Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2004/09/21

Muhammed var pedofil
Ser man på, finns visst fler som vågar skriva att Muhammed faktiskt var pedofil. Medicallink dristade sig att plita några rader i förbifarten, men det finns ju gott om muslimska källor, mer följer...

Det hela hände strax efter att hans första hustru, Khadija dog.

Hon var betydligt äldre än honom, ville han kompensera sig?


Aisha, en sexåring
Det handlar förstås om Aisha. Han drömde om henne när hon var i fyraårsåldern, och gifte sig med henne år 626, när hon var sex år.

Han hade sex med henne när hon var nio år gammal, han var 52.


Sex med barn, inte lika OK nu för tiden
Muslimer i väst brukar värja sig mot allt detta och försöka hävda att hon var betydligt äldre när de hade sex.

Men det mesta talar för att han faktiskt hade fullbordat samlag med en prepubertal nioårig flicka.

En man som har sex med en nioårig flicka är pedofil.

I dessa sammanhang brukar muslimer påstå att flickor blev könsmogna tidigare då. Ett osannolikt och ogrundat påstående.

Dessutom är en nioårig flicka inte vuxen även om hon mot förmodan skulle ha fått mens.

Har du sett några klassfoton med nioåringar på senaste tiden, vill du ha sex med dem?

I så fall är du pedofil.


Fram med bevisen
När muslimer möter obehagliga påståenden hörs ofta favoritfrasen "Bevisa det". Deras beviskrav kan vara extrema. (I sådana fall kan det handla om Taqiah, al-Taqiyya, Al-takeyya, Al-taqiyah, kitman)

Vi kan studera nedanstående muslimska källor.


1. Hadith Sahih Bukhari, betraktas i den muslimska världen som den näst viktigaste religiösa skriften efter Koranen. Att de förlovade sig när hon var sex år och fullbordade äktenskapet när hon var nio skrivs entydigt i vol. 7 #65 och vol. 7 #88. Där berättas också att hon var med honom i nio år till, fram till hans död.

I vol. 5 #234 citeras Aisha när hon berättar hur hon var sex år gammal vid förlovningen, hur de flyttade till Medina och hur hon därefter bodde i tre år i ett annat hushåll. Hon drabbades av någon sjukdom och tappade håret.

Hon beskriver hur förvirrad och andlös hon var när hon var nio år och hennes mamma förde henne till Muhammed och de ingick äktenskapet.

I vol. 8, 73, #151: "Jag brukade leka med dockor i Profetens närvaro, och mina flickvänner brukade leka tillsammans med mig. När Allah´s apostel kom in brukade de gömma sig, men Profeten brukade ropa på att komma och leka med mig." (Fateh-al-Bari sid 143, Vol.13, min översättning från engelska).

OBS! Att leka med dockor och liknande avbildningar var förbjudet, men det var tillåtet för Aisha då, eftersom hon var en lite flicka som inte uppnått puberteten.


2. Hadith Sahih Muslim, vol. 2 #3309, här beskriver Aisha hur de gifte sig när hon var sex år, och fördes till hans hus när hon var nio.


3. Hadith Abu Dawud är den tredje mest respekterade inom islam, efter Koranen och Hadith Bukhari. I vol. 2 #2116 citeras Aisha när hon säger att Allahs apostel gifte sig med henne när hon var sju år gammal, (Sulaimann hävdar "eller sex år").

Hon säger där "Han hade samlag med mig när jag var nio år gammal".


4. Tabari skrev 39 volymer om islamisk historia. Han räknas som den störste muslimska historikern.

Enligt vol. 7, sid 7: ".. mitt äktenskap (med Muhammed) fullbordades när jag var nio ...".

Enligt vol. 9, sid 131. berättar hon hur "Männen och kvinnorna reste sig upp och gick. Guds budbärare fullbordade sitt äktenskap med mig i mitt hus när jag var nio år gammal. Vare sig en kamel eller ett får slaktades för min räkning". Det berättas också hur Muhammed gifte sig med henne tre år innan emigrationen till Medina, när hon var sju år gammal, och fullbordade äktenskapet när hon var nio, när de emigrerat till Medina, och att hon var 18 när han dog.


5. "Encyclopedia of Islam", under "Aisha", publicerat av E.J. Brill, som räknas som det bästa uppslagsverket om islam på engelska. Det är en muslimsk produktion. (Min översättning): "En tid efter Khadijas död, föreslog Khawla Muhammed att han antingen skulle gifta sig med Aisha, den 6 år gamla dottern till hans andreman, eller Sawda Zama, en 30-årig änka, som hade rest som muslim till Abessinien och vars man dött där. Muhammad sade till henne att ordna så att han kunde gifta sig med båda. Det hade redan överenskommits att Aisha skulle gifta sig med Djubayr Mutim, vars far, fast han fortfarande var hedning, var vänligt inställd till muslimerna. Enligt ömsesidigt överenskommande ändrades detta avtal, och Muhammed trolovades med Aisha. Äktenskapet fullbordades inte förrän några månader efter Hidrja, (i april 623, 624). Aisha flyttade för att bo i ett rum i Muhammeds hus, senare Medinas moské. Hon kan inte ha varit mer än tio år gammal vid tidpunkten och tog med sig sina leksaker till sitt nya hem."


6. "Women in islam", av Said Abjullah Seif-Al-Hatimy, publicerad Islamic Publications i Lahore, Pakistan. "Hon var den yngsta av hans fruar. Det sägs att hon var nio år gammal när han gifte sig med henne." (Min översättning).


Entydiga uppgifter, från då till nu
Man kan alltså se att alltifrån de äldsta dokumenten till nutida muslimska historiker hävdar att hon var nio år när han hade sex med henne. Detta upprepas i text efter text, hon citeras upprepade gånger och samma ålder återkommer ständigt. Ingenstans nämns någon annan ålder.


Penetration
För att undvika missförstånd om uttryck som "fullborda äktenskapet", i Hadith Bukhari används ordet "dakhala" som betyder att "gå in", "penetrera", "ligga med en kvinna", "fullborda ett äktenskap". Tydligare än så går det inte att vara utan att det närmar sig det pornografiska.


Dåtida traditioner
Enligt vad vissa säger hade Aisha fått sin första mens när hon var nio år gammal, och enligt islamisk tradition är en kvinna då vuxen. Detta är givetvis helt enkelt fel.

En nioårig flicka är fortfarande ett barn, även om det handlar om en annan kulturell tradition.

Att något är accepterat enligt en lokal sedvänja gör det inte moraliskt rätt.

I så fall kan vi ju acceptera nazisterna rasfantasier och judeutrotning som ett uttryck för deras nazistiska kultur.

Kannibalism var säkert helt rätt i vissa kulturer också, men borde vi idag tro på att en kannibal skulle vara en guds budbärare? Vill vi i så fall ha något med en sådan gud att göra?


Barbariska sedvänjor var aldrig moraliska
Muhammed följde sin lokala barbariska tradition och begick ett sexuellt övergrepp på en prepubertal flicka.

Bara det faktum att hon lekte med dockor visar att hon var allt annat än vuxen, sådant var också förbjudet för vuxna kvinnor.

Om vi nu säger att en flicka är fjorton år och fortfarande leker med dockor, skulle du säga att hon var mogen för ett sexuellt förhållande med en man i femtioårsåldern?

Och om hon var nio år?


Övergrepp är övergrepp - alltid
Det han gjorde var enligt nutida normer var omoraliskt, ett övergrepp på en människa som inte hade någon möjlighet att själv hade själv fatta rationella beslut om vem hon skall ha sex med.

Om det var Gud som vägledde honom, borde inte då inte hans handlande även kunna uppfattas som moraliskt även idag? Om nu denna hypotetiska Gud godtog detta, hur kan du vara så säker på att det inte istället är rörde sig om en ondskefull demon?

Är du i själva verket djävulsdyrkare?


Muhammed som moraliskt föredöme, också idag
Enligt Koranen 33:21: "I Guds apostel haven I nu fått ett härligt föredöme för den, som hoppas på Gud och den yttersta dagen och flitigt åkallar Gud".

Tydligt nog - muslimer skall se Muhammed som ett föredöme.

Enligt Koranen är det alltså inte fel för muslimer att ha sex med nioåriga flickor.

Khomeini hade rätt när han sade att det var OK att ha sex med små barn?

Tacka Muhammed för det, guds så kallade profet.


Frågestund.., för den moraliskt intresserade..Några enkla frågor följer:


- Är det rätt att ha sex med en nioårig flicka?

- Har det någonsin varit rätt att ha sex med nioåriga flickor?

- Hur kan någon idag i väst välja att följa en man som hade sex med en nioårig flicka?

- Vilka muslimer i väst tycker att man får ha sex med en nioårig flicka?

- Kan den som haft sex med en nioårig flicka vara Guds talesman

- Vill du följa en gud som uppmuntrar, eller ens godtar att hans budbärare har sex med en nioårig flicka?

- De som tycker att det är OK med den sortens sex, förtjänar de respekt?

- Borde den som tycker det är OK att ha sex med en nioårig flicka skämmas?

- Bör man lita på moraliska utlåtanden från den som haft sex med en nioårig flicka?

- Om det var rätt då att ha sex med en nioårig flicka, varför skulle det vara fel nu?


- Om det är fel nu att ha sex med en nioårig flicka, varför skulle det ha varit rätt då?

108 Comments:

 • At 25 februari, 2005 17:48, Anonymous Anonym said…

  http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aisha&oldid=10401763#Indirect_evidence_that_Aisha_was_older_than_9

   
 • At 25 februari, 2005 21:16, Anonymous Anonym said…

  Må Gud vägleda dig..

   
 • At 26 februari, 2005 02:51, Blogger Runnymede1215 said…

  Striver, de indirekta, så kallade "bevisen" du anför är verkligen just "indirekta".

  De är skrivna långt efter det som hände. Ibn Hisham rescenserade Ibn Hishaqs verk, som är försvunna. Påstår du att det är pålitligare än hennes egna återgivna ord? Skrattretande i så fall.

  Tabari-"bevisen": Hur rörigt som helst, Abu Bakr "planerade" att emigrera till Etiopien, lite löst skrivet om några äktenskapsplaner och och annat. Skulle det vara starkare än de entydiga yttranden om Aishas ålder jag redan nämnt. Tabari verkar inte yttra sig direkt om Aishas ålder och hade väl inte räknat efter ordentligt, hans påståenden om Bakr´s familjeförhållanden väger lätt.

  Ibn Hajars påståenden om ålderskillnaden mellan Fatima och Aisha bekräftas ingen annan stans vad jag vet. Tycker du att det är starkare än de bevis jag anfört, skojar du?

  Det sista "beviset" är byggt på så många lösa antaganden att det inte ens borde behöva bemötas. Vadå hennes "likely age at the time of accepting Islam"?

   
 • At 27 februari, 2005 00:46, Blogger Runnymede1215 said…

  Dessutom, de källor du hänvisar till försöker härleda att Aisha inte var yngre än 14 år. Observera att ingen av dem nämner hennes ålder direkt.

  Gör tankeexperimentet att vi låter 9 år och 14 år byta plats i våra respektive källor.

  Vi låtsas att de källor du hänvisade till indirekt pekade på att hon var nio år, och de jag hänvisar till entydigt säger att hon var 14 år. Vilka skulle du då säga var mest trovärdiga?

  Du famlar efter halmstrån.

   
 • At 27 februari, 2005 01:37, Blogger Runnymede1215 said…

  Redha, "Må Gud vägleda dig.." säger du.

  Tydligen vågar du inte själv argumentera för din sak, utan släpper fegt alltsammans och överlåter det åt din inbillade Gud.

  Ta och läs lite om kognitiv dissonans , och om hur muslimer reagerar på det.

  Du kanske känner igen dig.

   
 • At 09 april, 2005 22:44, Anonymous Anonym said…

  Så enligt dig är det alltså mer okej att sätta på en fjortonåring?
  Det är fortfarande för ungt.

   
 • At 10 april, 2005 19:13, Blogger Runnymede1215 said…

  Att ha sex med en nioåring är självklart värre än att ha sex med en fjortonåring.

   
 • At 20 april, 2005 13:47, Anonymous Anonym said…

  Vad är det för ******* som inte håller med om den här???? Så jäkla bra skrivet... DU ÄR MIN IDIOL!!!

   
 • At 20 april, 2005 16:19, Blogger Zinnerz said…

  i don't think any of you are normal...you refer to the prophets of Islam...pedofil and all that. Do you really think that non muslims married girls above the age of 20?? Get real. Girls at an age of 15 were considered ready for marrige in sweden 40 years ago...read some history fellazzz

   
 • At 21 april, 2005 21:48, Anonymous Anonym said…

  muslimernas antal blir mer och mer du är svartsuk för det muhammed behöver inte leva för att besvara dina frågår men gud finns fortfarande och du jävlas me gud han ska nog besvara dina frogår så snart som möjligt det finns elva åriga tjejjer här som går och har sex med flera men många av dem har barn och plus att dina bevis inte är starka hemta bevis från kuranen och hatis må gud göra dej som han tänk du kommer ändra dej

   
 • At 22 april, 2005 21:29, Blogger Runnymede1215 said…

  "muslimernas antal blir mer och mer du är svartsuk för det"

  Muslimer har högre nativititet vilket förstås är ett allvarligt problem för framtiden.

  Den högre nativiteten är förstås inte så konstig med tanke på att kvinnor enligt islam förbjuds göra mycket annat än att vara undergivna sina män, vara deras sexleksaker, laga mat och föda deras barn.

  Det tenderar nog att bli en del barnvagnar på det sättet.

  "gud finns fortfarande"

  Jaså, jag ser inget som tyder på att han ens någonsin funnits?

  Men tro för all del på vilka galenskaper du vill så länge du lämnar andra ifred.


  "han ska nog besvara dina frogår så snart som möjligt"

  En hotelse eller en förhoppning?

  Du har väl i och för sig rätt och i vissa fall till och med skyldighet att hota mig enligt din religion, vilket förstås är ännu en indikation på att din religion är vedervärdig.

  "det finns elva åriga tjejjer här som går och har sex med flera "

  Kanske det, och vad har det i så fall med saken att göra?

  Inte för att jag känner till några sådana fall där elvaåriga flickor har sex med vuxna, frivilligt, utan att bli drogade eller lurade till det.

  Men det ändrar inte det faktum att det under alla omständigheter är ett övergrepp att ha sex med en nioårig flicka.

  Hon är för ung för att kunna fatta rationella beslut om sådant.

  Men enligt din religion så är förstås sådant helt OK. Då är det alltså något allvarligt fel med din religion.

  Du väljer att följa en order från en man som hade sex med barn, bara i raden av alla de vedervärdiga övergrepp som han begick.

  Det plågar dig inte alls? Märkligt i så fall.

  "många av dem har barn"

  Ojdå, det var mer än jag kände till. Det låter osannolikt och är förstås helt ovidkommande för sakfrågan om Muhammed var en pedofil, vilket han uppenbarligen var.

  "dina bevis inte är starka hemta bevis från kuranen och hatis"

  Det är inte mina bevis, de kommer från muslimska källor. I Koranen står förstås inget specifikt om Muhammeds sexuella perversioner, men de beskrivs tydligt nog i starka Hadither.

  För övrigt verkar du dels hävda att det är OK att ha sex med nioåriga flickor eftersom det förekommer att västerlänningar är perversa, det är förstås ett befängt sätt att resonera.

  Den enes brott legitimerar inte egna förbrytelser och tvärtom.

  När du sedan godkänt sex med nioåriga flickor verkar du hävda att Muhammed aldrig hade det. Du verkar ytterst förvirrad.

  Men vad kan man begära när du tror att du är tvungen att följa en så motbjudande religion, det kan inte vara lätt att kombinera med en rationell tankeförmåga.

   
 • At 03 maj, 2005 23:03, Anonymous Anonym said…

  Vad spelar det för roll. Muhammed var naturligtvis styrd av dom sedvänjor som gällde där och då. Om det var accepterat av omgivningen att bete sig på det sättet, så betyder det ju att man inte måste vara sjuk i huvudet för att göra något sådant. Man kan inte döma historien med dagens värderingar. Han betyder väldigt mycket för väldigt många människor.

