Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2004/10/23

Respekt för kulturer?

Etnicitet och respekt
De flesta skulle hålla med om att man inte bör förakta någon på grund av etnisk härkomst, och självklart är det riktigt.


Vi väljer inte
Man väljer inte sin ras och ingen skall behöva skämmas för att vara asiat, afrikan, europeisk eller arab. Det är ingen prestation.


Ingen skam - ingen respekt
Det leder förstås också till att man inte bör respektera någon på grund av etnisk härkomst. Om något skall kunna bedömas som bra måste det också kunna bedömas som dåligt.


Kan man vara stolt över sin kultur?
Rimligtvis inte.

En kultur är en samling idéer och uppfattningar, den enskilde individen är inte upphovsmannen, och inte ens upphovsmannen kan hävda äganderätt.


Inget för utomstående?
Den som hävdar att man måste vara född in i sin kultur för att kunna "förstå", antyder att denna kultur är baserad på motsägelsefulla och ologiska uppfattningar, att den i själva verket inte är något att bli imponerad av.


Kulturer och kritik
Som med alla idéer och tankesystem kan man entusiastiskt hävda dess fördelar.

Men om man inte kan stå ut med kritik, utan reagerar med ilska och aggression är det antagligen för att man inte har några sakliga logiska argument att försvara sin uppfattning med.

Din kultur är inte din, den är ett verk av andra.


Kritik av en kultur är inte ett brott
När din kultur kritiseras bör du inte reagera som om någon försöker stjäla något från dig.

Man kan bara bli bestulen på det man äger.


Man har rätt att kritisera religioner
Alla idéer och uppfattningar om verkligheten bör kunna kritiseras, om de inte kan försvara sin plats i en öppen diskussion bör de förkastas.

Kultur är idéer, religion är idéer och måste kunna ifrågasättas och kritiseras.


Kritisera kulturer, kritisera människor
Vi kan klandra någon för att han är kristen, för att han är jude, för att han är muslim.

Liksom vi kan klandra Lars Ohly för att han är kommunist och Adolf Hitler för att han var nazist.


Personligt ansvar
De kristna, muslimerna, judarna, kommunisterna och nazisterna är ansvariga som individer för sina idéer.

De kan själva välja att tänka kritiskt eller vägra att använda sitt förnuft till annat än rationalisering, undvikande och bortförklaringar.


Hitta hellre fel än förtjänster
För att komma fram till vad som är rätt är det mer konstruktivt, enklare och effektivare att leta efter fel än att påstå sig ha hittat den enda sanningen.


Lättare att hitta fel
Ett logiskt fel är lättare att fastställa, fakta och förnuft är tillgängligt för alla.


Den approximativa sanningens förtjänster
Sanningen är svårare, något vi gradvis försöker komma närmare. Men den som kommer närmast, handlar klokast och vinner spelet.


En kultur utan självkritik, människor utan tänkande
Enligt koranen är all kritik av islam, allt ifrågasättande av religionen och allt kritiskt tänkande förbjudet.

Varför är det så? De kanske inte har något annat försvar än förnekande och aggressivitet.


Skadliga memer måste bekämpas
Det rör sig om felaktiga uppfattningar om verkligheten som måste kritiseras och bekämpas om deras skadeverkningar skall kunna begränsas.


Lämna dem inte ifred
Den som tillåter sitt medvetande att innehålla motsägelsefulla, ologiska och destruktiva tankekomplex har inte någon självklar rätt att lämnas ifred.


Smittsamma idéer
Alla tankekomplex, alla memer vill infektera nya mänskliga medvetanden. Om idéerna är farliga är det i vårt intresse att bekämpa dem.


Islam måste kritiseras
Kort sagt, idéer är inte likvärdiga, kulturer består av idéer, religioner består av idéer.

För vår egen skull får det inte finnas några fridlysta zoner i idévärlden.

Islam är en farlig och destruktiv religion och måste kritiseras.