Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2005/01/16

Att inte låta rädslan styra

I Europa och västvärlden är idag både den styrande makten, massmedia och en stor del av befolkningen någorlunda medvetna om att islam är ett växande problem, i kraft sin aggressivitet och enkel demografi.


Tystnad om problemen - eller dimridåer
Det talas inte mycket om vad vi står inför, och det mesta som sägs är rena rationaliseringar som mer avser att dölja problemen än att lyfta fram dem i ljuset och försöka hitta lösningar.


Hoten är uppenbara
Så pass många muslimer visar hat och aggressivitet mot våra samhällssystem att vem som helst kan se och förutse konflikter.


Massförstörelsevapen
Det är inte verklighetsfrämmande att muslimska terrorgrupper inom de närmaste decennierna kommer att använda massförstörelsevapen i västerländska storstäder. Attentat i mindre skala är något vi redan sett och säkert kommer att få se igen.


En eftersträvad rädsla
Allt detta har skapat en underton av rädsla i våra samhällen, vilket förstås är just vad terroristerna är ute efter.

Det gäller att skapa en rädsla, hålla den vid liv för att påverka makthavare, massmedia och befolkning. Få dem att handla som de vill, eller inte handla alls.


Eftergiftspolitik
Det är en effektiv strategi. I ett läge när världen hotas av något som skulle kunna kallas för islamisk fascism är våra regeringar alltmer inriktade på eftergiftspolitik. Med starkt folkligt stöd.


Ivrigt påhejad av massmedia tävlar europeiska regeringar om att motverka USA:s politik, kritisera Israel, öka islams inflytande globalt och i våra hemländer, försöka "samverka med moderata krafter" i den muslimska världen och tillfredställa önskemål från den allmänna opinionen i länder som är negativa till västerländska värderingar.

Denna eftergiftspolitik är ett allvarligt misstag.


Vad händer när rädslan får styra?
Man bör aldrig låta sitt handlande styras av rädsla, speciellt inte när någon faktiskt är ute efter att skrämmas. Den som ger efter, och låter rädslan styra sitt handlande, tror ofta att "det kanske blir bättre sedan", tror att den hotfulla parten kommer att bli vänligt inställd.

Men tyvärr, det fungerar inte så.


Rädsla måste hållas vid liv
Den som uppnår makt genom att skrämmas måste hålla rädslan vid liv för att inte förlora kontrollen.


Hoten trappas upp, och måste verkställas
Vi är inte rädda för samma sak hur länge som helst, förr eller senare börjar vi agera självständigt igen. För att kunna behålla kontrollen över oss måste hoten trappas upp, och översittaren måste visa att de är verkliga.


Ge efter, och lev med resultatet
Den som ger efter för hot från någon som långsiktigt vill dominera kommer att utsättas för en kontinuerligt förvärrad hotbild, och kommer att få leva i en ständig skräck med allt värre hot.

Det är en oundviklig process, som borde avbrytas genast. Ju tidigare desto bättre.


"Det kan inte bli värre"; Fel
Det är ett grundläggande mänskligt drag att vilja ge efter och tro att det inte kan bli så mycket värre. Ett behagligt önsketänkande. "Hoppet är den svages vilja", har någon sagt.

Men det kan bli värre, och det blir det. Antagligen värre än vi kunde drömma om.

Om vi fortsätter ge efter kommer vi eller våra efterkommande i något som vi skulle se som helvetet på jorden. Tack vare oss.


Sätt stopp från början, betala priset nu
Vi bör i västvärlden börja kritisera islam, koranen och Muhammed öppet och acceptera att mängder av muslimer blir ursinniga, att vissa börjar spränga bomber, mörda människor och kanske till och med använda massförstörelsevapen.

Det vore dödsryckningarna i en religion som inte klarar sig bland rationella, fria och orädda människor.