  Då känns det mer rätt att kritisera kristendomen som alltid förespråkat en icke-vålds-filosofi, vänd andra kinden till osv, och ändå hände korstågen och en massa annat hemskt i jesu namn. Där kan man inte hänvisa till seder som förmildrande omständigheter.

  För övrigt tycker jag religion över huvudtaget är ett sabla skit. Tro på er själva istället. :)

   
 • At 04 maj, 2005 21:18, Blogger Runnymede1215 said…

  Rexm, du frågar mig vad det spelar för roll att Muhammed hade sex med en nioårig flicka som inte kommit i puberteten.


  Jag instämmer inte för ett ögonblick med din fashionabla kulturrelativistiska hållning om att alla handlingar måste bedömas utifrån den kultur som styr dem


  Du hävdar att Muhammed måste bedömas enligt sin tids normer och inte kan kritiseras utifrån vår moderna uppfattning om att det är fel att ha sex med barn.


  I så fall så kan vi heller inte kritisera nazisternas utrotning av judarna, de kan ju mycket väl sägas leva efter sin kultur, den ockulta religion som nazismen faktiskt var.


  Vi kan inte heller kritisera, ta avstånd från eller fördöma något fenomen i någon annan tid eller del av världen än vår egen. De enda möjligheter att kritisera någon är att anklaga någon för ”hyckleri” det vill säga att bryta mot sina egna uttalade normer.


  Är det den värld du vill leva i? Det innebär också att vi idag inte kan kritisera varandra, eftersom vi alla kan sägas leva i vårt eget ”moraliska universum”.


  Din kulturrelativistiska hållning, som brukar uppfattas som ”tolerans” och lovordas för detta, är ett uttryck för slapphet, och är snarare okunskap och likgiltighet.


  Dessutom så är det fullkomligt felaktigt att betrakta Muhammeds handlande som ett uttryck för ”förlegade” eller icke aktuella normer. En rättrogen muslim gör sitt yttersta för att emulera, efterlikna Muhammed.


  Inget Muhammed gjorde är att betrakta som felaktigt, och hans normer ses självklart som överlägsna alla normer vi har idag. Enligt Islam är det inte tillåtet att förbjuda det som Gud tillåtit, liksom det inte är tillåtet att legalisera det Gud förbjudit.


  Det vore att sätta sig vid Guds sida och ändra i hans bestämmelser, således ett brott mot monoteismen, det värsta brottet enligt Islam.


  Således är det faktiskt nödvändigt i ett strikt islamiskt styrt samhälle att legalisera pedofili idag. Muslimska män är enligt Islam tillåtna att gifta sig och ha sex med barn. Liksom det enligt samma logik är tillåtet med slaveri, även idag.


  Du hävdar också att Muhammed inte bör kritiseras för att han ”betyder väldigt mycket” för många människor. Och? Det gjorde Hitler också. Desto större anledning att kritisera honom, om han var betydelselös och utan inverkan på dagens värld finns självklart ingen anledning att ens diskutera hans liv och gärning.


  Det Muhammed gjorde har lett till att mängder av flickor drabbas idag, nu. I till exempel Iran är praktiseras pedofili i stor skala, Khomeini skrev till exempel i sin egen bok:

  ” A man can have sexual pleasure from a child as young as a baby. However he should not penetrate, sodomising the child is OK. If the man penetrates and damages the child then he should be responsible for her subsistence all her life. This girl, however does not count as one of his four permanent wives.

  (Ayatollah Khomeini / 1902-1989 / Tahrirolvasyleh / 1990).


  Hade Khomeini skrivit detta om inte Muhammed hade haft sex med Aisha när hon var nio år gammal? Jag tror inte det, därmed ”spelar det roll” vad Muhammed gjorde.


  Du hänvisar också till kristendomen och anser att vi istället bör kritisera den. Javisst, kritisera gärna kristendomen. En viktig skillnad är dock att de brott som begåtts i kristendomens namn har skett i tydlig konflikt med Nya Testamentet, som enligt de kristna själva är Guds senaste order. I det fallet bör vi alltså snarare kritisera de kristna, och inte främst kristendomen.


  De brott som begåtts och begås i Islams namn strider kanske mot de tidiga verserna från Mekka, men de är helt i enlighet med de senare verserna från Medina.


  När en chef ger instruktioner, så är det givetvis de senare instruktionerna som skall åtlydas om de står i konflikt med tidigare instruktioner.


  De tidigare instruktionerna uttalades när Muhammed och hans fåtaliga anhängare var i numerärt underläge i Mekka. Så fort han byggt upp sin styrka övergick han till våld, mord, övergrepp, våldtäkter, plundring och aggressiv krigföring. Liksom som sagt, till pedofili. Läs gärna mer om dessa enkla sammanhang här.


  Dessutom, även om vi för diskussionens skull kom överens om att kristendomen var en betydligt värre religion än Islam, vilket den inte är, så skulle det inte göra Islam till en fredlig och ofarlig religion.


  Du förfaller här till en av de vanligaste och enklaste formerna av argumentationsmässiga bedrägligheter, anklagelsen om ”hyckleri” eller ”att man skall inte kasta sten i glashus”. På latin kallas det Tu Quoque.


  Andras brott legitimerar inte egna förbrytelser, och två fel gör inte ett rätt.


  När det gäller religion så är jag givetvis emot det som fenomen, så länge en religion inte ställer till alltför mycket skada eller alltför stora risker människor för min del tro vad de nu finner lämpligt. Men de bör inte få mer respekt än de gjort sig förtjänta av.

   
 • At 10 maj, 2005 18:51, Anonymous Anonym said…

  Till viss del sant det du säger. Men jag står fortfarande fast vid att vi inte kan döma en så pass avlägsen kultur med dagens värderingar. Observera också att jag använder ordet döma, och inte kritisera. Naturligtvis får vi tycka att det är förkastligt, och vi se till att det inte händer igen.

  Dock så är det anakronistiskt för dagens muslimer att efterlikna Muhammed, och jag kan bara hoppas att de också inser det. Men det är väl kanske att hoppas på för mycket. Som jag skrev tidigare så är jag ateist, och har föga förståelse för hur man kan låta något annat än verkligheten (den empiriskt bevisbara, och nutida) diktera de moraliska och etiska värderingar samhället har. Traditioner och villfarelser från en helt annan tid och verklighet bör verkligen inte få göra det.
  Nio-åriga flickor far illa av sexuell kontakt med vuxna män. Punk slut!

  Sen anser jag faktiskt att ju mer en person betyder för människor, desto mer bör han ifrågasättas. Dock så ansåg jag att det var som en bra avslutning på min raljerandet om att jag tycker den här frågan blivit alldeles för uppblåst.
  Jag kanske hade fel om det.

  Sen får jag väl anse att du har rätt om kristendomen också. Det är inte teologin bakom kristendomen som är förkastlig, det är ju människorna.

  Kul att jag fick ett så pass väl genomarbetat svar. Mitt slappa inlägg förtjänade det verkligen inte.

   
 • At 12 maj, 2005 10:16, Blogger Runnymede1215 said…

  Hej RexM, det var ett konstruktivt svar, ett varmt tack för det..

  Fick mig att vilja gå vidare med lite försök till noggrannare distinktioner.

  För övrigt så skulle jag nog säga att även svar som kan kallas ”slappa” ofta bör bemötas allvarligt, du gav trots allt uttryck för sådant som ingår i den allmänna mittfåran, då är det inte struntsaker trots allt.

  Du skrev:

  "Till viss del sant det du säger. Men jag står fortfarande fast vid att vi inte kan döma en så pass avlägsen kultur med dagens värderingar. "

  Jag kan nog hålla med om att ordet ”döma” kan uppfattas som alltför starkt, eftersom det i juridiska sammanhang är förknippat med konsekvenser i form av straff, och är ett uttryck för samhällets maktutövning. Samtidigt så tycker jag nog att ordet ”kritisera” är alldeles för milt, eftersom det fortfarande lämnar frågan om något är bra eller dåligt helt öppen.


  Vi har i och för sig ingen direkt anledning att döma kulturer som faktiskt är avlägsna. Avlägsna kulturer dömer man inte, man studerar dem för att lära sig mer. Det är bara motiverat att ”döma” det som direkt påverkar en själv, ens omgivning och framför allt samhället. Och Islam är faktiskt inte en avlägsen kultur, utan en levande och närvarande i vårt samhälle och globalt. Islam har verkningar i världen idag.


  Beroende på hur man skall uppfatta ordet ”döma” så kan det därför vara motiverat att använda ordet, i alla fall på ett personligt plan. Det borde vara fullt rimligt att man faktiskt gör en ”bedömning”, efter bästa förmåga.


  Det är förstås rimligt att man börjar med att endast ”kritisera”, eller åtminstone "kritiskt granska", men förr eller senare bör en kritik också leda fram till någon form av slutsats, för att vara meningsfull.


  Då finns det så vitt jag kan se fullt tillräckliga belägg för att dra just slutsatsen, göra bedömningen, och på ett personligt plan ”döma” enligt följande:

  - Islam är en mycket dålig religion

  - Muhammed var en djupt oetisk person

  - Koranen inte är att betrakta som Guds ord, om vi inte med ”Gud” skall avse något som lika gärna kunde vara vad man brukar kalla ”Djävulen”.


  Du skrev också:

  "Dock så är det anakronistiskt för dagens muslimer att efterlikna Muhammed, och jag kan bara hoppas att de också inser det. Men det är väl kanske att hoppas på för mycket."

  För dagens muslimer, om de verkligen följer sin Koran och Muhammeds exempel som de förväntas, så är det inte anakronistiskt. Tyvärr.


  PS. Vissa av mina länkar i kommentaren ovan funkade inte, går inte att redigera i Blogger, så jag bifogar dem nedan istället:

  ”Inget Muhammed gjorde är att betrakta som felaktigt, och hans normer ses självklart som överlägsna alla normer vi har idag. Enligt Islam är det inte tillåtet att förbjuda det som Gud tillåtit , liksom det inte är tillåtet att legalisera det Gud förbjudit.”

  ”Det Muhammed gjorde har lett till att mängder av flickor drabbas idag, nu. I till exempel Iran är praktiseras pedofili i stor skala, Khomeini skrev till exempel i sin egen bok:


  ”De tidigare instruktionerna uttalades när Muhammed och hans fåtaliga anhängare var i numerärt underläge i Mekka. Så fort han byggt upp sin styrka övergick han till våld, mord, övergrepp, våldtäkter, plundring och aggressiv krigföring. Liksom som sagt, till pedofili. Läs gärna mer om dessa enkla sammanhang här

  .


  ”Du förfaller här till en av de vanligaste och enklaste formerna av argumentationsmässiga bedrägligheter, anklagelsen om ”hyckleri” eller ”att man skall inte kasta sten i glashus”. På latin kallas det Tu Quoque.)

   
 • At 09 juli, 2005 08:59, Anonymous Anonym said…

  Hei, flott side dere har. Her har dere foresten et bilde av en "god" og "lærd" muslim som praktiserer sin pedodfili:http://www.faithfreedom.org/Gallery/33.htm

   
 • At 09 juli, 2005 09:03, Anonymous Anonym said…

  Linken ble feil, her kommer den riktige:http://www.faithfreedom.
  org/Gallery/33.htm

   
 • At 09 december, 2005 10:36, Anonymous Anonym said…

  Låt oss inte diskutera om något som inte är bevisat. På ett ställe står det att Aisha var 17 år gammal när hon gifte sig, på ett annat 14, och nu kommer du med 9 år. Du måste vara sjuk.

  Jag tycker synd om dig, hur som helst.

  Vänd dig till Allah swt och sök Hans förlåtelse.

  -

   
 • At 10 december, 2005 02:50, Blogger Runnymede1215 said…

  "På ett ställe står det att Aisha var 17 år gammal när hon gifte sig, på ett annat 14, och nu kommer du med 9 år."

  Genomgånget redan tidigare, se tredje kommentaren.

  Det är klarlagt att Muhammed hade sex med en nioårig flicka, och alltså var pedofil.

  "Du måste vara sjuk. "

  Du byter ämne, mitt hälsotillstånd har inte med saken att göra.

   
 • At 30 januari, 2006 13:55, Anonymous Anonym said…

  Jag tycker att muslimer ö.h.t. är helt sjuka i huvudet. Men dom är väll pedofiler hela bunten, det är därför dom skyddar pedo muhammed.
  Döda kvinnor bara för att dom säger vad dom vill är juh tydligen helt ok också enligt dom. Någon borde verkligen banka vett i skallen på dom.

   
 • At 22 februari, 2006 21:15, Anonymous Anonym said…

  - Är det rätt att ha sex med en nioårig flicka?
  Svar: Absolut inte.

  - Har det någonsin varit rätt att ha sex med nioåriga flickor?
  Svar: Nej, men det kan ha accepterats i bland på vissa ställen, tyvärr.

  - Hur kan någon idag i väst välja att följa en man som hade sex med en nioårig flicka?
  Svar: De förstår inte bättre.

  - Vilka muslimer i väst tycker att man får ha sex med en nioårig flicka?
  Svar: De får inte i alla fall inte tycka, att det är fel att Muhammed gjorde det.

  - Kan den som haft sex med en nioårig flicka vara Guds talesman?
  Svar: Inte för mig. Men så är jag i alla fall inte muslim, utan gudsfruktig.

  - Vill du följa en gud som uppmuntrar, eller ens godtar att hans budbärare har sex med en nioårig flicka?
  Svar: Nej. Se mitt förra svar.

  - De som tycker att det är OK med den sortens sex, förtjänar de respekt?
  Svar: Egentligen inte.

  - Borde den som tycker det är OK att ha sex med en nioårig flicka skämmas?
  Svar: Utan tvekan, ja!

  - Bör man lita på moraliska utlåtanden från den som haft sex med en nioårig flicka?
  Svar: Man för dömma själv om det han säger ät rätt eller fel.

  - Om det var rätt då att ha sex med en nioårig flicka, varför skulle det vara fel nu?
  Svar: Det har aldrig varit rätt.

  - Om det är fel nu att ha sex med en nioårig flicka, varför skulle det ha varit rätt då?
  Svar: Den arabiska kulturen var vidrig på den här tiden, och tyvärr tog islam upp mycket skit från den islamiska tiden. Den här kulturen accepterade pedofileri, men det har aldrig varit rätt.

   
 • At 28 maj, 2006 19:30, Anonymous Anonym said…

  Salam aleikum wa rahmatullah wa barakatoho

  Hej!
  För det första vill jag säga att du har lagt ner mycket arbete på något som du verkligen hatar, det vill säga Profeten Muhammed (saws) och Islam. Du måste verkligen känna ett starkt hat mot muslimer och deras tro, det är i alla fall det intrycket jag får av dina kommentarer, som t.ex:
  "- Islam är en mycket dålig religion

  - Muhammed var en djupt oetisk person

  - Koranen inte är att betrakta som Guds ord, om vi inte med ”Gud” skall avse något som lika gärna kunde vara vad man brukar kalla ”Djävulen”."
  Stackars dig, jag tycker uppriktigt synd om dig, du måste ha ett svart hjärta som känner så mycket hat.

  För det andra skulle jag vilja ifrågasätta dina metoder att "skaffa fram" "fakta". Jag ser att du har skrivit "min egen översättning" på flera ställen. Kan du arabiska helt och fullt? Har du den auktoritet som krävs för att översätta arabiska till svenska? Det betvivlar jag starkt, arabiska kan ALDRIG översättas till något annat språk och ändå ha samma mening. Därför kallas den svenska översättningen av Koranen för "Koranens Budskap" och inte enbart Koranen.

  För det tredje så måste jag ifrågasätta Aishas ålder. Jag är inte så påläst om just det ämnet, men jag vet att du har förvrängt något där, du talar inte sanning. Varför jag vet att du inte talar sanning är för att du är extremt partisk och har en extremt negativ attityd gentemot Islam och allt vad det innebär.

