mål genom att väcka uppmärksamhet och sprida rädsla (terror).

  En terrorist är en person som inriktar sig på främst ”mjuka mål”, exempelvis civila, och där våldsutövandet inte har något direkt militärt värde.

  Målet för en terrorhandling är att få exponering i massmedia genom spektakulära teatraliska våldshandlingar och genom dessa våldshandlingar skapa terror, rädsla.

  Terrorism är alltså inte gerillakrigföring, terrorism är informationskrigföring.

  "Terrorism" har inget som helst att göra med hur många man dödar. Vare sig Bush Sr eller Bush Jr är alltså terrorister.

  Påståendet att ingen ”nämner” dina fantasisiffror om hur många jänkarna dödar är mest skrattretande, öppnat en tidning på senaste tiden? Hur många svenskar känner du som gillar Bush? Lite verklighetskontakt om jag får be.., folk i Europa är hjärntvättade att hata Bush och amerikansk utrikespolitik.

  Poängen med texten är förstås att ett ”krig mot terrorn” är lika absurt som att föra ett krig mot ”kulor” eller krig mot ”bomber”. Man bekämpar fienden, inte fiendens vapen.

  Eftersom de flesta terrorister idag är muslimer, bör man granska hur dessa terrorister motiverar sig.

  De motiverar sig (på rimliga och logiska sätt) med Koranen och islam, således bör vi föra ett krig mot islam som är den motiverande faktorn bakom deras våldshandlingar.

  Dags att fler börjar tala klarspråk om den saken.

   
 • At 21 juni, 2007 21:57, Anonymous Anonym said…

  get a life

   
 • At 31 maj, 2008 17:57, Anonymous Anonym said…

  Vad säger du om ETA och IRA då? är inte dom terrorister kanske? Är dom muslimer då? nej, dom är nog rätt så jävla kristna!

   
 • At 10 februari, 2009 08:30, Anonymous Anonym said…

  Jag säger inte att du har helt fel i vad du har skrivit. Men islam, att vara muslim bygger på fem saker. Det viktigaste är att du tror på gud. koranen är ett sätt att leva. Och att man inte gör det betyder inte att man ska dö eller bli en dhimmi. För om man är en äkta muslim har du ingen rätt att "straffa" någon.

  Och du har fel om icke reformerbar även om det ordvalet är fel, så anpassas en muslims liv till den tid den lever i, den ska inte omvandlas. bara göra det lättare att leva bland andra.

  Koranen kom på en tid då det fanns slaveri över hela världen, därför finns det med. I koranen finns det även berättelser om vad som har hänt och kommer att hända. Om man vill tro på det är upp till var och en. Om man får tror på UFO utan att anses som sjuk i huvudet, så varför inte detta. allt handlar om tro, inte tvång. Tvång kommer från människan.

  Du pratar om att profeten muhammed var en pedofil. Det har du ingen rätt att säga. För att han gifte sig med Aisha (som du måste syfta på, annars vet du inte vad du pratar om.) som var vid den tiden 9 år, men ingen vet om de hade sex. han hade andra fruar. Och innan du börjar prata om den saken så låt mig förklara. de männ som hade mer än 1 fru då profeten kom var inte muslimer de var araber. men när islam kom och förbjöd så många fruar kunde de som blev muslimer inte skilja sig, för kvinnor på den tiden hade inga jobba och detta hade inget med islam att göra.

  Jag tror att du inte riktigt förstår. att vara muslim har INGET med POLITIK att göra. men jag kan förstå varför du har blivit förvirrad.
  Det du pratar om är människor som tror på en gud, anser sig själva är orättvis behandlade, tar delar av en bok som är helig för vissa och säger det är så det ska vara och vi har rätt att göra så enligt vår religion.

  Det du säger att islam kräver av sina anhängare att med våld ta de vill ha, är helt fel. du kan inte ta en mening eller hört en mening från koranen eller en muslimsk person utan att ha läst koranen själv och studerat den väldigt noga för att komma med sådana påståenden.

  Jag håller med dig om att vissa muslimer tar till våld (bin ladden och de andra), men enligt koranen är det förbjudet det de gör. Hamas som du och har nämnt har drivt ifrån ämnet, nu vill de ha makt och gör så med våld. Att de är muslimar har inget med saken att göra. de är människor med girighet och känsla av orättvisa. om det var tex. kristna mot judar skulle sitvationen var exakt likadan men med andra språk och ord för gud.

  Och att du dömmer islam är att du dömmer den gud vi tror på. om du vill ha "krig mot terrorn" leta rätt på de muslimer som terroriserar och ha krig mot dem, på vilket sätt du än vill. Men säg inte att det är islam (gud) som har gjort det möjligt för dem att bli terrorister.

  jag säger det en gång till,
  ATT VARA MUSLIM ATT HA ISLAM SOM SIN RELIGION HAR INGET MED ANDRA ATT GÖRA FÖRUTOM DIG SJÄLV OCH GUD!
  och de personer som inte tror på detta (muslim eller icke-muslim) har fel. och de som tar islam som en väg att göra nått de vill eller hata någon är fel.
  Att vara muslim är MYCKET mer än att följa koranen.
  Att säga att man är muslim till andra, att visa att man är muslim inför andra har inget med att tro på gud.
  Och att du dömmer, kritiserar islam och säger att det är rätt det du har skrivit är fel.

  Du får gärna säga att islam är en idiot religion, att det är ingen religon alls, men kom inte med det som fakta och låter andra som inte vet riktigt tro att det du säger är sant baserat på många, många års forskning i ämnet.

  Hoppas att du förstår det jag försöker att säga. en sak till, känner du till de fem pelarna som är islam? det räcker med den första för att anses som en relegiös muslim, om man menar det.

   
 • At 18 oktober, 2009 18:41, Anonymous Anonym said…

  Håller helt enkelt med Nicole. Det finns nåt som sekulariserade muslimer. Ja, du kanske är kristen, betyder det att du stenar homosexuella varje dag, eller? Nä trodde inte det... (Gör du det är du en sjuk, sjuk människa)

   
 • At 03 februari, 2010 22:24, Anonymous Anonym said…

  Klockren text! Det finns ju bevisade fel och koranen måste man ju tydligen tolka ordagrant till skillnad från bibeln... mycket bra

   
 • At 01 april, 2010 22:59, Anonymous Anonym said…

  Utmärkt text. Vi måste alla förbereda oss inför den oundvikliga konfrontationen med islam och dess utövare. Den dagen närmar sig tyvärr med stormsteg.

   
 • At 09 oktober, 2010 02:33, Anonymous Anonym said…

  Om en relgion får dess följeslagare att bete sig som avbilder av Satan själv. Vari har den då sina andliga rötter i?

   

Skicka en kommentar

<< Home