Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2004/10/22

Islamofobi - varför kallas det så.

Islamofobi är en vanlig och retoriskt praktisk term i ett samhällsklimat där uppfattningen att islam är en fredlig religion är en icke uttalad dogm.

Den är praktisk eftersom alla som invänder mot denna dogm kan avfärdas som lidande av någon form av psykologisk störning.

Man somatiserar motståndaren och ifrågasätter dennes trovärdighet utan att behöva presentera några särskilda argument.


Europeisk konsensus - islam är fredlig
Det råder i Europa konsensus om att Islam är en fredlig religion egentligen. Terroristerna är galna, liksom alla som inte befinner sig i den förmodade mittfåran.

Koranens våldsamma budskap, understött av hadither, den muslimska världens blodiga historiska expansion och den despoti som nu råder i de flesta muslimska länder antyder att så inte är fallet.

Men det verkar inte spela någon roll.

Den som påstår motsatsen är islamofob.


Islam är fredlig - Argumentum ad Consequentiam
Den dogmatiska uppfattningen att islam är fredlig är resultatet av ett logiskt felaktigt argument.

En hänvisning till konsekvenserna av sanningshalten i ett påstående.


Risk för provokation
Om vi uppfattade islam som krigiskt skulle det provocera muslimer, vilket skulle leda till krig.

Därför är det enligt detta felaktiga sätt att resonera bäst att vi kommer överens om att islam är fredlig.

Och visst, om vi provocerar muslimer blir de säkert arga och mer aggressiva.

Men det påverkar inte sanningshalten i påståenden rörande islams inneboende aggressivitet.


Spelar provokationen någon roll?
Dessutom, om det nu är sant att islam faktiskt är en farlig religion spelar det ytterst liten roll om vi provocerar muslimer eller inte.

Islams grundtexter och credo leder då ändå till övergrepp, att undvika provokationer skjuter möjligtvis upp en oundviklig konfrontation.

Om islam är fredlig spelar det då ingen roll heller, i så fall räcker det om till exempel väl insatta muslimer kan förklara det för oss som inte riktigt förstått, och för muslimska terrorister.


"Islamofobi" - ämnesbyte genom personangrepp
De som skräms av sanningens konsekvenser undviker att diskutera sakfrågan. De övergår till personangrepp och etiketterar motståndaren.

Att ta till personangrepp och byta ämne är ett klassiskt grepp från den som inte har några riktiga argument till stöd för sin sak.

Den som använder termen "islamofob" om en opponent förfaller till personangrepp, Argumentum ad Hominem, ett argumentationsmässigt fel.


Fakta finns i Koranen - enkelt och tydligt
För att avgöra om islam är fredlig eller inte bör det räcka med att läsa Koranen och värdera innehållet.

Det är ju vad de muslimska fundamentalister gör, mer än andra.

Borde de inte veta vad de talar om?

Vilka slutsatser bör vi dra av Koranen, när vi tar hänsyn till den kronologiska ordningen?

Vilka slutsatser bör vi dra av Muhammeds eget liv?


Ändelsen "-fobi" beskriver en frekvent återkommande irrationell rädsla, oro eller ångest inför något.

Att vara rädd för något, eller påvisa egenskaperna hos något, som är eller kan vara farligt innebär inte att man lider av en fobi.

17 Comments:

 • At 11 november, 2007 20:59, Anonymous Anonym said…

  Islam - The Religion of Piece. A bodypiece here, and a bodypiece there.
  www.thereligionofpeace.com

   
 • At 07 januari, 2008 02:31, Anonymous Anonym said…

  jag måste säga att du är riktigt sjuk. Så bara för att du menar att fundamentalister läser koranen mer än andra så gör dom precis vad koranen säger? Det är så fel! Allt handlar om hur man tolkar kornanen. Dessa fundamentalister och terrorister som spränger sig sjävla och anser att dom tagit sitt liv för religionen har endast blivit pålästa/läst en feltolkad version av Koranen. Det står ingenstans att man ska ta till våld. Islam betyder FRED och i Koranen värnas det om RESPEKT. Det är sanna Islam no mather what.

