Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2004/09/15

Tolerans, nihilism, likgiltighet och okunskap

Man stöter ideligen på folk som berömmer sig om att vara toleranta.

Det brukar ses som en fin egenskap, som karaktäriserar "fina" människor.

Men den tolerans de är så stolta över kanske bara är slapphet?


Varför är moral svårt?
Att handla moraliskt rätt är svårt, helt enkelt eftersom de moraliskt felaktiga alternativen är så många fler. Att välja rätt kräver tankearbete där inget kan tas för givet.


Lättare att känna igen det omoraliska
Men de felaktiga valen är lättare att känna igen. Om det inte är logiskt så är det fel - alltid och utan undantag. Inget som är sant kan vara ologiskt.


Värdenihilisterna - slöa och likgiltiga
Modern tolerans är ett uttryck för värdenihilism, att det inte finns något som är objektivt rätt eller fel, och att det inte är någon idé att försöka ta reda på det.

En värdenihilist är aldrig säker på något, och bryr sig över huvud taget inte om att försöka ta reda på sanningen om något heller.


En vägran att värdera alternativen
De flesta toleranta människor vägrar använda sig av sin logiska tankeförmåga för att förkasta moraliskt felaktiga alternativ.

Det finns påfallande ofta något omoraliskt hos den som berömmer sig om att vara tolerant.


Självvald okunskap
Toleransen är ett uttryck för likgiltighet, som är ett uttryck för okunskap.

Vem kan vara likgiltig när han hör någon påstå något som han vet är felaktigt?


Självgodhet
Den tolerante rycker bara på axlarna: "Jag vet inte och jag bryr mig inte heller".

Sen vill han ha beröm.