Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2004/10/23

Välkommen till Eurabien - New York Times


Eurabien Posted by Hello


En intressant artikel jag hittade i New York Times, referat och lite egna utvikningar

"Det romerska imperiets nedgång och fall"
1788 spekulerade Edward Gibbon i "The Decline and fall of the Roman Empire att
"om inte fransmännen hade besegrat den muslimska invaderande armén i slaget vid Poitiers 732 så skulle hela Europa ha varit under muslimsk välde."


Spanien 1492, Wien 1684
På den tiden framstod sådana tankar som fantasifulla.

De sista muslimska erövrarna hade drivits ut från Spanien 1492, och de Ottomanska arméerna hade stoppats vid Wiens portar 1683.


Europa idag - eftergivenhet ...
Idag är sådana tankar allt annat än verklighetsfrämmande.

Det europeiska ideologiska klimatet är alltmer inriktat på eftergivenhet mot den muslimska världen och opposition mot USA.

Kritik av islam likställs av de flesta med rasism, eller som "islamofobi".


... somatisering och en falsk verklighetsbeskrivning
Man somatiserar, sjukdomsförklarar, den som ifrågasätter den allmänt proklamerade uppfattningen att islam är en missförstådd och fredlig religion.

Man hävdar att alla problem som förknippas med den muslimska världen skulle försvinna om de så kallade palestinierna fick "återvända" till "sitt" land, och levnadsstandarden höjdes i mellanöstern.


... och önsketänkande
Ett önsketänkande, grundat på rädsla för framtiden och den aggressivitet mot västvärlden bland gemene man som vem som helst dagligen kan uppleva i nyhetsinslag från mellanöstern och muslimska länder.


Europas befolkningsandel - igår, idag, imorgon
För hundra år sedan bidrog de länder som nu ingår i EU till 14 % av världsbefolkningen. Idag är motsvarande siffra 6 %. 2050 bedöms det vara 4 %.


Ett tidningstånd i London Posted by HelloEn åldrande befolkning och välfärdssystemen
Medianåldern bland greker, italienare och spanjorer kommer att vara över 50 år 2050.

Antingen kommer de européer som föds idag att få betala 75 % av sin inkomst i skatt för att försörja den äldre generationen, eller så måste våra sociala trygghetssystem med "gratis" sjukvård och allmän pension avskaffas.


Demokratin och de äldre
Eftersom större delen av de som röstar kommer att vara i närheten av pensionsåldern vore något sådant inte politiskt genomförbart i ett demokratiskt samhälle.

Det är svårt att se en annan trolig utveckling än en ökad immigration.


Våra unga grannar
Varifrån skall immigranterna komma? Våra grannar är i den muslimska världen, med en snabbt växande befolkning.

Länderna söder och öster om medelhavet kan nu realistiskt börja tänka i termer av att kolonisera Europa.


Islamisering?
En långsam, eller snabb, islamisering av Europa är en möjlig händelseutveckling.

Som verkar alltmer sannolik med tanke på den entusiasm som muslimsk fundamentalism väcker ofta väcker bland unga, välutbildade muslimer från en växande uppåtsträvande medelklass i muslimska länder. Både unga män och kvinnor.


Sekularisering?
Det kan förstås också hända att sekularisering och tankar om individuella fri- och rättigheter sprider sig till muslimska världen.

Men verkar det sannolikt? Finns det många tecken som pekar på det?


Västvärldens credo
Inte ens i västvärlden verkar det idag finnas något större engagemang för enskilda människors rätt att leva sina liv som de själva finner bäst.

Man talar hellre om vad som är "bäst för samhället", "vad som är bäst för miljön", "alla folks rätt till självbestämmande" och andra kollektiva begrepp.


Individerna och kollektivet
Närhelst en enskild individs intressen står i konflikt med ett kollektiv ser man det i Europa det som alltmer självklart att det är "bättre" att individen får ge vika.

Vad som skulle vara moraliskt rätt ses som ovidkommande eller omöjligt att avgöra.

Vi är ju alla socialister idag, till och med Moderaterna har inordnat sig i ledet.