   
 • At 27 mars, 2008 09:05, Anonymous Anonym said…

  Till siste anonym: Sanningen verkar dock inte stå högt i kurs hos islamapologeter som du. Du skriver "Det står ingenstans att man ska ta till våld." och "Islam betyder FRED", vilket får mig att inse att du 1) inte har läst koranen eller haditherna alls, och / eller att du 2) har läst både koran och hadither, vet vad det står där men att du helt enkelt sysslar med taqqiya (dvs lögn i det "vällovliga" syftet att skydda Islam) samt att du 3) saknar språkkunskaper, då Islam betyder UNDERKASTELSE och inte fred.

   
 • At 02 maj, 2008 16:40, Anonymous Anonym said…

  A-L-L-A terroristern har läst Koranen, nästan alla....

   
 • At 06 november, 2008 12:36, Anonymous Anonym said…

  Anonym (7 jan ),

  Enligt ditt sinnessjuka sätt att resonera kan man ju även hävda att nazismen var god, för Hitlers intentioner var ju goda. Enligt honom så hade han ju rätt och ville ju självklart göra allt gott.

  När det gäller islam är det ju faktiskt så att denna religion kommer att dömas efter hur den faktiskt tillämpas och inte efter hur den BORDE uppfattas.

  Otroligt egentligen att man måste påpeka en sån självklar sak.

   
 • At 23 februari, 2009 14:34, Anonymous Anonym said…

  ni oslamofober är jävligt fördoms fulla
  Malin göteborg

   
 • At 23 februari, 2009 14:38, Anonymous Anonym said…

  han som skrev blogg inlägget måste vara sjukt sjuk för han skriver som om han var hitler när han beskrev judarna.
  GÅ OCH LÄS FAKTA INNAN DU YTRAR DIG
  bengt.invar Kalmar

   
 • At 23 februari, 2009 14:40, Anonymous Anonym said…

  Undrar vad han har fått allt ifrån eller mår han inte bra

   
 • At 27 april, 2009 11:07, Blogger Unknown said…

  Det är otroligt vad folk tror att de kan. Visst kan ni läsa och få kunskaper, tolka religionen osv!

  Men ni kan ALDRIG förstå hur man egentligen tänker när man har bomberna på sig som snart skall spränga dig och flera andra människor!

  USA/ISRAEL har andra vapen som de krigar med! Det är skillnaden!

  Om IRAK(muslimerna) skulle ha samma vapen som USA/ISRAEL har tillgång till skulle man inte spränga sig själv för att döda fler!!

   
 • At 02 maj, 2009 03:28, Anonymous ahin said…

  Håller med Vullnett, och måste dessutom säga att dem som spränger siug själva oftast är dem mest utsatta i samhället och kan varken skriva eller läsa vilket betyder att de även aldrig läst koranen utan bara blivit tillsagda vad dem ska tro på dvs. hjärntvätt om man nu kan skylla på det.

  Det är som vullnet säger: Om dem kunde skulle dem använda vapen som USA/Israel har dvs. att USA/Israel är lika mkt skit. Men får dem kritik för det? Nej för ingen vågar stå upp mot eller så tycker man att dem gör rätt i att döda alla araber/muslimer!

  Bara för att man är påläst betyder det inte att man har rätt

   
 • At 02 augusti, 2009 01:21, Anonymous Anonym said…

  Jag håller med dig i det du skriver. Värst vad många som påstår att Koranen kan tolkas på dussintals(eller fler) sätt. Enligt mig så är Koranen antingen en klar Gudasänd vägvisare som i och med sin "Gudomlighet" till och med kan förstås av dumgökar, eller så är det en tvetydig text med många upprepnigar som i och med sin otydlighet osannolikt är Gudasänd. En religions påstådda godhet eller ondska bör granskas i tre steg. 1) Grundarens gärningar/åsikter. 2) Religionens historiska spridingsmetoder. 3) Religionens heliga texter/uppmaningar. Om kriterierna 1 och 3 är negativa, så är också religionen farlig och religionsfrihet för en farlig religion bör granskas/diskuteras och ifrågasättas.

