Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2004/09/18

Islamisk fascism?


Fasces, Fascio=spöknippe. Ett yxskaft förstärkt med tunna vidjor. Symboliserar den kollektivets förstärkande effekt för den romerska magistratens makt att bestraffa. Posted by Hello


Islamisk fascism?
"Islamisk fascism" eller "Islamofascism" är en term som ofta dyker upp för att beskriva faran med den växande muslimska fundamentalismen.

Är det korrekt att beteckna muslimska fundamentalister som en sorts fascister?

Eller är det en pejorativ fras, en nedsättande term som används för att markera ogillande.


Den italienska fascismen - Staten
Begreppet fascism härstammar från Mussolinis Italien, och innebar där att staten var allt.

Alla medborgares syfte var att tjäna staten, staten fattade alla beslut. Målet var statens bästa - inget annat.

I övrigt hade fascisterna ingen sammanhållande genomarbetad ideologi. De var till exemple inte bekymrade om raser.

Precis som romarna dyrkade de sitt samhällssystem och bekymrade sig inte om mycket annat än att förfölja oliktänkande, erövra och paradera.

Staten som en utveckling av det patriarkala klansamhället.


Nazismen - Rasen
Nazisterna, nationalsocialisterna, kallas ofta för fascister.

Om vi ser nazismen i relation till den italienska fascismen så är termen tveksam eftersom deras högsta ändamål inte var staten, utan rasintresset.

Däremot var nazismen en ytterst kollektivistisk våldsrörelse, vilket gör den symboliska termen "fascio" meningsfull.

Dessa förmodat överlägsna människor ville avla fram en ny gudaras.

Rasen som en ockult religion.


Socialismen - Folket
Kommunisterna, eller socialisterna hävdar att det är "folkets" intressen som är det primära.

Deras credo är resultatet av ett judiskt/kristet arv, där "folket" har ersatt Gud som auktoritet.

Socialisternas mantra är att "alla är lika mycket värda". För detta krävs någon eller något som alla kan vara lika mycket värda inför. (Det är därför som socialister är fientliga till rasism, som gärna kallar "fascistisk", att göra rasåtskillnader strider mot deras tes att alla är lika mycket värda). De har valt "folket" till denna roll.


Annars tycker socialisterna att det är "orättvist" (orättvist=en diminutivform av "orätt", används av de som vill hävda att något är omoraliskt men inte kan motivera sig. Man skulle kunna använda ordet "orättaktigt", eller lite modernare "typ orätt alltså.. ")

Socialism är barnslig avundsjuka behandlad som religion. Vänstermänniskor är infantila.


Islam - Gud
De muslimska fundamentalisterna hävdar att Guds intressen är viktigare än allt annat.

Islam kräver att alla skall vara slavar under Gud, där muslimerna skall vara de värdefullaste slavarna.

För muslimerna är Gud definitionsmässigt god eftersom han är mäktig.

Den enskilda människan har för den rättrogne inget annat värde än det Gud ger honom.


Godtyckliga storheter
Vilken storhet som prioriteras av dessa kollektivister är godtyckligt.

- Fascismen: "Staten framför allt"
- Nazismen: "Rasen framför allt"
- Socialismen: "Folket framför allt"
- Islam: "Gud framför allt"

Samtliga lämnar avgörandet av individens värde till en fiktiv, ytterst obestämd storhet.

En storhet utan tankar, känslor eller uppfattningar i mänsklig mening.


Mammas och pappas fel
Detta behov av en yttre, objektiv värdesättare är ett resultat av uppväxten.

Barn får lära sig att de inte är till för sin egen skulle, att deras värde bestäms av hur de lyckas tillfredsställa sina föräldrar eller sin omgivning.

Närhelst de i vuxen ålder märker att de gör något för egen del upplever de skuldkänslor, de skäms när de värderar sina handlingar utifrån hur de gynnar deras egna möjlighter till välbefinnande.

De har blivit överuppfostrade, översocialiserade, och kommer för att kunna erkänna sitt värde alltid att behöva någon yttre, förmodat objektiv värdemätare på sitt eget och andras värde.

Det kan bli vilken auktoritet som helst.


Fiktiva storheter - individers rättslöshet
Dessa gruppers prioriterande av fiktiva storheter leder lätt till förfärande konsekvenser för enskilda individer, vars intressen automatiskt är underordnade.


Olika storheter, likartade resultat
Vare sig det rör sig om fascism, nazism, socialism eller en dogmatisk religion blir följderna ofta likartade.

Enskilda människor förlorar sina rättigheter så snart dessa bedöms stå i konflikt med den prioriterade enheten - Staten, Rasen, Folket eller Gud.


Svaret på frågan..
Nåväl . Är muslimsk fundamentalism en sorts fascism?

Om vi ser till den symboliska innebörden av ett spöknippe kombinerad med en yxa, kollektivism som medel för våldsutövning - så är termen islamofascism berättigad.

Precis som termen då kan användas för nazism och förmodligen socialism.

Men på det sätt ändelsen "-fascism" tanklöst används är det att betrakta som en pejorativ term, speciellt om den används av sådana som själva kvalificerar sig till samma nedsättande benämning.

Då blir uttrycket lika motiverat som att säga "nazistisk fascism".

4 Comments:

 • At 12 februari, 2005 01:30, Anonymous Anonym said…

  Ta och Googla litet på nazi, mufti, SS, Handjar och Skanderbeg kommer du att finna att nazismen och islam går hand i hand. Ta Abu Ali på samma gång.
  Bra sida, ser med intresse fram mot dina kommande reflektioner.
  Bo

   
 • At 12 februari, 2005 19:31, Blogger Runnymede1215 said…

  Jo, jag känner till det, och borde skriva om det någon gång.

  Men när det gäller islam -
  Så mycket otäckt, så lite tid..

   
 • At 25 april, 2006 19:46, Anonymous Anonym said…

  Handžar var inte en strikt religiös SS-division, även om den bestod av muslimska män. I första hand var de bosniaker, i andra hand muslimer. Förövrigt var det primärt Himmler, tillsammans med det kroatiska Ustaša som låg bakom anförandet av Handžar.

  Vad som snarare kan koppla samman Islam och nationalsocialism var Mufti Hajj Amin al-Husseini (som iofs faktiskt understödde just den divisionen.) Han hade för avsikt att bilda ett arabiskt nationalsocialistiskt parti, men eftersom det inte gick ihop med Hitlers raspolitik fick han inget stöd för det.

   
 • At 20 december, 2007 17:45, Anonymous Anonym said…

  det finns bara en gud allah .

  fråga en lärd imam om islam först eller professorer inom islam .Innan du kommer med en massa lögn .

   

Skicka en kommentar

<< Home