  Sedan vill jag fråga om du är kristen, eller har en kristen familj. Du är vänligt inställd gentemot kristendom och jag vill säga ett par saker om kristendomen som jag tycker är förbryllande och rentav korkat.
  -Varför äter kristna griskött? Deras profet, deras messias åt inte gris. Så varför äter de själva gris då? Ytterst tankeväckande.
  -De tre gudarna som ändå är en. Hur kan man kalla sig monoteist och ändå tro på tre gudsväsen? Och vad fan menar man med "Fadern" och den "Heliga Anden"? Rent skitsnack om du frågar mig.
  -Kristendomens bibel, alltså Det nya testamentet, är ren påhittad rappakalja. Det är något som människorna hittat på långt efter Jesus död och det var ett hopkok av lärjungar.
  -Påven är en obetydlig jöns med en pappstrut på huvudet som leker viktig. Han är ett påhitt, hans titel uppfanns för att ge katolikerna makt. Och det finns hemska påvar som betett sig som gangsters, mördat och stulit. Och vad har han för rätt att säga att man inte ska använda kondom? Bara genom det kommer miljoner människor att DÖ AV AIDS. Allt på grund av den rynkiga, äckligt rika gamlingen som sitter på sitt arsle och sjunger psalmer.
  -Hur kan Jesus varit Guds barn? Om Gud kan få barn kan han väl komma ner och bo hos oss, en gud är väl inte en gud om han kan få barn. Helt sjukt.

  Sedan vill jag säga dig att Islam visst är en fredlig religion som förkastar våld. Och varför de förde krig i början var för att de ville skapa ett fredligt rike med goda människor och de som de krigade mot var hedningar och barbarer med ingen känsla alls för medmänniskor. Dessutom så var deras krigsföring väldigt rättvis och fylld av regler. Man fick till exempel inte döda de som sårades i kriget, man fick inte döda arbetande bönder osv.
  Islam tog bort arabernas gamla tradition att mörda nyfödda flickor, eftersom det enligt Islam var förbjudet. Islam gjorde också mycket annat gott, den gjorde dåtidens barbariska araber till ett redligt och rättvist folk.

  Sedan vill jag gå in på att Islam är mycket rättvis mot både kvinnan och mannen. Kvinnan blir inte alls förtryckt och dödad bara för att hon vill säga det hon tycker. Tvärtom, Islam är mycket mer rättvis mot kvinnan än t.ex. Kristendomen som påstår att kvinnan har en "arvssynd" eller att hon måste ta sin mans efternamn vid giftermål. Enligt Islam har kvinnan samma rättigheter som mannen, hon får äga egendom och begära skilsmässa. Vid arv får mannen ärva dubbelt så mycket, men det kompenseras av att kvinnan har sin hemgift. Alltså är Islam väldigt rättvis gentemot kvinnor och män.
  OCh kvinnor är inte alls mäns sexleksaker, de har sin rätt att säga ifrån om de inte vill! Det du säger är RENT PÅHITT!

  Sedan vill jag bara fråga dig varför så många människor är muslimer och varför så många konverterar. Tror du att alla de är dumma i huvudet? Skulle inte tro det.

  Sist vill jag säga att jag tycker synd om dig och jag hoppas att Gud kommer hjälpa dig. Gud hjälper den han vill, Gud är störst. Jag hoppas innerligt att Han visar dig den rätta vägen, ty den är människans hopp och ljus. Jag är en väldigt lycklig muslim och mitt liv är komplett, Gud hjälper mig när jag behöver Honom. Vad gäller ateister: Ni vet inte vad ni missar! Att ha min Gud, det är något obeskrivligt. Jag känner empati för er, ni har aldrig sett Guds ljus, ni trevar i skuggan.

  PS. Kolla in www.islamguiden.se och läs deras artiklar, de har bra läsvärda artiklar. Hoppas du lär dig nåt!

  La ilahi illa Allah

   
 • At 28 maj, 2006 21:13, Blogger Runnymede1215 said…

  OK, du inleder med ett antal personangrepp, som tydligen går ut på att jag är ”hatisk”. Jaha, och vad skulle det i så fall ha med saken att göra, om det nu vore sant?

  Muhammed hade sex med en nioårig flicka, och var alltså pedofil. Detta var vad saken handlade om, inte om vad du fått för dig att jag känner. Eller menar du att bara sådana som du nu råkar gilla och sympatisera med kan ha rätt? Då räcker det alltså att vara trevlig mot dig så håller du med om vad som helst. Skrattretande, eller kanske snarare sorgligt.

  Sedan påstår du att arabiska inte kan översättas, ett orimligt och löjeväckande påstående. Detta skall vara texter som skall vara instruktioner för alla folk i alla tider på alla platser.

  Om de då är så luddigt och dåligt skrivna att de inte ens kan översättas så är de givetvis värdelösa för alla utom de araber som var samtida med Muhammed och talade just hans dialekt.

  Som en liten bisats skjuter du in att du inte är påläst rörande Aishas ålder (hon var alltså nio år enligt muslimska källor), ändå hävdar du att måste invända och att du ”vet” att jag inte talar sanning.

  Hur kan du ”veta” att jag har fel när du inte är påläst? Har du något intresse för logiskt tänkande över huvud taget?

  Beläggen för att hon var nio år när han stack in sin penis i henne finns tydligt redovisade ovan, och de kommer som sagt från starka hadither, alltså muslimska källor. Något problem med dem?

  Detta var nu alltså vad texten handlade om, att Muhammed hade sex med barn och alltså var pedofil, den saken struntar du tydligen fullkomligt i. Du är förstås medveten om att du enlig din äckliga och vedervärdiga religion har rätt att ha sex med en nioåring? Muhammed hade det ju, så hur skulle det kunna vara fel? Hur känns det att emulera sitt liv efter en man som satte på småflickor? Fina förebilder du har.

  Det är ju till och med så att du enligt din religion måste verka för att det skall bli lagligt, i Sverige när tillfälle ges. Annars är du en mycket dålig muslim och kommer att straffas för det, eller hur?

  Om det nu var så att du läste på och insåg att Muhammed verkligen hade sex med en nioåring, skulle du då säga att det var fel?

  Sedan övergår du till att angripa kristendomen, hehe.., muslimer brukar göra det när islam kritiseras. Har du inget annat att komma med än argumentationsmässiga bedrägligheter?

  På vilket sätt menar du att angrepp på kristendomen skulle göra islam bättre? En solklar bedräglighet, som kallas för Tu Quoque.

  Det är förstås både ynkligt och korkat av dig. Läs länken ovan om Tu Quoque, den är från en neutral källa och har inte med religion att göra över huvud taget.

  Du kan mycket väl sitta där och bevisa att kristendomen förespråkar kannibalism, massmord eller vilken vidrighet som helst, det ändrar nu fortfarande inte det faktum att Muhammed var pedofil.

  När du väl insett att Muhammed hade sex med en nioåring måste du väl som sagt hoppas och verka för att det tillåts i Sverige så snart som möjligt?

  För givetvis måste du sätta vad gud bestämt som viktigare än vad människor har fått för sig skulle vara moraliskt riktigt? För att vara en god muslim måste du alltså vara en pedofiliförespråkare. Gratulationer till ditt val av religion.

  Således, dina angrepp på kristendomen är ovidkommande, dels eftersom är de ynkliga ämnesbyten av typen Tu Quoque, och dels eftersom jag nu inte har någon som helst respekt för kristendomen heller. Men så länge kristendomen inte är ett hot eller ett problem för individuella mänskliga rättigheter har jag ingen anledning att angripa den.

  Sedan räknar du upp en massa ”fina saker” som islam har gjort, som att de förbjöd mord på småflickor. Jaha, har du några bevis för att dessa flickebarnsmord förekom eller var så vanliga? Låter som ren propaganda i mina öron, och visst, det kanske är mindre illa att ha sex med småflickor än att döda dem, men sådana avvägningar finner jag inga skäl att göra i det här sammanhanget. Om det nu vore sant att islam förbjöd barnamord, skulle det göra accepterandet av pedofili mindre allvarligt? På vilket sätt?

  Du hävdar också att islam gjorde dåtidens barbariska araber till ”redligt och rättvist folk”. Nåja, islam har också gjort väldigt många civiliserade människor till mordiska galningar. Islam har konserverat det barbari du talar om, och förespråkar detta barbari som något som gud befaller.

  Läs på lite grann, och använd ditt kritiska tänkande (vilket i och för sig är förbjudet för dig), du verkar inte kunna mycket om din religion. Men du vill väl som de flesta andra inte veta.

  Du skriver om att islam är rättvis mot kvinnan och jämför åter med kristendomen, vilket inte är relevant eftersom det nu inte är kristendomen vi talar om här, således ett Tu Quoque igen.

  Våra lagar och uppfattningar om jämställdhet är inte baserade på kristendomen. Du tar upp ovidkommande anklagelser eftersom du inte har något försvar för kvinnoförtrycket inom islam, av vilket detta att en vuxen man har rätt att ha sex med nioåriga flickor är en yttring.

   
 • At 28 maj, 2006 21:20, Blogger Runnymede1215 said…

  (Forts.)

  Du påstår sedan att islam måste vara en bra religion eftersom det finns så många muslimer, och eftersom så många konverterar.

  Ett skrattretande ynkligt och ohederligt argument det också. Denna gång ett Argumentum Ad Populum.

  Självklart kan ett påståendes sanningshalt inte bevisas av att många tror det är sant.

  Rimligtvis är inte alla muslimer dumma i huvudet, men det är inte alls svårt att behålla felaktiga uppfattningar om man godtar ohederlig argumentation, se bara vilka enastående dumheter du har tillåtit dig själv att skriva ovan.

  Det har nu inte med intelligens att göra, utan om att du inte är intellektuellt hederlig. Och som sagt, intellektuell hederlighet är ju uttryckligen förbjudet inom islam.

  Då blir det mycket lätt att se till att folk godtar absurditeter.

  Du skriver att du är en lycklig muslim, nåja, att du tror på något som gör dig lycklig gör inte att det du tror på är sant, och du vägrar uppenbarligen att ta ställning till vad din religion egentligen innebär, utan föredrar att tro enligt vad som känns bäst för dig.

  Du har alltså en feg och ohederlig grundinställning redan från början. I själva verket är det faktum att du blir "lycklig" av islam en indikation på att det du tror på är felaktigt, det minskar ju sannolikheten att du kommer att ifrågasätta din tro.

  Skall man få folk att tro på lögner är det givetvis enklare om dessa lögner gör dem "lyckliga". Hört talas om önsketänkande?

  Rekommenderar dig att du läser på Faith Freedom, och mer på den här bloggen, till exempel här, om att islam är en krigisk religion, islam tillåter slaveri
  och hur Våldsam jihad är överordnad fredlig jihad. Du kan ju passa på att läsa om vad Dhimmi är för något när du ändå är igång, så kanske det börjar klarna varför islam inte borde sprida samma lyckokänsla bland icke-muslimer.

   
 • At 29 maj, 2006 21:53, Anonymous Anonym said…

  OMG, att du ens orkar. Till alla er där ute som läser det som denna nisse skrivit, ta det med en rejäl nypa salt. Vad mycket tid du ödslar på den här skiten, jag tror du är en feg ynkrygg. Varför inte åka till närmaste moské och ha en riktig diskussion med en imam? En riktig imam.

  Må Gud vägleda och hjälpa dig. Må Gud ta bort ditt hat och det svarta i ditt hjärta. Må du en dag se det ljus som jag ser. Inshallah.
  Må Gud förlåta dig för din dumhet och okunnighet.

  PS. Dina länkar funkar inte.

  Allahu akbar!

   
 • At 30 maj, 2006 00:15, Blogger Runnymede1215 said…

  OK, du gav upp redan, alla dina patetiska bedrägligheter var ju enkla att avslöja. Hade du verkligen inget annat än ett ynkligt personangrepp att avsluta med?

  Du tyckte visst det var märkligt att jag "orkade", nåja.., det är nu inte alla som är lika totalt intellektuellt och moraliskt förslappade som du, du har ju inte bemött ett enda av mina argument. Sedan kallar du mig feg.

  Du finner det också konstigt att jag "ödslar tid" på detta. Själv kastar du slött bort ditt liv på en ondskefull religion och försöker efterlikna en man som hade sex med en nioårig flicka, fina förebilder som sagt. Vem slösar bort sitt liv?

  Ditt originella förslag att hälsa på i en moské och prata med en imam var ju lustigt, vill påminna mig om att jag hört talas om hur en och annan muslim gärna tar till våld och hotelser när någon för en gångs skull talar sanning om islam.

  Theo Van Gogh? Runar? Muhammedbilder? Er religion verkar ju göra människor så fridsamma och toleranta.

  För övrigt så är vilken imam som helst välkommen att skriva sin mening här, han riskerar då åtminstone inte liv och säkerhet.

  Två av länkarna funkade inte, den ena handlade om att våldsam jihad är överordnad fredlig jihad (tvärtom mot vad apologeter brukar påstå). Den andra om hur islam är en religion som eftersträvar att göra muslimer till ett herrefolk där icke-muslimer inte har rätt till liv och egendom, utan köper denna rätt av muslimerna.

  Du trivs väl med tanken att tillhöra det framtida härskarfolket antar jag? Så går det väl när man som du avsagt sig all personlig moral och ersatt den med enfaldig slö lydnad, tydligen bara för att det gör dig "lycklig".

  Du kallade mig dum och okunnig.

  Vad har jag skrivit som var dumt och varför var det dumt? Hittar du något sakfel eller ologiskt?

  Vad har jag skrivit som visar att jag är okunnig, eftersom du så enkelt kan påstå detta antar jag att du enkelt kan upplysa mig om hur det förhåller sig?

  Hade Muhammed sex med en nioårig flicka? Du bryr dig alltså inte ens om att ta reda på hur det förhåller sig, och stödjer gladeligen en religion som tillåter inte pedofili utan också slaveri och ett Dhimmi-förtryck av icke-muslimer.

  Du borde skämmas.

   
 • At 31 maj, 2006 22:04, Anonymous Anonym said…

  Hahahahahaha, vad rolig du är.

  Så du har inte talat med en imam? Då hade jag alltså RÄTT i att du är feg. Om du verkligen tror på den skit som du säger så måste du ju ha en slags debatt med en islamkunnig imam. Annars är allt du säger REN skit (men det är det ju redan). Hursomhelst, du borde boka en tid snarast. Jag kan tom hjälpa dig med det. Och jag vill hemskt gärna höra hur du blev sågad!

  Vadå "slö tro"? Islam är allt annat än en slö tro! Man måste be, ge allmosa, göra vällfärd och jämt och ständigt arbeta. Man får inte slösa den dyrbara tid som vi finns här (vilket jag tror att jag gör när jag läser din skrattretande så kallade "kritik"). Om jag får fråga, var hämtar du alla dina påståenden ifrån? Lusläser du böcker? Frågar du din pappa? HITTAR DU PÅ? Du vet du inget om verklighetens islam.

  Bara så du vet, så har du misslyckats med det du försöker göra. Jag tror nu ännu starkare på min religion, och jag tvivlar inte en nanosekund på att du har fel. För det måste jag tacka dig:
  TACK SÅ MYCKET FÖR ATT DU HAR STÄRKT MIN TRO. Och tack så mycket för ett gott skratt. Jag ska visa denna sida för alla jag känner så de kan bomba dig (och garva arslena av sig såklart :D)

  På återseende!

  ALLAHU AKBAR!

   
 • At 31 maj, 2006 22:30, Anonymous Anonym said…

  Ajuste jag glömde skriva några saker:

  Vänd dig till Gud och be om förlåtelse, det är aldrig försent. Besök en moské och lyssna på föreläsningar, prata med folket där så ska du se att din uppfattning om muslimer och islam är helt fel. Vi är i grunden ett frdligt folk, det du ser på TV och det du läser i tidningar är medias svartmålning (delvis) och att de styrande i våra länder är grymma diktatorer som säger sig själva vara muslimer (men som inte är det).

