Islamkritik

Islam, en totalitär politisk ideologi som av sina anhängare kräver att de skall eftersträva dominans med alla nödvändiga medel. Saklig och motiverad kritik av islam, koranen och Muhammed, ej riktad mot muslimer som individer eller folkgrupp.

2004/07/26

Är frihet och islam förenliga?

Frihet enligt NE
En del uppslag kan man hitta i Nationalencyklopedins ordbok, härlett ur ordet "fri".

- Att inte var fysiskt instängd
- Att bestämma över sig själv
- Att få göra som man vill
- Att få tala utan hämningar
- Att handla efter eget gottfinnande
- Att inte belastas av något oönskat
- Att inte låta sig hindras av begränsningar eller normer
- Att inte låta sina sinnen hindras att uppfatta något


Andra ansatser
Man kan hitta andra ansatser till definitioner eller beskrivning av begreppet frihet

- "Frånvaro av tvång"

- "När ens existens är beroende en själv"

- "När man har flera realistiska alternativ att välja mellan"

- "När man inte är under någon annans kontroll"

- "När man kan handla utan ingripande från någon annan, när man kan tro på vad man vill, när man kan välja sina egna vänner, när man kan ha egna ideér och uppfattningar och kan uttrycka dessa offentligt, när man kan mötas i grupper, när man har rätt att ha vilket lagligt arbete eller vilken befattning man vill och kan få"

- "När man lever under sådana omständigheter att man har 100 % kontroll över sin egendom"


"Frånvaro av tvång eller begränsningar"
Det blir den definition jag här väljer, eftersom den verkar vara den minsta gemensamma nämnaren i de ansatser vi sett ovan.


Frihet och de realiteter vi möter
Definitionen leder till att total frihet inte är möjlig om vi som individer vill leva ett lyckligt liv.

Vi kan inte göra exakt som vi vill utan vi måste ta hänsyn till realiteter.

Det finns trots allt andra människor i världen, som har sina egna viljor, sina egna önskningar och mål.

Vi måste erkänna varandra som subjekt.


Maximal frihet kräver hänsyn
Om vi själva agerade precis som vi ville, utan att erkänna andra människors behov och önskningar och ta hänsyn till dem, skulle de drabbas negativt.

De skulle då för sitt eget välbefinnande och för att skydda sin egen frihet tvingas begränsa vårt handlande.

Om vi bortsåg från dessa realiteter skulle följden bli att vår egen frihet skulle begränsas mer än om vi beaktat deras behov.

För att uppnå största möjliga frihet för oss själva måste vi alltså ta hänsyn till andras önskningar.


Frihet som princip - ett rationellt val
Vi måste alltså respektera friheten som princip, och inte se den som uteslutande något som bara berör oss själva.

Vi måste alltså verka också för andras frihet.

Att inte göra det är att bortse från verkligheten vilket kommer att straffa sig i längden.


Samarbete är inte altruism
Det är alltså inte fråga om att vara "snäll", eller altruistisk.

Vi bör avstå från att kränka andras rättigheter att verka fritt, i vårt eget intresse.

Men vi måste också kräva vår egen frihet att handla, tala och tänka som vi finner lämpligt.

Det är förstås egoistiskt, men gynnar ändå andra individer, särskilt rationella individer.


Frihet ger välstånd, lycka och harmoni
Frånvaro av tvång, för rationella individer, är något oerhört positivt.

Fria individer i samverkan verkar för varandras gemensamma bästa, eftersom de på det viset hjälper sig själva till lyckligare liv.

Fria rationella individer i samarbete är något mycket kraftfullt.


Islam = underkastelse
Islam betyder "underkastelse". Är underkastelse förenligt med frihet?

Kan man sägas agera utan tvång eller begränsningar om man är muslim?

Svaret är förstås "Nej".


Fri att välja Gud eller helvetet
Om Koranen är sann, och Gud finns och agerar som Koranen hävdar, så kommer han i all sin barmhärtighet att tortera alla som inte gör som han vill i helvetet i all evighet.

Det är förstås våldsutövning, hot och tvång.

Detta trots att Gud själv valt vilka som inte skall bli muslimer.


Islam - kristendom
Att samma sak skulle kunna gälla kristendomen gör det inte islam bättre.


72 houris
Ett val mellan paradiset, 72 vackra jungfrur - och helvetet med evig tortyr är inte ett fritt val.


Allah - muslimer, avspegling muslimer - vi
Samma tvång och brist på frihet, samma slaveri under sin gud som muslimerna hänger sig åt avspeglas i deras förhållningssätt mot icke-muslimer, som om det blir möjligt och nödvändigt skall tvingas till underkastelse.


Oförenliga tankevärldar
Individuell frihet, den västerländska civilisationens viktigaste framsteg, och islam är inte förenliga.

2 Comments:

 • At 11 juli, 2007 17:30, Anonymous Anonym said…

  Om men får 70 ungfruer när de dör
  och kvinnor får inte en enda kuk ,
  varför kämpar kvinnor för islam eller bärar slöja.

   
 • At 19 juli, 2009 14:45, Anonymous Anonym said…

  Gud jag älskar den här bloggen!

   

Skicka en kommentar

<< Home