Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2004/07/25

Är islam fredlig eller krigisk? Islams Janusansikte

Den här artikeln, skriven av en före detta muslim, handlar om sambandet mellan de fredliga och de krigiska citaten i islam.


Fredliga och krigiska citat i konflikt
Det finns fredliga citat i Koranen, och man kan hitta flera verser som talar om tolerans och tålamod med oliktänkande.

De citaten står i konflikt med de krigiska citaten, så vilka är det som gäller, och när?


Den kronologiska ordningen
Det klarnar om man tar hänsyn till den tidsordning Muhammed yttrat dem, och till de omständigheter som han befann sig i när verserna yttrades.Fredlig om du måste, krigisk om du kan
De fredliga verserna är från de tidiga åren, när han inte hade något annat val än att vara fredlig, och förespråka tolerans och tålamod för att inte bli utkastad från Mekka.

De krigiska verserna är från de senare åren, Medina-islam.

De yttrades så snart han hade en realistisk möjlighet att ta till våld, vilket han också gjorde.

Observera att versnumren i Zettersténs översättning inte överensstämmer med numren i artikeln.


Senaste ordern är den som gäller
I Koranen har vi alltså dels fredliga citat, och så har vi ett stort antal krigiska citat.

De krigiska citaten sades senare, de är alltså Guds senaste order.

Om en rättrogen muslim skall välja mellan de fredliga och de krigiska Jihad-citaten när de rättrogna uppnått tillräcklig styrka är valet självklart.

1 Comments:

Skicka en kommentar

<< Home