  Res till Dubai, vakna till ljudet av minareterna och känn Guds storhet. Eller lyssna till Koranen eller Banu-Salat (kall för bön, om du inte visste det). Eller bara sitt ner och prata med en muslim. Du ska se att islam inte alls är som du tror, jag ber dig verkligen inte att konvertera, men du måste se sanningen. Du må vara påläst (det är jag också, stolt MVG-elev) och använda fina ord, men inför Gud är du bara som vem som helst. Jag säger det här för jag tycker att alla människor förtjänar lite vägledning.

  Du kan fortsätta att ta varje ord jag skriver, vända på det och använda det emot mig och skriva massor med nedsättande ord om mig, min tro och därmed mitt liv, du kan fortsätta ifrågasätta mina tankar, du kan fortsätta vanhedra min Profet (saws), du kan fortsätta smutskasta min Bok, du kan fortsätta förnedra min Gud (swt), men du kommer ALDRIG att få mig att tvivla på islam. ALDRIG. Så jag kommer fortsätta skriva till dig, och du får fortsätta svara, jag bryr mig inte alls, bara så du vet.

  Så fortsätt som du gör, om du mår bra av det. Men på Domedagen, eller den stunden du dör och ser dödsängeln så vet du vem som hade rätt. Men fram till den dan:
  Jag kommer vara på som ett klistermärke och skriva tills mina händer darrar. Må så ske!

  ALLAHU AKBAR!

   
 • At 02 juni, 2006 00:40, Blogger Runnymede1215 said…

  Sedär, ett lysande exempel på kognitiv dissonans.

  Alltid lika fascinerande hur varje muslim man stöter på fungerar på exakt samma sätt, och varje gång verkar de tro att man blir överraskad när de blir mer fanatiska, och så triumferar de att man "misslyckats", hehe.., slår aldrig fel.

  Men det är klart, ni har ju regler för hur ni ska tänka, så det är väl inte så konstigt att ni tänker identiskt, eller snarare vägrar tänka.

  Jaja, skriv på du bara, och bjud gärna in någon imam hit.

  Faktum kvarstår, den som sätter på en nioåring är en pedofil. Din stora förebild Muhammed satte på en nioåring, och var alltså pedofil.

   
 • At 27 juni, 2006 16:34, Anonymous Anonym said…

  Du måste vara helt sjuk i huvudet,ni alla islam hatare letar efter ett litet fel i våran religion för att kritesera den, men ni kommer aldrig att lyckas för att islam kommer bli större och större med tiden i koranen står fayad7olana fi edini lahi afwajjan.
  Tillbaka till Mohammed sala allah 3aleihi wa salama, han gifte sig faktiskt med Aischa för att hjälpa henne eftersom hon hade ingen släkt eller hur det va? Han sa själv (Mohammed)att den ända riktiga fru var khadija men de andra frun han gifte sig med var för att hjälpa var t ex att deras män har dött,eller kunde inte försöja sig helt enkelt.
  Och ja vet inte vad du plockar det här ifrån för i hadither eller i koranen står aldrig en ålder möjligtvis var hon en liten men inte 9 år det kan ja aldrig tänka mig men 14-15 kan hon vara och i islam är det tillåtet att gifta sig i med man e mogen för att en 14 åring kan skilja mellan gott och ont.
  Förresten när du är så säker med svensk lag eller västerländsk, varför är homosexualitet tillåtet Är det inte helt sjukt att vara det.
  Enligt alla religioner t om Kristendomen otillåter det.
  Det kan nog synas på dig när man ser på dig att du inte själv har någon tro för att leta efter att kritesera varenda sak, möjligt att du kriterar hela ditt liv.
  Skaffa dig ett riktigt liv än att försöka få mer islamhatare för det hjälper dig inte med något och det bara leder till att det blir mer terrorister.

   
 • At 29 juni, 2006 11:27, Anonymous Anonym said…

  Jag måste ju säga att du inte gav dom mycket chans i den debatten. Det är lustigt att många först framställer sig som självklara experter, men när det visar sig att dom blir utmanövrerade av någon med större kunskap flummar dom loss med nåt religöst dravel och hur man ska uppleva hur det är att vakna med sprängande huvudverk till nån snubbe som står och skriker från ett torn.

  Intressant.

   
 • At 29 juni, 2006 11:37, Anonymous Anonym said…

  "möjligtvis var hon en liten men inte 9 år det kan ja aldrig tänka mig men 14-15 kan hon vara och i islam är det tillåtet att gifta sig i med man e mogen för att en 14 åring kan skilja mellan gott och ont."

  Skilja på gott och ont? Vad snackar du om? För det första är det väldigt individuellt i vilken takt man utvecklas och för det andra så undrar jag vad förmågan att skilja gott från ont har att göra med att man ska gifta sig som 15-åring när man ska upptäcka hela livet. För det tredje så säger du att DU inte kan tänka dig att hon var nio år gammal, när alla viktiga källor verkar hävda motsatsen.

  "Förresten när du är så säker med svensk lag eller västerländsk, varför är homosexualitet tillåtet Är det inte helt sjukt att vara det.
  Enligt alla religioner t om Kristendomen otillåter det."

  Får att vi inte baserar våra liv på sagor? För att homosexuella som gifter sig är vuxna? För att homosexuella är lika mycket männsikor som du och jag är?

  Och bespara mig ditt flum om att jag är rasist/nazist/kommunist/fascist/islamofob etc. Bemöt mina argument eller låt bli, kom bara inte med mer religöst flum.

  Salami fikon!

   
 • At 01 juli, 2006 12:37, Anonymous Anonym said…

  'DU inte kan tänka dig att hon var nio år gammal, när alla viktiga källor verkar hävda motsatsen.'
  Vilka källor?

   
 • At 01 juli, 2006 14:13, Anonymous Anonym said…

  Hämta till mig en riktig källa på arabiska, för att ja tror inte på det skit du skriver.
  Vad har en ateist för liv' äta, sova som en svin kan ni inte bättre börja med a tro på islam. i alla fall en religion.
  Ja ska tillägga en sak. (TRO PÅ ISLAM)
  'Kommer ni ihåg år 2000 eller 2001' när en pojke föddes från Afrika från helt kristna föräldrar och började säga ord från koranen. när han var 3-månader och kunde göra 7otba när han blev 3-4 år utan att lära sig det. Hans föräldrar blev direkt muslimer.
  Är det inte ett tecken på att Gud finns och islam e mäktig.
  Börja tro på Gud (Allah) för något är inte försent ännu.

  ALLAHU AKBAR.

   
 • At 14 juli, 2006 14:18, Blogger Runnymede1215 said…

  OK, du från 27 juni…

  Du kallar det faktum att din religion stiftades av en ”profet” som enligt entydiga muslimska källor (se artikeln) hade sex med en nioåring för ett ”litet fel”?! Wow..

  För övrigt var Aisha inte föräldralös, hon var inte utan släkt. Hennes pappa var Muhammeds bästa kompis och vapenbroder, Abu Bakr. Läs på lite mer om din fina religion.

  Sahih Bukhari 7.18
  Narrated 'Ursa:
  The Prophet asked Abu Bakr for 'Aisha's hand in marriage. Abu Bakr said "But I am your brother." The Prophet said, "You are my brother in Allah's religion and His Book, but she (Aisha) is lawful for me to marry."

  Att de flesta av Muhammeds övriga fruar inte kunde försörja sig berodde som du borde känna till, på att han dödat deras män och fäder, så det där med att han skulle ha varit så ”snäll”, nåja.., jättebussigt liksom. ”Nu har jag dödat eller förslavat alla killar du känner, ska vi ha sex?

  Om du brytt dig om att läsa texten i artikeln hade du kanske sett att jag hänvisade till exakta angivelser från muslimska källor, starka hadither (berättelser ur Muhammeds liv), som entydigt säger, och citerar henne själv, att hon var nio år gammal när han stoppade in sin penis i henne.

  1. Nioårig flicka som leker med dockor (förbjudet för vuxna kvinnor)=BARN => 2. Man som har sex med barn=PEDOFIL.

  Sedan angriper du kristendomen.., jaha, vad har det med sakfrågan att göra?

  På vilket sätt gör kristendomens eller andra tokiga religioners eventuella fel att islam skulle vara så fin då? Den är väl fortfarande en äckelreligion som gör att du som muslim måste eftersträva att legalisera pedofili? Typisk bedräglighet som brukar dyka upp när man debatterar med muslimer, kallas för Tu Quoque. Tröttsamt, har du verkligen inget annat att komma med?

  Mitt liv ( personangrepp, Ad Hominem har inte heller med saken att göra, tänk över ditt eget istället.

  Hur kan du tro på att en barnknullare skulle ha blivit utvald som ”guds profet”? Kära nån, stackars förvirrade människa med så tokiga idéer i skallen..

   
 • At 14 juli, 2006 14:36, Blogger Runnymede1215 said…

  OK, VADEDET…

  Källorna är etablerade översättningar från arabiska, sifferuppgifter om Aishas, den nioåriga flickans ålder (hennes egna citerade ord) och om peneteration av penis i flickvagina skett är definitivt inte felöversatta. Jag tror nog att till och med en usel översättare kan räkna till tio på arabiska.

  Beklagar, pedofilen satte på henne.., sorry, du är en Muhammedan = en pedofilimitatör. Trist bara att du som en god muslim måste försöka legalisera sånt äckelskap här i Sverige också. Då blir det liksom vårt problem också.

  Om vi ateister inte har det lika kul som ni muslimer så är det faktiskt vårt problem och inget för dig att bekymra dig om. Annars ska jag inte klaga, jämna plågor..

  På vilket sätt menar du att din religion skulle vara mer sann för att du blir glad av den? Det var ju en skrattretande logik, hehe.. (Kallas för Argumentum Ad Consequentiam.)

  Dina små historier om ungar från Afrika, jaja.., dessa mirakelhistorier. Du tror mer på sånt som folk hur lätt som helst kan ha ljugit ihop än tar ställning till orimligheter i din heliga bok, eller vidrigheterna i Muhammedpedofilens liv? Snacka om önsketänkande, men fortsätt rabbla dina ramsor du, det hjälper dig säkert att tränga bort obehagliga förbjudna tankar, det är ju vad ramsorna är till för. Kul att vara hjärntvättad?

   
 • At 04 september, 2006 14:26, Anonymous Anonym said…

  FY FAN SÄGER JAG BARA STÖRSTA DELEN AV ALLA MÄNNISKOR PÅ DENNA PLANETEN ÄR FAN IDIOTER VUXNA MÄNNISKOR SOM TROR PÅ MASSA JÄVLA SAGOR FY FAN JAG TALAR OM ALLA JÄVLA RELIGONER HAR NI INGEN EGEN HJÄRNA ELLER MÅSTE ALLA HA EN JÄVLA BOK SOM SKA TALA OM VAD SOM ÄR RÄTT ELLER FEL HAHAA SÅ JÄVLA GRUNDLURADE HIHIHIHIHH SPELAR DET RÄTT FET ROLL VAD NÅGRA JÄVLA GUBBJÄVLAR SATT O DILLADE OM FÖR FLERA TUSEN ÅR SEDAN.TESTA NJUTA AV LIVET ISTÄLLET MEDANS DET VARAR KAN VA RÄTT ROLIGT JAG LOVAR

   
 • At 17 oktober, 2006 01:48, Anonymous Anonym said…

  Skulle först vilja inlägga att trots alla blandade känslor i denna debatt, olika argument av diskuterbart betydelse i sakfråga. Så har den här "artikeln" varit lärorik för min del iallafall.

  Jag uppmuntrar dig (runnymede) att fortfara ditt kritiska tänkande. Gärna med lite fler vinklar, alltså både för- och motargument om den unga åldern m.m.

  Och nu om senaste inlägget, jag hoppas du har grundade åsikter bakom din åsikt annars skaffa dig dom och ta inte upp onödigt med plats. Du har rätt till dina åsikter men det påvisar ju inget att bara yttra att något är fel utan någon tänkvärd motivation.
  Religioner kan till och med påvisa eget tänkande som du nämnde.
  Inom bl.a. kristendomen är det tänkt att man ska pröva sin religion/tro och leva ett liv efter samvetetslagar och tänka på andra.

  Tillsist ber jag alla muslimer som argumenterar, försök se igenom era känslor, se det i olika vinklar.
  Försök argumentera istället för att bara spotta i ansiktet och vända ryggen. På så sätt kan ni kanske påverka folksåsikter om islam själva.

  Skippa alla personangrepp. "Ad Homenim" tror jag de kallades.

   
 • At 17 oktober, 2006 01:50, Anonymous Anonym said…

  Ursäkta flertal felskrivningar men jag antar att det i stort sett är begripligt.

   
 • At 25 oktober, 2006 22:59, Anonymous Anonym said…

  Muslimer kommer alltid att leva i sitt inskränkta lilla paradigm, vare sig vilka argument och källor man hänvisar till...

   
 • At 25 oktober, 2006 23:02, Anonymous Anonym said…

  Måste även passa på att hylla din intelligenta och välskrivna blogg, ett praktexempel på individuellt kritiskt tänkade vilket jag beundrar

   
 • At 25 november, 2006 14:44, Anonymous Anonym said…

  Först så vill jag bara säga att den här sidan är en av de sjukaste sidorna ja har sett. Fan sitter ni här o kritiserar en religon ni inte vet ett skit om! Läs och lär er om Vad isalm handlar om! Läs historia vad kristna folket gjorde på romartiden men 14åringa tjejer! Tiden ändras förr var det vanligt att gifta sig med yngre tjejer idag är det inte accepterat okej! då var då o nu är nu! hallå! skillnaden här! På romartiden i europa var det vanligt att ha sex med en 14åring också! Islam är en religon koranen är självklara regler som alla normala människaot ska följa! innan du du och du sitter och skriver en massa saker ni inte vet nånting om läs och lär er! fatta vad ni pratar om så att nästa gång ni ska ha en disccotion med en religös muslim vet ni vad ni pratar om! inte vad ni "tror" islam handlar om! Islam respterar kristna och judar lika mycket som den respekterar sig själv så visa lite hänsyn till andra! håll era åsikter åt er själva! när vi muslimer börjar sncka skit om er Jesus eller Mosese då varsåågoodd prata på! men tills dess så tycker jag bara att ni ska ta tag i nån lärabok eller koran och lära er vad ni sitter och snakkar skit om!

  // En tjej!

   
 • At 25 november, 2006 16:11, Blogger Runnymede1215 said…

  Hej "En tjej!"

  Du hävdar att ”vi” (finns bara jag här) kritiserar något jag inte vet något om.

  Alla påståenden är väl underbyggda, också från muslimska källor, till exempel det faktum att Aisha var nio år när Muhammed penetrerade henne. Källorna finns i texten ovan.

  Hon var alltså ett barn, vilket gör Muhammed till en pedofil. Jag noterar att du inte invänder mot det.

  Sedan menar du att man skulle kunna försvara Muhammed och hans pedofili med att romarna och diverse andra gjorde ”samma sak”.

  Det håller inte, av tre skäl.

  1. De du anför, romarna och diverse icke-muslimer, hade enligt dig, helt korrekt, sex med 14-åringar. Det är inte ”samma sak” som att ha sex med en nioåring. En nioåring är utan minsta tvivel ett barn både fysiskt och i allra högsta grad psykologiskt i förhållande till en 52-åring eller vilken vuxen man som helst.

  2. Även om romarna och diverse andra nu hade haft sex med spädbarn så är det inte på minsta sätt ett försvar för Muhammed. Att andra var pedofiler gör inte hans handling mindre avskyvärd. Det är ett Tu Quoque-argument , en argumentationsmässig bedräglighet. Menar du att det är OK för Olle Bengtsson att knulla nioåringar om någon annan gjort samma sak?

  3. Muhammed påstod att han var guds profet, det gjorde inte romarna. Borde inte någon som var utvald av gud vara lite "bättre" än andra, han borde väl åtminstone inte knulla nioåringar?  De ”självklara regler” islam förespråkar, och som du tycker alla skall följa är att de skall efterlikna honom, och införa de normer han levde efter. Innebär förstås att det måste bli lagligt att ha sex med nioåriga ”tjejer” om muslimer får makten. Det Muhammed gjorde kan för en muslim inte betraktas som omoraliskt under några som helst omständigheter, allt han gjorde är oundvikligen rätt, något annat får du som rättrogen muslim inte ens tänka.