   
 • At 02 januari, 2010 23:31, Anonymous Anonym said…

  http://sites.google.com/site/islammittliv/home

   
 • At 31 januari, 2010 21:44, Anonymous Anonym said…

  Ur Bibeln Kopiera och klistra in .

  http://www.bibeln.se


  LEVITICUS 20:13

  13Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen. 14Om en man tar både en kvinna och hennes mor till hustru, är det en skändlighet. Man skall bränna både honom och dem; något skändligt får inte finnas bland er.

  15Om en man har könsumgänge med ett djur, skall han straffas med döden. Djuret skall ni också döda. 16Om en kvinna närmar sig ett djur och parar sig med det, skall du döda både kvinnan och djuret. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.

  OSV ,,  EXODUS 35:2


  Deuteronomy 21:18-21


  Deuteronomy 22:13-21

  ...


  exodus 21:20-21


  colossians 3:22-24


  ephesians 6:5


  1 peter 2:18

   
 • At 31 januari, 2010 21:45, Anonymous Anonym said…

  Ur Bibeln Kopiera och klistra in .

  http://www.bibeln.se


  LEVITICUS 20:13

  13Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen. 14Om en man tar både en kvinna och hennes mor till hustru, är det en skändlighet. Man skall bränna både honom och dem; något skändligt får inte finnas bland er.

  15Om en man har könsumgänge med ett djur, skall han straffas med döden. Djuret skall ni också döda. 16Om en kvinna närmar sig ett djur och parar sig med det, skall du döda både kvinnan och djuret. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.

  OSV ,,  EXODUS 35:2


  Deuteronomy 21:18-21


  Deuteronomy 22:13-21

  ...


  exodus 21:20-21


  colossians 3:22-24


  ephesians 6:5


  1 peter 2:18

   
 • At 20 april, 2010 20:46, Anonymous Anonym said…

  islam betytder fred och muslim betyder underkastelese

   
 • At 02 maj, 2010 13:36, Anonymous . said…

  http://islamfobi.blogg.se/2010/april/islamfobi-projektarbete.html

   
 • At 05 januari, 2011 00:46, Anonymous Anonym said…

  Till dig (antagligen homosexuell) person som angriper Bibeln/Gamla Testamentet. Görs alltid av homosexuella av ngn konstig anledning.
  Kristna har aldrig tillämpat Gamla Testamentet, de följer Nya. Dessutom har de kristna aldrig skadat eller hotat andra religiösa/oliktänkande människor i modern tid. Bibeln handlar om kärlek och förlåtelse, att älska sin fiende och att vända andra kinden till. Den manar till icke våld.
  Jag är jätterädd för hur framtiden kommer att se ut här i Europa med alla dessa farliga muslimer. Det kan när som helst explodera en bomb mitt på stan och jag tycker att det är dags att vakna!!!
  Denna uppfattning delas av många muslimer som själva har flytt från olika islamiska länder. Många har t o m konverterat till Kristendomen och har endast kunnat göra det i fria samhällen.
  Hemma straffas dem med döden eftersom det enligt Islam är förbjudet att konvertera. Det innebär döden. Detta står tydligt i Koranen. Eftersom många muslimer i arabländerna är ociviliserade så tolkar dem Koranen bokstavligt.

  Jag är inte rasistisk eller av svenskt ursprung, men jag vet hur dessa människor fungerar pga mitt ursprung.

  Vakna!!! Islam är en farlig religion!!! Jag är rädd om mina barns framtid. Vi flydde från helvetet som verkar vara ikapp oss igen!!

  Ni svenskar som tror att ni kan förbli svenskar, om Islam tar över, har väldigt fel. Deras mål är att dominera och äga världen med alla möjliga medel. Svenska värderingar och kultur kommer att förpassas då det inte är förenligt med Islam. Glöm jul, påsk, midsommar, julbord, ja tom varmkorven. Det enda sätt ni kommer att få varmkorven är bakvägen! Var så säkra på det!!


  Mvh
  Ung och söt invandrarflicka

   

Skicka en kommentar

<< Home