Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2004/09/14

Är hädelseparagrafen på väg tillbaka

Är hädelseparagrafen på väg tillbaka?

Vill vi ha ett samhälle där man får säga vad man vill, så länge det är betydelselöst?

Ett kollektivistiskt samhälle där man ser milt på grova övergrepp på enskilda individers rättigheter, men ytterst allvarligt så fort någon större grupp människor anser sig ha blivit kränkta.

Hädelseparagrafen upphävdes 1948, Lagen om trosfrid avskaffades 1970. Men nu hotas yttrandefriheten av Lagen om hets mot folkgrupp:

"Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Lag (1988:835)."

Det är en gummiparagraf, som kan tolkas allt vidare.

Det finns starka krafter i Sverige och internationellt för att begränsa yttrandefriheten för att ge religiösa människor någon form av kollektiva rättigheter, vilket ofelbart går ut över enskildas rättigheter att föra fram och argumentera för sina ställningstaganden.

Allt detta baseras på en missuppfattning.

Det finns inga kollektiva rättigheter, rättigheter kan bara innehas av en individ.

Kollektiv består av enskilda individer som sluter sig samman för att det gynnar medlemmarnas individuella intressen.

En handling blir vare sig mer eller mindre moraliskt rätt för att den utförs av flera individer i ett kollektiv än för att den utförs av en enskild person.

Religion är bara idéer och måste kunna ifrågasättas och kritiseras, hur mycket människor än såras.

Det får inte vara olagligt att såra människors känslor, speciellt inte om deras känslor baseras på en religion som innehåller kraftfulla uppmaningar till våld.