Den europeiska nihilisten
Europén är idag nihilist och erkänner ingen annan definition på rätt eller fel än vad som för tillfället råkar vara på modet. Det som är rätt idag kan vara fel imorgon, det som är rätt för en är fel för en annan.

Man kallar det gärna för "tolerans".

I själva verket är det likgiltighet, en likgiltighet som förutsätter okunnighet, och en okunnighet som kräver ett förnekande av verkligheten, och ett förnekande som skapas av rädsla, en rädsla som är irrationell och destruktiv och därför är feghet.


Ingen äger något
Vi har gett upp den privata äganderätten, kollektivet anses i Sverige fritt kunna disponera individens ägodelar. "För att det blir bäst så".

Vuxna människor behandlas som barn som inte själva kan avgöra vad som blir bäst för dem.

Sverige har blivit ett dagis, och vi styrs av dagisfröknar.

De flesta tycker att det känns tryggt och bra.


Credo mot credo
Unga européers sätt att tänka går alltmer hand i hand med islams förkastande av individens rätt att själv leva sitt liv, för sin egen skull.

Västvärlden håller på att förlora sitt credo. Den muslimska världen har aldrig förlorat sitt, och nu när de börjar bli rikare stärks deras självförtroende.

Islamister ser chansen att ta makten för att genomdriva sina intressen, gradvis, eller snabbt.

Äntligen verkar det möjligt att införliva Europa i "Dar al Islam".


Fundamentalisen och rikedomen
Den muslimska fundamentalismen beror inte på de muslimska ländernas fattigdom - utan på deras rikedom.

Nya oljeinkomster, demografi, vår svaghet, och den tekniskt militära utvecklingen där massförstörelsevapen kommer att neutralisera västvärldens traditionella militära övermakt.


När konflikter dras till sin spets
När en konflikt dras till sin spets förlorar obevekligen den som till sist inte är beredd att ta till våld, oavsett vem som har rätt eller fel.

Dagens européer är pacifister, de har förkastat möjligheten att försvara sig med våld.

De är därför dömda att få se sina värden ersättas av nya, om de inte vill och kan omvända sina opponenter till sin egen uppfattning.

Men för att omvända någon måste man åtminstone veta vad man tycker, och framför allt varför.


Demografi - en realitet
För att kunna påverka situationen så att vi får det samhälle vi vill ha i framtiden, måste man ta hänsyn till de faktorer vi kan se idag.

Demografi kan man inte bortse från.


Immigration och ideologisk kamp
Vi behöver en ökad immigration, men vi måste börja välja vilka som skall få komma hit.

Vi bör inte välja utifrån ras.

Men vi bör försöka locka till oss så många kapabla unga människor som möjligt, människor som stödjer västerländska ideal om individuella fri- och rättigheter, vare sig de är araber, afrikaner, asiater eller ryssar.

En meritbaserad invandring.


En anställningsintervju - inte välgörenhet
När någon vill immigrera till Europa bör vi se det som en anställningsintervju.

Visst bör vi hjälpa den som är förföljd, om den förföljde har kämpat för individuella fri- och rättigheter och mot kollektivistiskt förtryck.

Sådant stärker våra intressen.

Men viktiga frågor till en immigrant är:
"Vad kan du bidra med?"
"Vilket samhälle vill du verka för?"


Västerländska värden är attraktiva
Situationen är inte så hopplös som den kan verka.

Individuell frihet är något underbart och attraktivt, det är ideal med en universell dragningskraft, som genom historien har visat sin förmåga att attrahera vem som helst, var som helst, när som helst.

Människor har kämpat och dött tillsammans för att försvara dessa värden, och de kan göra det igen.

Och vi bör göra vårt yttersta för att stärka dessa värden närhelst vi kan, och bekämpa dess fiender, militärt och ideologiskt.


Västerländska värden är universella
Den som inte är beredd att försvara andra individers rätt till frihet, kan inte med någon trovärdighet hävda sin egen.

Idéer om individuell frihet är universella.

Om jag inte erkänner din rätt till frihet kan jag inte kräva min.