  Islam ”respekterar” inte kristna och judar. Deras uppgift är att vara lydfolk, Dhimmi , döda eller slavar , om de inte är lydiga nog och därmed utsätts för jihad.

  Den gyllene regeln som finns inom alla andra världsreligioner existerar inte inom islam, där muslimer endast uppmanas att tillämpa regeln gentemot varandra, inte mot icke-muslimer. Det erkänner till och med de muslimer som läst på om sin religion.

  Det är direkt dåraktigt att ”visa hänsyn” och tolerans mot det som är direkt farligt och destruktivt, som islam, en våldsam och krigisk religion, och en totalitär politisk ideologi. Ska jag ”tolerera” att du följer en religion som hotar oss med död, dhimmiskap eller slaveri om vi inte gör som du vill?

  Prata gärna skit om Jesus och Moses, det är fullt tillåtet och inte ens kristna brukar vilja förbjuda det. Det är en universell individuell mänsklig rättighet att säga sådant. Go for it!

  Läs på mer i koranen, du har några citat att utgå från här.

  Till dess får jag väl tacka dig för att du så tydligt visar att du inte invänder mot sakfrågan jag tog upp i bloggen, att Muhammed var en pedofil, och att pedofili därför måste legaliseras om muslimer får politisk dominans, vilket de ju måste eftersträva enligt Koranen. Eller menar du att du vill reformera islam, ändra i vad gud själv sagt till sin pedofilprofet?

   
 • At 25 november, 2006 16:29, Blogger Runnymede1215 said…

  Oops, glömde länka till underbyggnad för några påståenden här..

  Islam är en våldsam, krigisk och destruktiv religion, och en totalitär fascistisk politisk ideologi.

   
 • At 06 januari, 2007 15:37, Anonymous Anonym said…

  Det är inte rätt att kritisera en Muhammed som varit död i över 1500 år, han kan inte försvara sig!

   
 • At 07 januari, 2007 02:39, Blogger Runnymede1215 said…

  Noterar att du inte säger mot de uppenbara beläggen för att han hade fullbordat sex med en nioårig flicka, och alltså var pedofil.

  Givetvis är det inte Muhammed jag här "kritiserar", utan en besynnerlig mäniska som du som dels godtar att han var pedofil (hade sex med barn), och ändå insisterar på att han var guds profet. Kan du förklara hur du tänker? Jag är nyfiken!

  Tror för övrigt inte att Muhammed skulle vara intresserad av att "försvara sig", vare sig han levde, varit död i ett eller 1500 år, han gjorde uppenbart inga ansträngningar att förneka att han hade sex med flickungen på tiden det begav sig, så tydligen var det enligt honom tydligen OK att ha sex med barn.

  Är väl bara för dig som muslim att acceptera då, pedofili är tillåtet enligt islam och bör alltså legaliseras. Är du pedofil? Grattis!

   
 • At 07 januari, 2007 23:14, Anonymous Anonym said…

  Jag är glad, höll jag på att skriva... Nej, det var en omtumlande upplevelse att stöta på din blogg.
  Jag har alltid betraktat mig själv som en tolerant person som inte dömer ut olika folk eller kulturer, men nu börjar jag på allvar bli rädd. Eftersom jag vill veta om min rädsla är befogad har jag börjat läsa koranen och jag kommer också att återkomma till din blogg - trots att det man kan läsa här knappast gör mig mindre orolig. Aldrig att jag tänker underkasta mig en medeltida religion! Och tack för att du gör mitt studium av koranen och islam lite enklare.

   
 • At 09 januari, 2007 03:28, Blogger Runnymede1215 said…

  Amanda.., glädjer mig att du skriver så

  Tolerans är bra om det rör sig om mindre allvarliga avvikelser mot vad man skulle föredra här i världen, men vad är det för poäng med att vara ”tolerant” mot det som faktiskt är farligt?

  Roligt om du dyker upp på FOMI:s forum också!

   
 • At 26 januari, 2007 02:35, Anonymous Anonym said…

  over aren har det kommit och gatt idioter som var van runnymede 1215 fra sverige.
  Halvutbildade naiev som sannolikt har last 2-3 bocker haft chat pa internet pa det tillatna och annat sedan tror han att han kan smutskasta islam och den mest respekatbel sist profet av gud Muhammed salla allaho alieh wa sallam. (first person to enter paradise).
  Att diskuterar med idiot som sannolikt sitta med ett glas stark sprit ar useless.
  Alla hans kallor ocg argument ar helt tomma och har ingen bas eller grund.
  Han har icke last Quran for att kunna diskutera med.
  Mitt rad till dej Runny om du verkligen vill veta om islam ska du lasa Quran som ar oversatt och accrediterad av azhar. Om du er kristen eller jude din bakgrund skulle alltid ge dej konfusion angaende vad som star i heliga bocker .
  Quran ar annorlunda for att alla forsok att andra eller lagga till nagon meaning i Quran har misslyckades som i din kalla nar du recitera Zetterberg Quran, det er icke godkand for att mannen der var lognare och vill bara av personlig skal skada sista gud budskap till manskligheten.
  Lycka till. By the way Hashishism greja om assassain var bulshit liksom dina tankar

   
 • At 26 januari, 2007 02:38, Anonymous Anonym said…

  Tack for han som skrev att muslimarna okar sig med 230%. Mashaa allah.
  jag ska bidra inshallah med mer barn, det er framtiden i sverige for muslimiska sverige inshallah.
  Det finns hadith som uppmuntra om det min muslimeiska broder. Lycka till.
  For Runny du kan dra.......

   
 • At 26 januari, 2007 02:51, Anonymous Anonym said…

  Runny du fstna i Aisha alder vilket er helt obekreftade in nagon bok det mesta som er nagot palitliga kalla kommit overens att det 14.
  Mental och fysisk om jentan er mogen skulle hun kunna gifta sig med en man med hennes och hennes foraldra godkannade det var helt acceptalt for ca 1800 ar siden. Vill du fan diskutera det med dina svenska sett att tanka ar 2007. Han var profet, hans akt var vegledd av gud, han gifts sig med en aldre kvinna, en icke vacker kvinna, allt har sin tid och forklaring om du verkligen vill forsta.
  Fakta ar Islam er religon for fred mellan folk och god, Du kan kan anstrenga dej att forsta vad Prof Muhamed har lart oss manniskor, Muslimer pa 90 ar av efter islam kom, har reagerat varlden tog bort persiska rike fram till China, samt Romerska rike i spanien och syd frankrike. Folk under deras ledning har bara beskrivit de som fredfulla rattvisa muslimer.
  Any comment

   
 • At 28 januari, 2007 14:51, Blogger Runnymede1215 said…

  Jadu Muslim..

  För att börja med det enda du skrivit som har med ämnet att göra, Aishas ålder..

  Ditt påstående att Aisha skulle ha varit 14 år och inte nio är redan bemött i kommentarerna från 26:e och 27:e februari 2005, förutom att de motsägs redan i själva artikeln.

  Det sägs ingenstans i några Hadither i klartext att hon skulle ha varit äldre än så, däremot sägs det i klartext, entydigt, med direkta citat av henne själv att hon skulle ha varit just nio år då Muhammed penetrerade henne.

  Dessa citat är från de starkaste Haditherna, bland annat i:

  Hadith Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 64::
  "that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old

  Hadith Sahih Bukhari vol 7#88:
  "Narrated 'Ursa:
  The Prophet wrote the (marriage contract) with 'Aisha while she was six years old and consummated his marriage with her while she was nine years old
  "

  Hadith Abu Dawud vol 2 #2116
  "Aisha said, "The Apostle of Allah married me when I was seven years old." (The narrator Sulaiman said: "Or six years."). "He had intercourse with me when I was 9 years old."

  Historikern Tabari:
  Vol 7, sid 7
  "....my marriage (to Muhammad) was consummated when I was nine....."


  Det sägs också tydligt, i starka Hadither, att hon skulle ha lekt med dockor vid tiden för samlaget, vilket var förbjudet för de som uppnått puberteten, hon var alltså ett barn, och behandlades rättsligt som ett barn. En nioårig flicka.

  Sahih Bukhari Volume 8, Book 73, Number 151
  Narrated 'Aisha: I used to play with the dolls in the presence of the Prophet, and my girl friends also used to play with me. When Allah's Apostle used to enter they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me.

  Argumenten för att hon skulle ha varit äldre är baserade på diverse långsökta resonemang, ingenstans stöds de direkt av några uppgifter om Aishas ålder. Det rör sig om desperata försök att undvika det uppenbara faktum att Muhammed hade sex med en nioårig flicka och alltså var pedofil.

  Men för diskussionens skull, låt oss låtsas att det i själva verket var så att Aisha var äldre än nio år. Vad skulle då detta innebära?

  Det innebär förstås att Muhammeds samtida obekymrat talade om att Aisha var nio år (fast hon då i själva verket skulle ha varit äldre), och att Muhammed då skulle ha godtagit detta, att han inte såg något fel i att ha sex med en nioårig flicka.

  Om det du påstår skulle vara sant så försvinner alltså inte problemet över huvud taget. Det är då fortfarande tillåtet att ha sex med nioåriga flickor enligt islam.

  Det som gud enligt Muhammed har tillåtit har människor inte rätt att förbjuda. Som muslim är du alltså skyldig att verka för att pedofili skall vara lagligt.

  Men som sagt, de starkaste beläggen säger entydigt att Aisha var nio år när Muhammed hade sex med henne, vilket gör honom till pedofil.

  Den du fått för dig är guds profet, den som skall vara din förebild var alltså pedofil, och du har enligt din så kallade religion rätt att ha sex med småflickor. Deal with it..

   
 • At 31 januari, 2007 12:10, Anonymous Anonym said…

  Jag måste säga att detta är det mest ignoranta jag hört. Om ni läst på borde ni veta bättre. Hur kan ni utala er om sådant ni inte vet något om. Läs fakta så är jag säker på att detta kommer att leda till en positiv upplevelse om han personlighet. En vackrare, snällare och rättfärdigare människa finns inte. Han gifte sig med kvinnor som vanligt vis var frånskilda för att rädda deras rykte och göra dem ärbara. Han har gett kvinnan frigörelse, rättigheter och respekt för 1400 år sedan. Vi i europa lyckades med det för 100 år sedan. Fortfarande är vi inte tillräckligt respekterade och trygga här. Så ett ända ont ord om denna man visar bara på okunnighet och ignorans.

   
 • At 31 januari, 2007 21:34, Blogger Runnymede1215 said…

  OK Anonymous…

  Noterar att du inte invänder mot påståendet att Muhammed hade sex med en nioårig flicka. Den som har sex med en nioårig flicka är pedofil, sedan spelar det ingen roll om han hade sex med vuxna kvinnor också.

  Du använder dig som alla muslimer och de flesta apologeter av argumentationsmässiga bedrägligheter, i detta fall ett Argumentum ad Hominem. Ett ämnesbyte. Det som är intressant i diskussionen är inte om jag är ”ignorant” eller inte, hur bildad eller påläst jag råkar vara, utan om påståendet om att Muhammed hade sex med en nioårig flicka är korrekt eller inte.

  Dina påståenden om att han skulle ha gift sig med äldre kvinnor av ”snällhet” är absurda. Flera av dem var krigsbyten, han gifte sig med dem efter att ha dödat deras män, fäder och bröder. De fick välja mellan att bli sålda som slavar eller ha sex med honom. Men det har förstås inte med just det faktum att han var pedofil att göra. Just en snygg förebild.

   
 • At 01 februari, 2007 07:45, Anonymous Anonym said…

  Har du läst detta du påstår eller bara hört rykten om detta. Har du läst någon historikt fakta eller någon bok om detta kan du i så fall nämna någon referns som stödjer detta påstående?

  Förut trodde jag det samma som du gör nu, jag hade hört från vänner i sverige att det var så. Jag nämnde detta till en vän jag har via internet. Han frågade mig samma fråga jag frågar dig nu. Jag visste inte vad jag skulle svara så jag tänkte att jag måste ta reda på villken historia som ligger bakom. Så jag gick till biblioteket och lånade 12 böcker om islam och honom. Vi tror att bilden är korrekt som vi får via media men ack så fel vi har. Människor tror att teroristerna visar en bild av islam men det är långt ifrån den verkliga bild Islam står för. Här i väst blir tusentals kvinnor våldtagna varje år men blir en kvinna våldtagen i Afganistan då får vi höra det från medierna i storbild och att muslimerna har gjort detta. Här i väst är det många som inte har en aning om vem deras pappa är. Händer detta i Irak veta alla det via media. Media och den riktiga sanningen är två helt skilda saker varför är det så?
  Har du själv provat att undersöka saken närmare genom att läsa någon pålitlig källa av historien? Är det inte kostigt att historien är skriven av så många icke muslimer? Har du läst någon av dessa historieböcker? Jag vill även nämna här, studera inte Islamiska böcker studera de riktiga historiböckerna av ickemuslimer. För din referns kommer jag att namnge några källor; det mest populära böckerna om hundra fantastiska peronligheter av universum med populär rankning av Mikael hart. Den personlighet som toppar listan är Muhammad då måste vi ju även inkludera att Mikael Hart är Kristen. Varför har han satt honom överst?
  Det finns förklarat i boken, du måste läsa denna bok.
  Du måste läsa Wikepidia den fria encyklopedin av historien skriven av icke muslimer. Söker du på Muhammad så får du upp fakta, men märk väl de nämner inget om sex utan om giftemål.

  Nu kommer jag att tala om några fakta om arabiska traditioner och sammhälle. Har du läst om den Arabiska traditionen där föräldrarna gifter bort barnen vid ettårsåldern, när kvinnan är vid mogen ålder får hon träffa mannen. Denna tradition finns i (Arabländerna, Asien Afrika även här i väst hade vi den för många år sedan.) I våran historik kallar vi det för förlåvning men de (arbien afrika och asien) kallar det giftemål. Kan du då säga att mannen hade sex med en ett åring? Jag vill tillägga om du tar en liten paus av din dyrbara tid av ditt liv och läser något från någon bok lånad från bibloteket. Mvh …… Mia Jessica

   
 • At 10 februari, 2007 13:22, Blogger Runnymede1215 said…

  Mia Jessica…, en förströdd kommentar bara..

  Du undrar om jag bara ”hört rykten”.., well, källhänvisningarna och referenserna står i texten, som du kanske kunde ha besvärat dig om att läsa innan du häver ur dig dessa ordmassor.

  Källorna är islamiska, väl belagda och respekterade. Det rör sig alltså om starka hadither där Aisha själv citeras och berättar att hon var just nio år gammal när Muhammed hade sex med henne.

  I övrigt hittar jag just ingen argumentation eller underbyggnad mer än diverse tyckanden i din text, lite skrattretande bara att du vill se Wikipedias debattarena för islamister och apologeter som en pålitligare källa än de starka hadither där Aisha själv citeras och berättar att hon var just nio år gammal när Muhammed hade sex med henne. Vilket för övrigt underbyggs av att det i flera hadither beskrivs att hon lekte med dockor (förbjudet för andra än barn). Men som sagt, läs på lite grann.

  Hur mycket jag läst, hur korkad eller smart jag är har för övrigt inte med saken att göra, vad det handlade om är om Muhammed var pedofil eller inte, och det var han ju.

   
 • At 09 april, 2007 00:06, Anonymous Anonym said…

  Varför försvarar ni troende den där grejen med Aysha. Detta med aysha romantiseras väldigt mycket i de muslimska länder och förklaras med att Mohamed var väldig kär i Aysha. Detta sägs av imamer och mullor i många fredags böner. Jag fick lära mig det i skolan i Iran.
  Ni argumenterar emot för att någon kritiserar detta. Hade denna person romantiserat förhållandet, så kan jag garantera att ni inte hade skrivit ”nej snälla i din romantiska berättelse, skriv inte att Aysha var 9 år, för hon var 14”
  NI hade inte skrivit detta
  religion och när den höll på att kvävas, tog de bort kudden så att religionen skulle få lite luft och innan den fick för mycket luft ställdes kudden på huvudet igen Tills nu pratar de kristna präster om ”Tro är någonting mellan dig och Gud”
  Samma sak måste göras med islam genom muslimer själva och inte västerlänningarna.

