Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2005/02/06

Wahhabism, Saudiarabien - två vägar, samma mål


Saudiarabiens flagga. Texten är islams Shahada: "Jag vittnar att det inte finns någon gud förutom Allah och att Muhammed är hans sändebud", svärdet symboliserar Jihad. Posted by Hello2:189 Striden mot dem, tills det ej finnes någon frestelse längre, utan all dyrkan ägnas Gud, men om de upphöra, så råda ej fiendeskap annat än mot de orättfärdiga.

9:5 Men när de fridlysta månaderna gått till ända, så döden månggudadyrkarne, varhelst i finnen dem! Gripen dem och inspärren dem och lägga eder i försåt för dem på alla möjliga ställen, men om de omvända sig, förrätta bönen och given allmosan, så låten dem draga sina färde! Gud är förvisso överseende och barmhärtig

Al-Qaeda och huset Saud
Al-Qaeda och huset Saud i Saudiarabien är två wahhabistiska, sunnimuslimska sekter som konkurrerar om makten i Saudiarabien.


Samma mål, olika strategier
Båda har samma långsiktiga mål, att en fundamentalistisk sunnimuslimsk islam skall ta över världen. Men de arbetar med något olika strategier.


Petrodollar till moskéer
Den saudiska statsledningen öser ut oljepengar till byggande av moskéer och västfientlig propaganda över hela världen, och räknar med att blotta antalet utvandrade muslimer och deras efterkommande skall leda till en muslimsk majoritet. Först i enskilda västliga regioner, och sedan hela länder inom västvärlden.


En yngre, aggressivare spelare
Denna wahhabistiska sekt har nu fått konkurrens av en ny wahhabistisk sekt, under ledning av Osama bin Laden, Al-Qaeda.


Terror, en snabbare väg
Al-Qaeda har inte lika mycket tålamod, och hävdar att själva Saudiarabien under vägen mot målet själv korrumperas av sina kontakter med väst, och att all kontakt med västerlänningar i arabvärlden måste upphöra. Västvärlden skall istället vinnas med skrämsel, det vill säga terror.


Väck inte fienden
Huset Saud, och mindre aggressiva wahhabister befarar att befolkning och statsmakter i västerländska stater skall få upp ögonen för det hot de står inför, och vidta åtgärder.


Effektiv wahhabistisk propaganda
Den långvariga wahhabistiska propagandan har mött gensvar bland muslimer i skilda delar av världen, eftersom Koranen och Muhammeds liv som det är beskrivet i Hadither faktiskt entydigt innebär att varje muslim skall sträva mot målet att islam skall vara den enda dominerande religionen.


Fundamentalisterna - bättre muslimer
Deras tolkning av islam har bättre underbyggnad, är mer texttrogen och konsekvent och sammanhängande än de "moderata" krafter inom islam som gärna åberopas som ett alternativ. Wahhabister och det vi brukar kalla fundamentalister är helt enkelt bättre muslimer som faktiskt menar allvar med sin religion.


Direkt från Mekka
I islams heligaste moské har shejk Abd al-Rahman al-Sudais, från den stora moskén i Mekka, använder han sina predikningar för att kräva att judarna skall "utrotade" och för att kullkasta den västerländska civilisationen. "Mänsklighetens ädlaste civilisation är vår islamiska civilisation. Idag, är västerländsk civilisation ingen annat än resultatet av sitt möte med islamisk civilisation i Andalusien.

Skälet för dess kollaps är dess förlitande på den materiella vägen, och dess avstånd till religion och värderingar. Det har varit ett skäl för mänsklighetens elände, för det ökande antalet självmord, mentala problem, och moraliska perversioner.

Bara en nation är förmår återuppliva den globala civilisationen, och det är den islamiska nationen."


En muslimsk påve
Al-Sudais är den högste imamen utsedd av den saudiska regeringen, och hans predikningar lyssnas till över hela mellanöstern. När han kom till Storbritannien i juni för att öppna Londons Islamiska Center, flockades tusentals brittiska muslimer för att se honom.

Fiona Mactaggart, den brittiska rasrelationsministern var med, och prins Charles skickade ett videomeddelande. Han är det närmaste islam har en påve.

Men påven brukar inte kräva förintandet av alla andra religioner och uppfattningar.

Strategival i populärdebatt
Ett populärt tema på arabiska TV-kanaler är vilken strategi som är lämpligast för att erövra väst.

Det verkar finnas en viss samstämmighet om att eftersom väst har en överväldigande ekonomisk, militär och vetenskaplig makt, så skulle ett frontalanfall vara kontraproduktivt. Muslimsk immigration och konverteringar ses som den bästa vägen.


Den långsiktiga planen
Den saudiske professorn Nasser bin Suleiman al-Omar deklarerade på TV-kanalen al-Majd TV:
"Islam framskrider enligt en långsiktig plan, fram till nu har tiotusentals muslimer gått in i den amerikanska armén och islam är den andra största religionen i Amerika.

Amerika kommer att förstöras. Men vi måste ha tålamod."


Muslimsk kritik mot Al-Qaeda
Al-Qaeda kritiseras för att vara otåligt, och för att väcka västvärlden. Den saudiske predikanten Said al-Qahtani sade på satellitkanalen Iqraa:
"Vi fick inte in åtta miljoner muslimer i USA, med bomber. Hade vi varit tålmodiga och låtit tiden ha sin gång, skulle det istället för åtta miljoner kunnat bli 80 miljoner, och femtion år senare kanske USA hade varit muslimskt".


Moderata medgivanden
Man kan inte vifta bort sådant som en förvrängd version av islam, Dr Zaki Badawi, the moderade före detta chefen för "Islamic Cultural Centre" i London, medgav:
"Islam eftersträvar att expandera i Storbritannien. Islam är en universell religion.

Den eftersträvar att föra ut sitt budskap till alla jordens hörn. Den hoppas att hela mänskligheten en dag skall vara en muslimsk gemenskap."


Minareter i Vatikanen?
Shejk Muhammad bin Abd al-Rahman al-’Arifi, imam i moskén hos King Fahd Defence Academy, som styrs av den saudiska regeringen skrev nyligen:
"Vi kommer att kontrollera Vatikanstaten, vi kommer att kontrollera Rom och vi kommer att introducera islam där".

http://www.spectator.co.uk/article.php?id=4835&issue=2005-02-05&voted=1

http://www.strategypage.com/dls/articles/2004122620.asp