   
 • At 09 april, 2007 00:09, Anonymous Anonym said…

  Sjuka och motsägelsefulla texter som finns i kuran, Finns även i Bibel och Tura. Så ingen av dessa religioner är bättre än den andra.
  Kristendomen var likadant som Islam är idag. Det som västerländerna gjorde var att SYMBOLISKT TALAT: de tog en kudde och la på huvudet på deras religion och när den höll på att kvävas, tog de bort kudden så att religionen skulle få lite luft och innan den fick för mycket luft ställdes kudden på huvudet igen Tills nu pratar de kristna präster om ”Tro är någonting mellan dig och Gud”
  Samma sak måste göras med islam genom muslimer själva och inte västerlänningarna.

   
 • At 23 juni, 2007 06:10, Anonymous Anonym said…

  Har nu suttit hela natten och läst vad ni nu alla sagt! Påhopp och förtal svordommar osv. Även om det stämmer att han fullbordade äktenskapet när hon var 9 år så är det inte lätt för en troende att bara hux flux lämna sin religon och även om man kanske tänker detta kan inte ha vart den rätta vägen för en profet, jag menar en hela värld rasar samman finns det helt plötsligt ingen gud? har det jag dyrkat,trott på och älskat vart en bluff, vem skall jag nu vända mig till i förtröstan i tid av sorg vägledning och ensamhet! och vad är nu meningen med allt detta? livet och allt som det innebär?. Hela ens värld rasar samman och ett håll i ens hjärta skapar smärta, nej då är det enklare att blunda för nått som man kanske inte riktigt verkar stämma! Det är enklare så. Då kan man behålla sin tro sitt hopp och man slipper vara ensam! Så tro inte att man är en idiot bara för att man inte lämnar sin tro, det är inte så enkelt som ni vill få det att framstå! Så snälla var lite mer ödmjuka i ert sätt att tala gentemot nån som ni tror har fel. Och inshallah må min tro bli starkare ty den är svagare en någonsin och det gör mig så ont! salam alikoum från mig

   
 • At 10 juli, 2007 19:48, Anonymous Anonym said…

  Jag har läst om en tjej forfattare som försvarar muhammads samling med nioåring.Alla som är muslimer är nöjde med detta .jag förstår inte hur en manniska accepterar att hans eller hennes 9åriga dötter blir knullat av en 52åriga gubbe.97% av muslimer vet inte att ett barn är ett barn.muslimer är mer än en miljard, men tänk vilka folk de är (en miljard åsna).

   
 • At 11 juli, 2007 18:25, Anonymous Anonym said…

  Jag läste alla kommentär som står
  här.Då förstår jag att alla muslimer godkänner att muhammed har sex med nioårig (barn).
  En andra information vill jag lämna här .Enlig muslimska hadith
  gifte muhammed sig med Aisha sen hon var( sex )år gammal och började ha riktig sex med henne när hon blev 9 år.Jag känner synd om mina folk hur dumma de är.
  När jag hör om islam kommer jag ihåg bara två ord som är våld och sex.alltså på kurdiska (krmangi)
  shir o kir.

   
 • At 19 juli, 2007 01:28, Anonymous Anonym said…

  För det första om Mohammed (SAW) hade vart en pedofil så hade han skitit i att vänta på att aisha skulle gå in i puberteten och haft samlag med henne vid 6 års åldern.
  Islams och vetenskapet säger att en kvinna kan ha sex och få barn vid första menstrationen så vrf ska mohammed (SAW) tänka, jo om 1400 år så är det så i sverige att man inte har samlag med sin fru när dem först fått sin menstation.

   
 • At 16 augusti, 2007 23:07, Anonymous Anonym said…

  Siste "Anonym" här: Nej, alla araber är inte dumma i huvudet.

  Verkligen inte. De flesta araber och muslimer är goda, vänliga människor som egentligen inte vill någon annan illa. Precis som de flesta innevånarna i Stalins Sovjetunionen, eller Hitlers Tyskland.

  Och att "kasta ut dem" är ingen bra eller praktisk lösning.

  Jag kan dock förstå din reaktion när inte ETT ENDA av de muslimska inläggen här kunnat förneka att Mohammed var vad vi idag betraktar som pedofil. Och ingenting annat.

  ALLA de som skrivit dessa inlägg tycker tydligen att det är helt OK att som 52-åring ha sex med en 9-åring. Iallafall om hon "fått sin första menstruation", inshallah.

  Med undantag, tror jag, för "Anonym" den 23 juni, vars inlägg är mycket insiktsfullt. Det är helt enkelt fråga om att det är extremt svårt att börja inse och acceptera att den religion man vuxit upp med och blivit hjärntvättad av är skapad av primitiva människor (BARA människor, inget annat) i en barbarisk tid för evigheter sedan.

  Människor, av vilka iallafall en uppenbarligen var pedofil...

   
 • At 08 september, 2007 20:53, Anonymous Anonym said…

  Visste du att barns inlärningsförmåga är dubbelt så stort än oss vuxnas. Om en vuxen människa som inte har tidigare kunskap om Islam vill lära sig och förstå sanningen om Isalm så blir det inte lätt men studerar man hårt och tror ärligt så blir belöningen stor. Om ett barn lär sig Islam från det att hon är vi säger nio blir det mycket lättare för henne. Hon suger åt sig all kunskap som en svamp och när hon sedan blir vuxen blir det mycket enkelt för henne att tolka sanningen ur dom korancitat du misstolkar. Det jag vill säga är att Profeten Muhammad(saw) var inte pedofil som du antyder. Han fick en dröm att han skulle gifta sig med Aishah. Det innebär inte att han hade sex med henne när hon var nio år. Han lärde henne allt om Islam och som det fakta jag har skrivit ovan så sög hon åt sig all fakta och kunde senare i äldre ålder förstå Islam rätt och efter Profeten Muhammads död kom visa koran tydare och frågade henne om saker dom hade svårt att förstå...för att Aishah tack vare Profeten Muhammed hade lärt sig sanningen om Islam genom att leva med Profeten från nio års ålder. Så självklart kan man då traditionerna och Koran tydning! Tack och lov för Profetens dröm för Aishah var den visaste inom Islam om hur den skulle tolkas efter Profeten Muhammads död! Hon har hjälpt mycket med Islams spridning.

   
 • At 29 oktober, 2007 20:38, Anonymous Anonym said…

  Läs det här -
  http://upload.wikimedia.org/wikisource/en/8/8f/Age_of_Aisha.pdf

  I stort sett en bok där författaren bevisar att Aisha inte var 9 år.

   
 • At 17 december, 2007 00:03, Anonymous Anonym said…

  din jävla sk i t idiot, du kan ingenting om islam, hoppas du blir handikappad snart av dina skit snak

   
 • At 17 december, 2007 00:36, Anonymous Anonym said…

  det ända ja säger hämta en arabisk källa så kan ja tolka den åt dig, din fuckade gris, ät o lev som en gris, fuckade äkel

   
 • At 20 december, 2007 18:00, Anonymous Anonym said…

  fråga en imam eller professor i islam .Istället för att skriva lögner.

   
 • At 22 december, 2007 07:08, Anonymous Anonym said…

  jag mistänker att du sj är pedofil för du nämner hella tiden "knulla# "sätta in" eller "stoppa in" blir du upphetsad av det kanske du gillar o prata omdet ... du behöver hjälp

   
 • At 24 december, 2007 01:58, Anonymous Anonym said…

  Bäste Runnymede1215
  Måste säga att jag har precis läst igenom din "artikel"
  om att Muhammed var pedofil.
  Här kommer en länk till alla pedofil muslimer
  http://www.aftonbladet.se/kvinna/article1482336.ab
  Så såg det ut när Muhammed gifte sig med Aisha.
  Är detta OK??? Jag tror inte det. Jag tycker det är så jävla bra att äntligen någon i Sverige vågar kritisera islam. För att man är egentligen rädd att kritisera er(islam) för att man blir bokstavligen dödsdömd direkt utan någon konstruktiv debatt.
  Själv vill jag träffa en Imam och föra en debatt om denna fråga och även andra frågor som berör Koranen. På ett villkor. Att Imamen inte blandar in och nämner andra religioner (kristendomen, buddismen, osv) i debatten. (för att jag är Ateist)
  Säg till om ni är intresserade, bor nära Malmö.
  Än en gång Ett STORT TACK till Runnymede1215 för att du har skrivit en väldigt bra "artikel"
  Mvh Europé

   
 • At 09 januari, 2008 23:32, Anonymous Anonym said…

  Allah wakbar muslah ramahn rahim. Ni har fått ett liv att leva ? varför lever vi människor ? Allt svar finns i kuranen guds rena ord . JAg skiter i vad ni säger men en dag kommer nt förlåta era synder för de ni har gjort alla födds muslimer meh väljger själv vägen till helevete medans man kan följa guds order . vänta tills domedagen där ni får ett helvete . Jag är muslim lever i stolthet o ren ande i mig allah wakbar salahi al muhammed rasod allah allah wakbar

   
 • At 17 januari, 2008 11:50, Anonymous Anonym said…

  Dear Runnymede

  thank you for sharing your thoughts.

  You argument about the age of Aisha stems from a few hadiths, then also used as a base for the other references. hadiths, the sayings from the life of the prophet Mohammad, can only be seen as they are, records of what people said other people said that others said, and so on for more than 100 years backward, that the prophet or someone around him said. The two most authoritative collections are Bukhari and Muslim. They were written between 150 and 200 years after the death of the prophet. This can make these references questionable, particularly when it comes to dates. The authors themselves were aware of this, and each hadith is denoted either sahih (solidly based) or daif (weak).

  In these same sources, and in one of the earlier history recollections about the life of the prophet Mohammad, it is reported that Aisha was born the same year as the first revelation to the prophet, that was in the year 610 in the christian calendar. this was recorded because her father was a close ally to Muhammad, and you can imagine how important that year was for the new muslims. Fatima the daughter of the prophet, was five years old when her father first got the revelation in 610. she and Aisha were playmates, and it was known that she was 5 years older. Why is 5 years a special number? This was the magic line above which it was believed that a child would survive to adulthood. It was common, not only in Arabia, for fathers not to get to know their children until after the age of 5, of fear they would get attached to them and then they could die (funny that the men couldn’t cope with this but the women could). We still carry this tradition today: life expectancies are calculated based on the survival probability above the age of 5. in 619, the first wife of Muhammad, khadija, died. Aisha was 9. he re-married two years later, but not Aisha first. he married an old widow lady called Sawda (literally, the black), some references say she 80, but I don’t know if that is plausible. this is recorded because Sawda was the first muslim widow.

  he got engaged to Aisha a bit later the same year, when she was 9. all of this happened in Mecca. There, the prophet was a persecuted man, and him and Aisha did not marry until they migrated to Medina. This was in 622, Aisha was 13 (some report 14, she did arrive to Medina a while after the first muslim migrants). From this year on, the history is more reliably reported. Ultimately, the muslims built a mosque in medina, and later built two rooms connected to the mosque as the prophets’ home. It is one of these rooms that the wedding ceremony (dinking milk from the same bowl) was performed for Aisha and the prophet. Aisha returned to live at her parents home for some time after that. It is reported that the prophet used to visit her and her parents there, but it is not reported for how long this period lasted. this is the period of the episodes you report when she was playing with dolls.

  The argument that Aisha confides when she and the prophet fist had sex is based on her statement of when he entered on her (dakhala). It is rather unthinkable that in such an early stage of a newly created puritan society one could talk openly about the day one had sex, don’t you think? Aisha said that the prophet ‘dakhla alaya’, literally ‘he entered on me’, which in Arabic means visited me, and this expression is still widely in use today for inviting friends over or visiting them. Coitus, or penetration, is rather ‘dakhalani’, ‘entered me’. It is the same root, but not at all the same meaning. No one knows when the prophet and Aisha had sex. We do not know either if they had sex at all, although it is probable they did, I guess. What we know is that Aisha was well grown, a sign then that she was fertile, but that she never had children. I cannot draw conclusions from this, but I stand by the point that we have no record of whether Aisha and the prophet had sex when she was 9 or 14. also, the records about Aisha’s actual age at their marriage are often contradictory. Choosing to adopt one reference over another becomes a subjective matter.

  When the prophet died, and in the days leading to his death, he lied on Aisha’s lap, and she would stroke his head. He died in her lap when they were on their own in her room. Many of the texts left behind describing their life and many of their daily events show to that they loved each other deeply, and Aisha continued to love him and remained faithful to him after his death. But she was also a strong headed person. She is one of the few women who accompanied the prophet on the first military confrontation of the muslims. This was also a sign that she must have been mature, kids were absolutely not allowed to go on the war field. In a society of scarcity, kids were seen as the long term savings account, and although they worked at an early age, they could not be allowed the hazards of a war field. Mature, by then standards, was around 13-14. lets put it into perspective. The arabs a that time would have had a life expectancy between 20 and 30 years, which is maybe even an overestimate considering the poor and harsh life conditions they had in the desert. You may think this is far fetched, but it is the same as in medieval Britain, which had relatively good access to nutrition, and higher than the classical greeks and the romans.

  let me ask a question. Do you think that your statements are fueled by an influence from the growing stream of islamophobia? Was there any preconceptions or prejudice in your thought before you put your compilation together? Please don’t take this as a personal attack, it is really not meant so, I question the moral ground of your belief, the same way you have questioned that of many muslims, including mine. You do not need to give me an answer, and not because I claim to have the slightest idea of what you could answer, but because it is a question of integrity, only between one and oneself.

  There is no doubt that we are going through a period of cultural conflicts, maybe even cultural wars. Many prominent authors have referred to this as the first signs of the first civilization war. People have committed atrocities all the time in the name of religion, freedom (the Bolshevik revolution in russia), culture (the cultural revolution of china), even civilization (was not colonialism called ‘la mission civilisatrice!’, the civilizing mission?) and democracy (look around at what is happening in iraq). What I called here islamophobia is not new, riding on this wave is only to perpetuate what was formally institutionalized by napoleon in his oriental institute, and which had started some time before that. The other, the muslim, the backward, the sexually obsessed (ironic), the bloody, the terrorist. I am less a muslim if I have no thick black beard to show off? Or if I refuse to endorse violence? Are your moral grounds more sound, if you stand on the shoulders of loathing and a belief in intellectual and civilizational superiority?

  I was surprised to see in your text references to aggregations, packing into a box, the ‘muslims’. i believe very much that we stand at a cross road of our civilization, not one civilization or the other, but the human civilization as a whole. We will all have choices to make.

  Please let me put a couple of lines on your blog for some of the people who apparently got outraged at what you wrote. If one has no doubt, one has no belief, only a simple submissive attitude. Read about the prophet’s life, if he had doubts, and he made mistakes, how can his followers be so arrogant about their worth? The Koran came for us to read. If one can conceive it only through the mouth of an imam, one has missed the point totally. If one cannot stand for what one believes in, one is unworthy of it in my opinion.

  I wish I had the time to dig up some more references for you. but I ll just scribble down some titles for you if you wish to consult them:

  History of the Islamic world. By francis robinson, cambridge press.
  History of the arab people. By albert hourani, I forgot the editing house.
  Aisha, the beloved of Muhammad. I forgot the author (an old book, first half of the 1900s).
  Islam, the straight path, by Junh Esposito.
  Muhammad. By Karen Armstrong.

  There are some older references, but they are harder to come by and the ones above refer to some of them.

  And if you want to have a quick look at why and how the west conceived the picture it has today of muslims:

  Orientalism. By Edward Said.
  Sowing the wind. By a Scottish author that I cannot remember now.
  The value of values, by mehdi el Mandjra.

  thank you again for opening a space for sharing thoughts.

  Salim

   
 • At 26 januari, 2008 14:00, Anonymous Anonym said…

  Jag kan tänka mig att det måste varit skön sex dom hade iallafall
  Hon läre ju inte varit använd

   
 • At 26 januari, 2008 14:02, Anonymous Anonym said…

  Den som visar rumpan, och den långa blondinen, Båda dom är nog skön i sängen

   
 • At 11 mars, 2008 22:05, Anonymous Anonym said…

  Jag kan inte låta bli att tänka på sagan om "Kejsarens nya kläder" när
  jag funderar kring den här förvirrade perversa Ahmed(Mohammed). Det finns en anledning till att Västvärlden styr utvecklingen och inte dem efterblivna muslimerna

   
 • At 24 mars, 2008 00:53, Anonymous Anonym said…

  Runnymede1215...Tack för en väldigt lärorik artikel. Förtsätt så!!

   
 • At 26 mars, 2008 01:51, Anonymous Anonym said…

  Runnymede1215

  Eftersom du lägger ner väldigt mycket tid på att skriva om Islam och deras tro, deras profet som du bokstavligen beskriver som en pedofil så antar jag att du själv är väldigt kunnig inom islam. Nej? Inte det? Det var vad jag trodde, man ska inte dömma alla araber, muslimer efter vad andra i religionen tidigare gjort. Bara för att en människa gör nått ska inte de andra Lida. Låt oss säga att en man som är en seriemördare har en dotter, ska hon bli dömd som en mördare bara för att hennes far var det?

  Det är samma sak som med muslimerna, de har deras tro låt de ha det. Jag säger absolut inte att det var rätt av Profeten (Saws) att ha sexuellt samlag med ett barn om nu det verkligen är ett faktum. När man har läst dina inlägg så är det tydligt inriktat mot islam och deras tro, de vill hoppas på att det finns en gud som vakar över de.

  Varför i herrans frid låter du de inte göra det för? Alla har rätt till en tro, i sverige har vi yttrandefrihet och absolut du får säga vad du tycker men i yttrandefriheten så får man inte uttala sig ont om sånt som kränker folk. Och det är just vad du gör, du kränker muslimerna genom att angripa muslimernas sätt att tro när du påstår att deras profet (Saws) var pedofil. Jag börjar misstänka att du även kanske förut trodde på gud, men någonstans på vägen gick det fel och du kände dig vilsen och sviken. Du kanske litade på gud och du kände att han svek dig. Du kanske själv har varit med om ett övergrepp, och tappade tron till gud p.g.a det. Du kanske hade en anhöring som gick bort och skyllde allt på gud, säger att gud inte fanns för att personen dog.

  Men allt händer för en orsak, man måste bara klura ut varför. Om du nu inte tidigare trodde på gud så är du bara allmänt rak och väldigt arg och känner ett oerhört hat för Islam. Men har du aldrig blivit nyfiken på hur vi människor kom till? Hur världen verkligen skapades? Nu tänker du säkert- Men hallå!? Big Bang!

  Men om det nu var nått s.k. Big Bang så kan det inte ha skapat människan, alltså så måste något större ha skapat människan. Och många anser att vi härstammar från apan, men hur skapades då apan? Det är så svårt och invecklat, men när allt kommer till kritan så är det enkelt. Man vill tro på nått gott, och sedan inser man att gud verkligen existerar. Utan gud så skulle inte du finnas, utan gud så skulle inte vår jord, vår värld existera. Allt har en början och någon skapar alltid en början. I detta fall Gud.

  Får man fråga varför du hyser sådant agg mot muslimer? Har någon muslim gjort något oförlåtligt mot dig eller någon anhöring? För i så fall så är det enbart den personens fel, man ska då inte anklaga hela muslimska befolkningen. Trots inläggen om att du står fast vid att Muhammed var en pedofil. Jag säger utan tvekan att en man som har ett sexuellt samlag med en person som är minderårig är pedofil. Men så måste man tänka att det var så väldigt lång tid tillbaka och jag säger fortfarande inte att det var rätt men tiderna förändras. Man kan inte leva kvar i det förflutna och glömma att leva eller att smutskasta alla muslimer. Man ska leva i nuet och ta vara på det som finns framför oss, ta vara på de som håller oss kärt.

  Välden borde vara trygg, borde vara tillgänglig för alla som vill vara en del av oss. Självmordsbombare förknippas oftast med islam och det är alldeles riktigt. De flesta självmordsbombare är muslimer, men återigen så är det deras fel och enbart de. Alla muslimer bär inte ansvaret för något som en annan i samma religion gjort. Alla muslimer stödjer inte våld och övergrepp, de stödjer inte mord och terrorism. De som gör det är inte medvetna om hur illa det gör andra, världen skapades för oss människor.


  Varför låter vi inte varandra vara och bara fokuserar på att ta sig igenom livet tryggt. Om alla slutade trakassera varandra, musllimer, kristna, rasister,nazister, judar mf. och verkligen gräver under ytan så är vi alla människor. Vi alla är En oavsett hudfärg,hårfärg, vikt, längd. m.m vi alla är lika värda, vi alla är En. Varför kan vi inte bara enas om att världen vore bättre om det inte fanns våld och rasism? Vore det inte bättre för alla? Även om du inte är rasist så finns det fortfarande rasister därute som står stenhårt fast vid att invandrare är skit under deras naglar som inte förtjänar att leva.


  Men även rasister är invandrare, de som verkligen kallar sig för svenskar är i själva verket invandrare då de riktiga svenskarna är samerna. Men här är det ingen talan om vem som var först i landet utan om respekt. Jag vet inte om det var du eller någon annan som skrev att muslimer inte förtjänar någon respekt, känner du verkligen så inombords? För i så fall så har något inom dig gått sönder, för i så fall kan du inte vara lycklig. Om vi förbiser religionerna, självmordsbombare, "Pedofiler", hat. Så finner vi att vi är människor, no matter what. Det är det som borde spela roll, att vi är lika trots allt som har hänt, trots att man tillhör islam, kristendomen, judendomen eller helt enkelt är ateist eller satanist eller vad man nu är.

  Vi borde visa oss mogna och finna storheten att förlåta det som skett, visa kommande generation och föregående att vi är bättre förebilder. Pedofil hit, självmordsbombare dit. Alla får sitt straff så småning om även du, det är inget hot utan ett faktum. Vi alla lever och agerar genom vad vi lärt oss att tro eller hur vi har lärt oss genom åren, hur som helst så borde vi alla få andra chanser. Vill man inte ta chansen så är det upp till den personen. Men nu så borde det vara upp till var och en att försöka bli sams med varandra, kristna som ateister, muslimer som rasister. Judar som buddhister, jag kan fortsätta så i all oändlighet men tyvärr så hjälper det inte.

  För mänskligheten nu för tiden går bara ut på att kränka, förnedra, döda, skada eller helt enkelt svika varandra. men det kan bli ändring, om bara alla ville inse att våld inte är en lösning, att kränkning inte leder nånstans.

  Vi alla är människor oavsett hudfärg eller tro. De som är ateister förtjänar de någon respekt p.g.a. deras brist på tro? Deras brist på kunskap, eller bara deras ironiska syn på alla folkslag som tror på gud? Knappast de förtjänar ingen respekt. Hur känns det när jag uttrycker mig så? det känns ingen vidare va?

  Men jag tycker inte så, jag tycker att alla människor har rätt till att tro vad de vill, utan att kränka (notera kränka) andra. Och ditt val när du publicerade inlägget var väl att du ville uppröra känslor bland muslimer och se hur många inlägg du skulle få gällande deras tro och att du på så sätt kan kränka de igen. Jag tror på Gud absolut det gör jag, jag är muslim, jag ber dock inte men jag är uppvuxen som svensk med svenska traditioner då jag har finskt påbrå men tron till gud finns i mitt hjärta och det sårar när man får se ateister som du skriva något kränkande om deras profet och gud.

  Låt de tro, låt de vara lyckliga. Ty ingen föds ond alla föds som goda juveler med en skimrande diamant.

  Väx upp och bli förlåtande, alla är olika.

  Alla är lika, kom ihåg det.  Ps: Du ville säkert inte ha en föreläsning om gott och ont, men jag var ändå tvungen att uttrycka mig så som jag kände DS

  Ha det bra!

  Puss Love

   
 • At 26 mars, 2008 02:01, Anonymous Anonym said…

  skrev lite fel ang. om att alla var lika och sen olika längst ner men men *lika skulle d va


  ha d bra

  So long!

   
 • At 01 april, 2008 15:34, Anonymous Anonym said…

  Vad är det för jävla åsna som har kommit på sånt skit, borde fan dödas!!! IDIOTER

   
 • At 05 maj, 2008 00:39, Anonymous Anonym said…

  Runnymede

  Jag tycker alvarligt synd om dig. Du har sådana enorma skygglappar att du bara kan se din egen "sanning". Dessutom verkar du vara fylld av ett enormt hat mot muslimer. Du skriver bla. om att muslimerna nu skulle i Sverige propagera för pedofili. Detta påstående är rent ut sagt skrattretande. När såg du senast en muslim stå på torget och dela ut pro-pedofili flygblad? Sedan när hörde du en imam predika för pedofili?

  Du säger att du inte dömer utan kritiserar. För att kritisera måste man kunna undersöka saken och försöka förstå! Du säger bara samma sak om och om igen utan att reflektera över de kritiska inlägg du får.

  Dessutom verkar det som sagt väldigt luddigt med Aishas ålder och i alla fall jag ser inget övertygande trovärdigt med dina källor, eller att du skulle återgett dem korrekt. Du upprepar vad du sagt tidigare men visar inga konkreta bevis. Medan debatten fortskrider och du upprepar dig fler och fler gånger blir du även mer och hatisk och använder grövre och grövre uttryck. Från att han skulle ha "penetrerat" henne till att han skulle ha varit en "flick-knullare".

  För att avsluta det hela måste jag säga att din enda drift till att göra det här är hat mot islam. Hat är i allmänhet ingen bra grund för att utforska något objektivt och realistiskt.

  "Förblindad av hat"

  Och dessutom:

  "don't make war
  make love"

  (Dock inte med barn! Jag förkastar pedofili!)

  Och avfärda inte det här som "religöst flum", för jag är varken muslim, kristen eller tillhör någon annan religon.

   
 • At 11 maj, 2008 22:54, Anonymous Anonym said…

  HATA ISLAM!!!!

   
 • At 14 maj, 2008 03:01, Anonymous Anonym said…

  Googlade typ en timme och vad jag fattade var att hon var mellan 14-21. Så varför skriver ni att Aisha var 9 år? mvh Anders

   
 • At 14 maj, 2008 03:03, Anonymous Anonym said…

  Hoppas ni kan engelska.
  According to the generally accepted tradition, Aisha was born about eight years before Hijrah. However, according to another narrative in Bukhari (Kitaab al-Tafseer) Aisha is reported to have said that at the time Surah Al-Qamar, the 54th chapter of the Qur’an , was revealed, “I was a young girl”. The 54th Surah of the Qur’an was revealed nine years before Hijrah. According to this tradition, Aisha had not only been born before the revelation of the referred Surah, but was actually a young girl, not even only an infant at that time. So if this age is assumed to be 7 to 14 years then her age at the time of marriage would be 14 to 21.
  mvh Anders

   
 • At 21 maj, 2008 22:35, Anonymous Anonym said…

  Om du tycker att Muhammed är pedofil så säljer din pappa din mamma för 50öre och våldtar dig medans andra i din familj tittar på! Islam är mycket bättre än kristendomen, vad har ni för jävla religion, supa och knulla tjejer på krogen, våldta och ej komma ihåg vad ni gjort, och sedan får barn som du ej vet om det är ditt barn lr din brors barn för att du knullt hans fru! Ni har sex med mera är hundra personer i erat liv medans muslimer väntar med sex efter äktenskapet, och ni har inget bra att komma med bara för att ni vet att islam är bäst!!! Sen så undrar ni varför ni har alla dessa sjukdomar, för att ni tom knullar djur, eran egen familj och ni är bögar och lesbier, tror ni att era barn skulle vilja ha mamma och mamma lr pappa och pappa som har sex med varandra, det leder era egna barn till det dåliga, därför är det inom islam förbjudet att vara homosexuell, för det bästa! Profeten Muhammed tänkte inte på sig själv utan tog andra före sig, gav människor allmosa, hjälpte fattiga, både ute och hemma, han älskade barn och var rättis mot alla, vet allt om hur framtiden skulle och kommer att bli, därför förbjuds alkohol och droger inom islam, jämför med er!!! Koranen har aldrig blivit om skriven utan alltid innehållt samma text men ni har gjort erat eget (testamentet) efter hur ni vill leva i dagens samhälle! Visa kristna kvinnor och unga tjejer som inte tror på sex efter äktenskap ångrar sig efter d att dem förlorat oskulden med en man som dem knappt känner lr kommer att se igen! Ärligt talat vad är bättre att ha en kvinna som legat med andra och har sjukdomar och tänker på att annat sex var bättre eller en kvinna som har kvar sin oskuld och aldrig legat med någon förrutom den hon gifter sig med! Så kom inte och säg att Mohammed är pedofil för att alla ni är pedofiler om man tänker efter innan ni snackar skit!

   
 • At 21 maj, 2008 22:52, Anonymous Anonym said…

  Du rynna lr va du nu fucking heter du kan ta och dra åt helveter med dina komentarer! Du vet int ett skiiiiiit om islam, gå och lär dig om islam innan du kommer och skriver ett skiit! Detta du skriver är bara påstående, jag kan svära på att du int vet ett skit lr att du aldrig läst något från koranen så hur fan ska du kunna veta ett skit om det! Väntta bara på domedagen det kommer att vara muslimernas bästa dag och ni kommer att be och böna om förlåtelse när ni inser att ni valt fel religion!!!

   
 • At 08 juni, 2008 21:57, Anonymous Anonym said…

  http://liveprayer.com/fitna.cfm


  you must see this! :)

   
 • At 08 juni, 2008 22:03, Anonymous Anonym said…

  http://www.youtube.com/watch?v=CkB5ZC7JgVs

  this is a very powerful video!

   
 • At 19 juni, 2008 18:55, Anonymous Anonym said…

  Du som har skrivit det här skit snacket kommer ångra dig jävligt mycket. Men när? Jo, när det är riktigt försent. Nu känner du dig visst smart när du skrev att Mohammed va en pedofil och hittade på massa skit som inte stämmer. Många idioter gick på det, visst. Men har du bevis? Såg du dem? Hur såg hon ut när hon var nio? Har han tvingat henne ifall det du skrev va sant? Väljer Gud sådana människor som profet? Skulle så många människor bli muslimer och följer Mohammeds religion när han är en pedofil? Snälla väx upp! Islam är näst största religion i världen!

   
 • At 25 juli, 2008 00:17, Anonymous Anonym said…

  Hej
  Ville bara säga att jag tycker att det är bra att människor vågar debattera om detta.
  ALLA religioner bör tåla kritik annars är det bara hjärntvätt av människor.
  Gud ska ju vara den som vill oss gott. Att bli tvungen att gifta sig ungt och än värre ha sex när man är ett barn (man är också ett barn som 14 åring) är inte på något sätt gott.
  Eller för den delen att kvinnor blir tvingade att bära slöja?
  Det verkar som om en del muslimer har massa fördomar om svenska tjejer också. Jag vill bara säga att det verkligen inte stämmer med verkligheten. Den som säger dessa sk. argument framstår ju som helt pantad och gör istället sig själv och sin religion en stor otjänst.
  Så blir det väl då när någon helt plötsligt säger sanningen och det vill jag tacka bloggskaparen för att våga säga.
  Jag själv tror på gud och jag känner starkt att alla religioner som sagt bör tåla kritik. Det kan bara komma gott av det eftersom folk inser att; aha jag kan tänka själv. Bara för att någon säger att ha sex med barn är rätt så måste jag kunna veta att det ju är fel!!
  Giftemål med barn måste stoppas och om vi använder vårt samvete och sunda förnuft så stoppar vi det oavsett bakgrund. Många muslimer är jättefina människor.
  Problemet är att religioner ibland suddar ut vårt naturliga samvete och sunda förnuft.
  Dessa är naturliga saker som finns i oss som reglerar vad vi väljer att göra för val i livet.
  Om gud skapat oss tror ni då inte att det just är gud som har gett oss dessa viktiga verktyg i livet? Varför mår man dåligt när man gör onda saker?
  Förlora inte er tro på gud!! Börja använda er inre kompass mer och strunta i dessa religioner som leder till konflikt. Jag säger:återgå till den rena enkla tron på gud och guds goda kraft. Du behöver ingen kyrka eller moské för det. Älska dina medmänniskor. Om din religion hotar dig med att hemska saker kommer hända om du lämnar religionen kan du lugnt konstatera att det budskapet är manupilativt och kommer inte från gud, för gud är inte manupilativ.
  Gud tror jag är den intelligenta högre positiva kraften som skapat oss. Kärlek blir bara mer ju mer vi slösar av den till varann. Om vi "kopplar upp oss" blir det lättare att få "uppgraderingar" om ni fattar vad jag menar.
  Kramar

   
 • At 08 oktober, 2008 05:01, Anonymous Anonym said…

  För er arabisk talande muslimska människor.
  Det finns en satellit kanal som kan hjälpa er hitta sanningen där era imamer och schejk har medverkat utan vidare resultat i olika debatter världen över.
  Som nu mera blivit beordrade att inte medverka i offentliga debatter pga de inte kan motbevisa fakta som finns skrivet.
  Det är alltid enkelt att att starta en sida och sedan skriva massa skit där, och tro att det är en källa men så är inte fallet.
  Alla imamer kan Aijsha historian sen att de tolkar för eget bästa är en annan sak.

  jawaz al mot3a=köpa en fru under en kort period och sedan lämna tillbax till föräldrarna när tiden går ut, är det heligt, då det är en imam som skriver i boken att de är bara tillfäligt gifta under en viss tid om det nu är en dag eller en månad....helt enkelt en kostnads fråga.
  eller att en man/kille inte får gå in hem till en muslimsk hem om inte en av husets kvinnor skall amma främlingen 5 gånger och tills mannen eller killen blir mätt!

  Eller att Mohammeds mor hadde förlorat Mohammeds far rättare sagt hennes man! ca4 år innan Mohamed föddes...och under tiden så bode hon hoss mannens föräldrar....hur kan då mohamed födas 4 år efter att hans far dött?
  kan det vara så att mohameds mor hade legat med fler än sin man i väntan på att han skulle komma hem och visade sig vara död???
  kan det vara så att hennes mans far hade samlag med henne och fick mohamed med sin sons hustru medan sonen va ute i krig?
  alltså listan kan göras lång.....

  Men nu är det kort och enkelt.... 9åring (Aijsha) blir sexuellt utnyttjad i guds namn av den muslimska profeten mohamed!

  lite länkar till olika program
  som är gjorda för muslimer!!!
  Lyssna på ditt hjärta och inte din imam som är pengar styrd!!!
  Du blir inte bättre människa om du skapar dina värderingar kring andras tolkningar....tolka själv efter din egen hjärta och kärlek!  http://www.youtube.com/watch?v=1qLtqtcWZoA

  Om du vill veta om det är ok enligt islam att ha slavar eller ej, samt om man får sexuellt utnyttja dem!!!

  http://www.youtube.com/watch?v=LTaJdDHs6J0&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=EXJ7mkcQcAo&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=QnSfq0ElPF4&feature=related

  http://www.islameyat.com/


  Finns mer på nätet, visst är det jobbigt när folket inte längre är analfabeter i arabvärlden!!!

  DAGS ATT ERKÄNNA FELET ISLAM

  mvh. AnTiHaTe

   
 • At 14 november, 2008 14:01, Blogger OLIRC said…

  Såg artikeln om Runar Sögaard på http://www.aftonbladet.se/nyheter/article280477.ab där Kurdo Baksi på fullt allvar menar att bara man gifter sig med en flicka på 9 år så är det ok att ha samlag med henne citat "-Muhammed var ingen pedofil eftersom det var ett legitimt äktenskap. Pedofili är på en annan nivå, till exempel när man köper sex av barn."

  Upphör aldrig att förvånas över hur hjärntvättade vissa verkar vara inom denna våldsreligion för några har även dödshotat Runar för dennes predikan som vanligt för det löser ju alla problem att döda enligt denna religion.

   
 • At 25 november, 2008 19:11, Anonymous Anonym said…

  Det här är ju helt sjukt, va många idioter de finns!!
  Runnymede1215, jag blir lycklig över att veta att det finns männskor som dig med vettiga tankar och värderingar. Du utplånade "motståndet" totalt, keep on the good work. Och TACK!

   
 • At 04 december, 2008 21:02, Anonymous Anonym said…

  Enligt koranen är det Guds vishet att bedra, vilket man har fått erfara nyligen.

   
 • At 10 december, 2008 23:45, Anonymous Anonym said…

  Runnymede.....fantastiskt skrivet...
  jag e impad..Tack:)

   
 • At 29 april, 2009 02:34, Anonymous Anonym said…

  Muhamed var en pedofil, det är så sant. Han knullades dessutom av en GRIS i röven och av en HUND i munnen. Sådan var han den sjuke mannen.

  /Muhammed Omar

   
 • At 23 juni, 2009 04:39, Anonymous Anonym said…

  Asså knulla din mamma Runnymede1215.............

  Alla tolkar allting fel.
  Det vet du själv om.
  Jag kan garantera att det inte var som du skrev där uppe.
  Knulla din mamma, hoppas någon gifter sig med din 9åriga dotter din horunge.

   
 • At 01 juli, 2009 20:54, Anonymous Anonym said…

  "Q:s" träffsäkra kommentar om muslimer och övriga religösa dårar i avsnittet "Star Trek NG - Encounter at Farpoint" -

  http://www.youtube.com/watch?v=SAGLbIL8b5c (Snabbspola till punkt 5:08)

  "Dangerous savage child-race och "Fourhundred years before that you were murdering eachother in quarrels over tribal god images" (och pedofiler som kallar sig "profeter" och förgriper sig på 9-åriga barn).

  Slutligen - HEDER åt LARS VILKS och tecknarna på JYLLANDS POSTEN!!

   
 • At 08 september, 2009 16:21, Anonymous Sendero said…

  Jag blev mörkrädd över de konkreta exempel som tas upp om Mohammeds pedofila läggning! Jag trodde det bara var elaka skrönor, men uppenbarligen finns det rejält fog för påståendena... Jag hade gärna sett denne peddoprofet på en sluten anstalt på en öppen avdelning så hade han blivit permanent botad från sin läggning!

   
 • At 10 mars, 2010 18:17, Anonymous Anonym said…

  snart pallar jag inte mer islam.

  boken är full av våld och uppmuntran av våld. lås in kvinnor tills dom dör, slå dom om dom inte lyder etc, etc.

  det fanns så vitt jag vet inga arabiska versioner av dom bibliska texter som muhammad hänvisar till förrän 200 år efter hans död. muhammad har inte ens läst texterna han referear till. profeterna i The Holy Bible har hebreiska namn, hur skulle dom då kunna ha varit sända av "oss" som muhammad skriver i koranen. "vi sände profeter" står det gång efter gång. muhammad visste inte ens vad profterna hette, var dom kom ifrån, och allra minst, men viktigast av allt, VAD DOM SA.

  koranen är den största lögnen jag nånsin sett.

  pallar inte ens argumentera eller lägga fram bevisen för hur full av lögner den boken är.

  gäsp.

  Bless the name Yeshua.

   
 • At 29 april, 2010 17:07, Anonymous Anonym said…

  Jag skulle vilja höra åsikter om hur man kan försvara arrangerade äktenskap. hur kan föräldrar till ett flickebarn börja göra affärer på sin egen dotter. Jag tycker att slavhandel är ett passande ord för sådana uppgörelser. Jag har hört att man kan ägna sig åt den här verksamheten med svenska statens godkännande, om den ena parten fortfarande bor i ett land där dessa traditioner finns. Hoppas på att få kommentarer i ämnet / Dan

   
 • At 10 oktober, 2010 03:11, Anonymous Anonym said…

  Ser mycket lögner här , om att man får slå kvinnor är heeeelt fel ..
  Vår profet slog aldrig sina kvinnor, o det står själv i koranen att man får slå dom MEN det får inte bli svullet, det får inte blöda , det får inte göra ont , det får inte vara på ansiktet och inte ett känsligt ställe,,, snälla..

  HUR KAN MAN NEKA EN RELIGION SOM HAR ALLA DESSA BEVISEN ?!?

  We created man from an extract of clay. Then We made him as a drop in a place of settlement, firmly fixed. Then We made the drop into an alaqah (leech, suspended thing, and blood clot), then We made the alaqah into a mudghah (chewed-like substance)...[Noble Quran 23:12-14]

  JAG påminer er att boken är från 1400 talet och har de exakta orden sen dess...


  Have not those who disbelieved known that the heavens and the earth were one connected entity, then We separated them?..[Noble Quran 21:30]

  You will see the mountains you reckoned to be solid going past like clouds – the handwork of Allah Who gives to everything its solidity. He is aware of what you do.” (Surat an-Naml, 88)

  (Today they know that the world once has been all togheter the quran said this 1400 years ago )

  Then He turned to heaven when it was smoke. In two days He determined them as seven heavens and revealed, in every heaven, its own mandate. (Qur'an, 41:11-12)

  1. Troposphere

  2. Stratosphere

  3. Mesosphere

  4. Thermosphere

  5. Exosphere

  6. Ionosphere

  7. Magnetosphere

  LOts and lots of other things.. so please.

  http://www.miraclesofthequran.com/index.php

   
 • At 08 juli, 2011 00:31, Anonymous Anonym said…

  islam är bara om våld och hat. har sätt på videos hur imamer säger sätt heligt krig (Jihad) i en liten pojkes sköra hjärta. heligt krig my ass make love not war! Många andra religoner visar kärlek och respekt för varandra. man är inte född muslim man är född som En människa Guds skapelse han gav oss egen vilja så innan era föräldrar hjärntvättar er läs o titta vilken Religon du tycker är trovärdigast. Peace And Love . May God be with You all.

   
 • At 18 juli, 2011 18:56, Anonymous Jane said…

  Muhammed äcklar mig och det gör hans följare också.
  Jag satt en gång hemma hos en muslimsk kille som surfade på nätet, han gick in och tittade på våldtäktsvideor och verkade road av dom.

  Han våldtog sen mig.

   
 • At 22 augusti, 2011 23:43, Anonymous Anonym said…

  Allah är satan, den onde själv. Skulle en kärleksfull alltigenom god Gud skicka en tvivelaktig och långtifrån genomgod figur som Muhammed att framföra hans dyra ord!? Å om Muhammed nu var Guds utvalda sändebud och en tänkt förebild för människan..varför kunde han inte utmärka sig, skilja sig radikalt från mängden och dåtidens levnadssätt och förlegade moral? De e väl Inge försvar att "det var brukligt på den tiden, man gjorde så förr" osv. En profet vald av en allsmäktig och kärleksfull Gud borde rimligtvis kunna leva åtminstone såpass fromt att de skulle kunna fungera som ett föredöme. Som Jesus. Han var syndfri. Ett bättre föredöme finns inte.
  Och det att ALLA muslimer (givetvis finns undantag) reagerar med ilska och aggresivitet bevisar just det att deras "sanning" inte tål att granskas sakligt. Jag som kristen blir bara glad att höra argument mot kristendomen, det får mig bara att själv gräva djupare i min tro.
  I kristendom är Jesus det viktigaste. Hans offerdöd, hans lära. Det att följa honom helt enkelt. Därmed inser man snabbt att korstågen, häxbål, å all annan skit man anklagar kristendom med inget har med Jesu lära att göra. Jesus går som en röd tråd genom hela Bibeln.
  Peace!
  Sjukt bra blogg. Stå på dig.

   
 • At 31 juli, 2012 19:13, Anonymous Anonym said…

  Hej
  Jag förstår allas reaktioner på att profeten gifte sig med en ung flicka men det var andra tider än nu. Alla kritiker tänker på ett modernt sätt men jag är säker på att om ni levde under den tiden skulle ni inte ens tänk över huvudtaget på det här. Ta våra föräldrar som gifte sig under 15-17 år, i den tiden var det hur normalt som helst medan nu är det undantaget och det är ändå bara 30-50 år sedan. Tänk er en tid då för mer än 1500 år sedan. Sedan vill jag tillägga att du kritiserar islam och alla muslimer för deras lära och tro på grund av en enda händelse när islam är så mycket mer än bara "profeten gifte sig med en 6/9/14 årig flicka" och varför liksom haka upp sig på detta. Om du hatar islam så mycket så kan du hålla dig till din religion/tro/livsstil och låta muslimer ha sitt. Om de gör fel så är det väl deras sak och inte din.
  Och alla ni muslimer som kritiserar kristendomen tänk då på att de också är "ahl ul-ketab" och att det inte är okej att baktala vare sig de eller judendomen samt att det inte påvisar er åsikt utan får er att sjunka så lågt som kritiken som skrev artikeln (runnymede1215).
  En sista sak, alla islamkritiker som säger att muslimer terroriserar, mördar kvinnor för att de säger sin åsikt, förtrycker kvinnor etc. så ska jag säga att dessa är kanske muslimer men det är inte islam. Det är en stor skillnad mellan muslimer och islam, muslimer liksom alla andra är normalt folk som kan göra fel och så som många andra "religiösa" människor så använder de relgionens namn för att på något sätt (justify) det de gör. Så jag tycker att alla ska sluta kritisera alla och istället fokusera på sig själv och det som de anser gör rätt.

   
 • At 10 september, 2013 03:12, Blogger Unknown said…

  ISLAM OCH MUSLIMER ÄR HARAM SOM DOM
  SLEVA SÄJER

   
 • At 28 mars, 2018 17:26, Anonymous Anonym said…

  You are right

   
 • At 10 maj, 2022 13:43, Blogger Unknown said…

  FACT OR FICTION: 12-YEAR OLDS CAN GET MARRIED IN THE U.S.
  This is a fact!

  While 18 is the minimum marriage age in most states, there are exceptions in every state that allow children younger than 18 to marry, typically with parental consent or judicial approval. Nine states still allow pregnancy exceptions to the marriage age. In fact, 27 states do not specify an age below which a child cannot marry, including California!

  Where Is Child Marriage Most Common in the U.S.?

  It is most common in West Virginia and Texas, where about seven of every 1,000 15- to 17-year-olds were married in 2014, compared to five of every 1,000 nationwide. Several other states in the South and the West, including Oklahoma, Arkansas, Tennessee, North Carolina, Nevada and California, also have above-average rates of child marriage.

  Image Source: pewresearch.org
  Image Source: pewresearch.org

  A nonprofit called Unchained at Last compiled statistics for marriages from 2000 to 2012. They discovered that in 38 states, more than 167,000 children — almost all of them girls, some as young as 12 — were married during that period, mostly to men 18 or older. It is estimated that the total number of children wed in America between 2000 and 2010 was nearly 248,000. At least 31 percent were married to a spouse age 21 or older, although the actual number is probably higher, as some states did not provide spousal ages. These marriages occurred even in states that have statutory rape laws.

  Many of the states that provided data included categories such as “14 and younger,” without specifying exactly how much younger some brides and grooms were. So while 12-year-old married children were found in Alaska, Louisiana and South Carolina’s, there may have been children younger than 12 wed in America between 2000 and 2010.

  The data collected by Unchained at Last did not account for children wed in religious-only ceremonies or taken overseas to be married. For example, some children are wed in Islamic weddings before the age of 18, then wed again in civil ceremonies once they reach age 18. According to a survey by the Tahirih Justice Center, there appears to be an increasing number of forced child marriages among immigrant communities from countries like India, Pakistan, Bangladesh, Mexico, the Philippines, Yemen, Afghanistan, and Somalia.

  Image Source: npr.org
  Image Source: npr.org

  One of the most notorious scandals involving child marriage is the Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (FLDS), which is North America’s largest polygamist sect. The sect was run by Warren Jeffs, who wed several wives when they were 12 years old. Jeffs is now in prison for child sexual assault.

   

Skicka en kommentar

<< Home